„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2011 m. sausio 19 d., Nr.2 (224)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS

2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

 

Metropolitas Ilarionas apie pavojus Lietuvai

Volokolamsko metropolitas Ilarionas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Sausio 11 dieną pas Seimo pirmininkę Ireną Degutienę lankėsi Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis bei juos lydintys bažnytinių konfesijų atstovai, taip pat Lietuvoje viešėjęs Maskvos patriarchato Išorinių Bažnyčios ryšių skyriaus pirmininkas, Volokolamsko metropolitas Ilarionas. Dvasininkai siūlė susitelkti saugant šeimos vertybes.


JAV įvykdytas brutalus teroro išpuolis

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Kongreso narė Gabrielė Gifords
buvo sunkiai sužeista

Sausio 8 dieną Jungtinėse Amerikos Valstijose  įvykdytas brutalus išpuolis – Tusono mieste (Arizonos valstija) teroro akto metu šeši žmonės nušauti, 14 sužeista. Sunkiai sužeista ir Gabrielė Gifords, kuri nuo 2006 metų lapkričio atstovauja Arizonos valstijai JAV Kongrese. Nuo kulkų žuvo Arizonos valstijos teismo teisėjas Džonas Rolas. Šis išpuolis įvyko per G.Gifords susitikimą su rinkėjais. Nusikaltimo vietoje suimtas Džaredas Lofneris, 22 metų Arizonos valstijos gyventojas, bedarbis, praeityje kelis kartus patekęs į policijos akiratį dėl to, kad gerokai padauginęs alkoholio keldavo trukšmą ir grasindavo ginklais. Pradėjus tyrimą paaiškėjo, kad jis atvirai prisistatydavo esantis Stalino ir Hitlerio gerbėjas. Jau nustatyta, kad jis šaudė iš legaliai įsigyto ginklo ir į savo aukas paleido daugiau kaip 30 kulkų.


Kaukazo karo kelias

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Šiaurės Kaukazo regione ir toliau vyksta galingi teroro aktai, ginkluoti susirėmimai tarp už savo tautų laisvę kovojančių partizanų ir Rusijos okupacinės kariuomenės, OMON būrių bei FSB pareigūnų. Sausio 14 dieną Chasavjurto mieste (Dagestanas), prie miesto pakraštyje esančios kavinės sprogus lengvajam automobiliui keturi žmonės žuvo, aštuoni buvo sužeisti. Susprogdintos kavinės savininkas – aukšto rango FSB pareigūno brolis, pagarsėjęs savo ryšiais su Kremliui lojalios oficialios Dagestano valdžios pareigūnais. Naujųjų metų naktį, apie 2 valandą netoli Kizliaro miesto nušautas milicijos majoras. Abu šie įvykiai siejami su partizanų veikla – Dagestano partizanai platina atsišaukimus, kuriuose ragina milicijos pareigūnus netarnauti okupacinei valdžiai ir trauktis iš darbo, nes priešingu atveju su pareigūnais bus elgiamasi kaip su išdavikais. Didesni ar mažesni susišaudymai Dagestane, Čečėnijoje, Ingušijoje ir kitose Šiaurės Kaukazo respublikose vyksta kasdien. Tokios kovos turi gilias istorines šaknis – dar 1830–1863 metais šiame regione virė aršios čečėnų, ingušų, avarų, lezginų bei kitų tautų atstovų kovos su carinės Rusijos kariuomene. Šioms kovoms ilgą laiką vadovavo legendinis vadas Šamilis. Šiuo metu užsitęsęs Šiaurės Kaukazo karas didelei daliai žmonių nekelia susidomėjimo, tačiau jaunos klaipėdietės Eglės Kusaitės istorija nusipelno ypatingo dėmesio. Ji buvo ilgai sekama, vėliau devynis mėnesius kalinama (paleista iš kalėjimo 2010 metų rugpjūčio pradžioje), o šiuo metu jau prasideda uždaras jos teismo procesas, kuriame ji kaltinama terorizmu, nors jokių kaltės įrodymų nėra.


Sovietų Sajungos žlugimas – trumpalaikis įvykis

Jurijus Afanasjevas

Didžiai gerbiamas Seime! Gerbiami pakviestieji!

Man teko didelė garbė pasveikinti jus su Laisvės gynėjų diena. Aš žinau, kad Rusijoje yra nemažai žmonių, kurie prisijungtų prie šio mano sveikinimo, bet aš tai darau išskirtinai asmeniškai, nes, sveikindamas jus su šia iškilminga įsimintina diena, aš patiriu sielą draskantį prieštaringą jausmą: beribį džiaugsmą ir pasididžiavimą dėl to, kad Lietuva tada vėl atgavo nepriklausomos plėtros galimybę, ir tuo pačiu metu – deginantį, skausmingą kartėlį, apgailestavimą ir nuoskaudą dėl viso, kas maždaug tuo pačiu metu įvyko ir iki šiol tebevyksta Rusijoje.


Nepaprasta istorija

Richardas J. Durbinas

Ponia Pirmininke Irena Degutiene, ponia Prezidente Dalia Grybauskaite, gerbiamasis Ministre Pirmininke Andriau Kubiliau, Prezidente Vytautai Landsbergi. Jūs esate tas profesorius, kuris sugebėjo rasti reikalingą muziką, kuri įkvėptų Lietuvos nepriklausomybę. Prezidente V. Adamkau, jūs tarnavote Lietuvai ir mano šaliai vienodai. Gerbiamieji parlamento nariai, gerbiamasis kardinole A. J. Bački, aš jau turėjau garbę susitikti su jumis. Taip pat norėčiau pasveikinti Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorę ponią Anne E. Derse. Man labai malonu matyti ne vieną asmenį čia, šioje salėje. Gerbiamieji svečiai, gerbiamieji žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų Sausio 13-ąją dieną artimieji, labai jums ačiū. Man tikrai didelė garbė, kad mane pakvietė čia kalbėti prieš jus, jums. Jūs esate tas didysis susirinkimas, sukviestas šią labai svarbią iškilmingą dieną.


Niekada nepamirškime laisvės gynėjų

Jonas Baldvinas HannibalssonAS

Ponia Pirmininke, ponia Prezidente, gerbiamasis Ministre Pirmininke, pone V. Landsbergi, gerbiamieji Seimo nariai, Laisvės gynėjai, Ekscelencijos, ponai ir ponios.

Dažnai mes girdime apie didinguosius šiame pasaulyje, kalbame, kaip jie prisideda prie mūsų Europos laisvės, lygybės, solidarumo, demokratijos. Nacionalinis pasididžiavimas, tautų apsisprendimas, teisingumas, įstatymo viršenybė – tai retorika, kuri neabejotinai aptemdo aiškumą ir labai dažnai žmogaus gyvenime tokie dalykai tampa nebeaiškūs, reikia kovoti, kad šie dalykai išryškėtų. Iš tikrųjų tai, kas dabar vadinama bendromis žmogaus teisėmis, vargu ar gali būti pasiekta be drąsos. Idealai, kuriuos aš paminėjau, yra didūs, bet sunkiai pasiekiami.


Revoliucinės permainos Tunise

Nuverstasis Tuniso prezidentas
Zinas Al-abedinas Ben-Alis

Sausio 10–13 dienomis Tunise įvyko daug permainų – šalyje vyko masinės demonstracijos ir šalies prezidento atsistatydinimo reikalaujančių piliečių susirėmimai su policija. Sausio 14 dieną Tuniso prezidentas Zinas Al-abedinas Ben-Alis pabėgo į Saudo Arabiją. Teigiama, kad nuverstojo prezidento šeima išsivežė pusantros tonos aukso. Sausio 15 dieną laikinuoju šalies prezidentu paskirtas parlamento vadovas Fajadas Mebaza.


Vargšė milijardierių šalis

Žurnalas „Forbes“ nuo 1987 metų kasmet skelbia turtingiausių pasaulio žmonių sąrašą. Neseniai paskelbtas naujas 1011 milijardierių sąrašas nustebino pasaulį ir pribloškė daugelį Rusijos gyventojų. Ekonominės krizės sąlygomis, kuri Rusiją palietė itin skaudžiai, turtingiausių žmonių pasaulyje sąraše atsirado 62 Rusijos piliečiai (prieš metus jų buvo tik 32). Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvena daugiausiai milijardierių, bet per šį laikotarpį jų skaičius sumažėjo nuo 45 iki 40 procentų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija