„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2011 m. kovo 23 d., Nr.6 (228)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Rusija turi atsiklaupti ir atsiprašyti

Gintaras Visockas

Rusijos disidentė, politikė,
žurnalistė Valerija Novodvorskaja

Neseniai RTVi laidoje „Osoboje mnenije“ kalbėjo žymi Rusijos politikė, žurnalistė Valerija Novodvorskaja. Pagrindinė tema – teroro aktas, surengtas Maskvos tarptautiniame Domodedovo oro uoste. Mano manymu, į V. Novodvorskajos pastabas apie priežastis, skatinančias terorizmą, derėtų įsiklausyti net ir Lietuvos slaptųjų tarnybų vadovams. Visiems nūnai Lietuvoje žinoma, kaip Lietuvos VSD vadovybė pareiškė, esą čečėnams simpatiją jaučianti lietuvaitė Eglė Kusaitė sumanė susisprogdinti Rusijos sostinėje, keršydama Rusijai neva už pažįstamų čečėnų žūtis. Be abejo, bet koks teroristinis aktas yra blogis, kurio negalima toleruoti ir pateisinti, nes teroristai žudo ir niekuo dėtus žmones. Tačiau, pasak V. Novodvorskajos, nebūtina visų kalčių versti tiems, kurie susisprogdina. Kiekvienu konkrečiu atveju reikia analizuoti priežastis, kodėl buvo surengtas teroro aktas. Buvusi disidentė pabrėžė, jog pasaulyje egzistuoja dviejų rūšių terorizmas. Omenyje ji turinti sąvokas „vidinis terorizmas“ ir „išorinis terorizmas“. Jos įsitikinimu, Rusijos Federacijos teritorijoje musulmonų rengiami teroro aktai kardinaliai skiriasi nuo tų, kuriuos musulmonai rengia prieš Ameriką. V. Novodvorskajos įsitikinimu, Amerikos nekenčiančių teroristų bus visuomet, nes visuomet bus tokių, kurie pavydi Vašingtonui jo gerovės, galybės bei demokratijos teikiamų patogumų. Daug kas nekenčia Amerikos, nes Jungtinės Valstijos bent kol kas yra itin galinga valstybė. Būtent JAV drausmina plėšikiškai besielgiančias kitas pasaulio šalis. Taigi prieš Ameriką rengiami teroro aktai yra neišvengiami, nes Amerika niekada neįtiks tiems pasaulio plėšikams, kuriuos ji tramdo, drausmina ir baudžia. Išpuoliai prieš Vašingtoną liautųsi nebent tuomet, jei Amerika nustotų egzistavusi. Taigi priežasčių, kodėl prieš Ameriką rengiami teroro aktai, Vašingtonas pašalinti negali – Vašingtonas gali nebent deramai saugotis.

O štai prieš Rusiją nukreipti teroro aktai turi konkrečias vidines priežastis. V. Novodvorskajos nuomonė buvo kategoriška: Kremlius sukėlė du kruvinus karus Čečėnijoje. Šiaurės Kaukaze išaugo ištisa čečėnų karta, kuri nėra mačiusi taikos, nėra nieko regėjusi, išskyrus žiaurumus, kraują, bombas ir artimųjų mirtis. Dėl šių dviejų karų kalta Rusija. Todėl rusams nederėtų stebėtis, kodėl išeiviai iš Šiaurės Kaukazo rengia teroro aktus Maskvoje ar kituose Rusijos miestuose. Pasak V. Novodvorskajos, jei Kremlius nebūtų užpuolęs Čečėnijos, nebūtų ir teroro aktų, kuriuos nūnai organizuoja Kaukazo musulmonai.

Kai laidos vedėja pasitikslino, ar tikrai Džocharo Dudajevo ir Aslano Maschadovo vadovaujama Čečėnija buvo linkusi taikiai derėtis su Rusija, ji išgirdo kategorišką V. Novodvorskajos patikinimą – abu vadai siekė draugiškų santykių su Rusija, bet būtent tuometinis Kremlius atstūmė taikius Grozno pasiūlymus ir tuometinius Čečėnijos prezidentus ir viceprezidentus pavadino teroristais bei terorizmo globėjais. O juk Dž. Dudajevas ir A. Maschadovas Šiaurės Kaukaze siekė įkurti būtent pasaulietinę, su islamiškuoju fundamentalizmu, vahabizmu ar religiniu fanatizmu nieko bendro neturinčią valstybę. Jie visomis išgalėmis stengėsi pažaboti musulmoniškąjį fanatizmą ir jiems tai puikiai sekėsi.

Dialogą su Maskva čečėnai pradėjo nuo draugystės. Čečėnai pasmerkė GKČP, čečėnai nenuėjo pas reakcionierių Ruslaną Chasbulatovą, parėmė Borisą Jelciną... O kuo mes jiems atsidėkojome? Pasiuntėme prieš juos tankus. Rusijos prezidentai šiuos čečėnus nužudė. Šiaurės Kaukaze rusų kariuomenė žudė tuos čečėnus, kurie norėjo gyventi pasaulietinėje valstybėje, nesipykstančioje nei su Rusija, nei su kitomis kaimyninėmis respublikomis. „Todėl šiame regione mes ir turime netvarką, kuri geometrine progresija daugina teroristus“, – įrodinėjo V. Novodvorskaja.

Disidentės įsitikinimu, ciniška dėl teroro akto Domodedove kaltinti šio oro uosto vadovybę ar apsaugininkus. Tikrasis to nutikimo kaltininkas – Rusijos prezidentas ir Rusijos premjeras. Būtent jie savo grobuoniška politika kuria terpę, kurioje teroristiniai išpuoliai neišvengiami. Pasodinkime ant kaltinamųjų suolo tuos, kurie sukėlė pirmąjį ir antrąjį Čečėnijos karą, pripažinkime, jog Šiaurės Kaukaze esame agresoriai, atsiklaupkime ant kelių, atsiprašykime čečėnų, ingušų, dagestaniečių ir nebereikės saugoti nei Domodedovo, nei Maskvos metro, nei teatro „Nord Ost“. Tokia buvo laidoje dalyvaujančios viešnios pozicija. Į laidos vedėjos klausimą, ar Kaukazas Rusijos atsiprašymo nepriims kaip silpnumo, V. Novodvorskaja atsakė: „Bent kartą kieno nors atsiprašykime, ir tada pamatysime, kaip viskas susiklostys. Kada mes ko nors atsiprašėme? Kada mes ko nors pasigailėjome? Kada mes pasielgėme tauriai, humaniškai? Aš tokio atvejo neprisimenu. Tad pabandykime. Bent kartą“.

Gilindamasi į terorizmo temą V. Novodvorskaja pastebėjo: „visa laimė, kad dar gruzinai nėra musulmonai“. Rusija privalo džiaugtis, jog gruzinai yra krikščionys. Jei gruzinai būtų buvę musulmonai, teroro aktų Rusijos teritorijoje dar padaugėtų. Nes gruzinai, kaip ir čečėnai ar ingušai, turi už ką nekęsti Kremliaus. Rusija labai nusikaltusi Gruzijai. Todėl Dmitrijui Medvedevui ir Vladimirui Putinui tiesiog pasisekė, jog bombų ir minų Maskvos metro ar Maskvos oro uostuose nesprogdina išeiviai iš Gruzijos. Kad Maskvos centre keršydami už nužudytus artimuosius gruzinai nesprogdina jokių sprogstamųjų užtaisų, dėkoti derėtų gruziniškam charakteriui.

V. Novodvorskaja neabejoja, jog Rusija kada nors vis tiek bus priversta atsiklaupti ant kelių bei atsiprašyti nuskriaustų tautų. Vokietijos kancleris klūpojo prie Raudų sienos Izraelyje, atsiprašydamas už žydams padarytas skriaudas. Nors dar prieš 50 metų toks žingsnis atrodė neįsivaizduojamas. Todėl Rusijos vadovai neišvengiamai turės atsiklaupti.

„Dėl teroristinių išpuolių, kuriuos Rusijoje šiandien rengia musulmonai teroristai, kalta tik ciniška, grobuoniška Kremliaus politika ir mes, eiliniai rusai, nesugebantys priversti Kremliaus elgtis padoriai. Dėl mūsų šalyje sproginėjančių bombų kalti ne musulmonai, ne čečėnai, o mes, rusai, nes mes elgiamės kaip plėšikai ir banditai. Ir čečėnai būtų kvaili, jei nesipriešintų juos teriojantiems plėšikams bei banditams“, – dėstė savo poziciją RTVi laidos „Osoboje mnenije“ viešnia V. Novodvorskaja.

Laidos pabaigoje V. Novodvorskaja pastebėjo dar vieną svarbų aspektą. Jos manymu, Rusija negali neleisti čečėnams ar ingušams laisvai atvažiuoti į Maskvą ir čia gyventi, kurti verslą, melstis mečetėse, nes pagal dabartinę Kremliaus logiką Čečėnija yra sudėtinė Rusijos Federacijos dalis. O jei Čečėnija yra Rusijos Federacijos subjektas, vadinasi, čečėnai tokie pat piliečiai kaip ir rusai, gyvenantys Maskvoje, Sankt Peterburege ar Samaroje. Taigi Kremlius neabejotinai grubiai pažeidžia čečėnų tautybės žmonių teises, trukdydamas jiems įsikurti didžiuosiuose Rusijos miestuose. Šiandien Kremlius su čečėnais Maskvoje elgiasi kaip su užsieniečiais.

Tokia laikysena taip pat galima. Tačiau tada reikia pripažinti, jog Čečėnija nėra Rusijos Federacijos teritorija. Ir tada neišvengiamai tektų pripažinti, jog Kremlius, du kartus užpuldamas Čečėniją, okupavo svetimą teritoriją. Žodžiu, abiem atvejais Kremlius elgiasi kaip barbaras.

Rusijai reikia savojo Niurnbergo, kuriame būtų teisiami savi nusikaltėliai. Rusijoje jau seniai nėra jokių reformų. Mes apkiautome, toleruojame korupciją, kvailumą, neefektyvią ekonomiką, mes nebemokame pasinaudoti savo politinėmis teisėmis. Į Maniežnaja aikštę protestuoti susirenka vos keli tūkstančiai, kai turėtų susirinkti mažiausiai trys milijonai. Tokie buvo apibendrinantys V. Novodvorskajos žodžiai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija