„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2011 m. rugpjūčio 24 d., Nr.14 (236)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Išsivadavimo diena

M. Gorbačiovas išsisukinėja, neigdamas savo atsakomybę už žudynes Vilniuje

Sovietų Sąjungos griūties 20-mečio proga Gorbačiovas davė interviu Austrijos laikraščiui „Die Presse“. Neapsieita ir be klausimų apie teroristinio sovietų dalinio „Alfa“ vadeivą Michailą Golovatovą, kurį paleidusi Austrija sukėlė Lietuvos pasipiktinimą. Apgailestaujantis dėl SSRS subyrėjimo Gorbačiovas neigė, kad jisai stengęsis išsaugoti kruvinąją imperiją ir davęs įsakymą 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje šaudyti į taikius lietuvius.

 

„Die Presse“:  Austrija sukėlė skandalą, paleisdama KGB agentą, grupės „Alfa“ vadą Michailą Golovatovą. Lietuva svarsto galimybę išduoti europinį orderį Jūsų areštui. Ką Jūs prisimenate apie tuos įvykius?

M. Gorbačiovas:  Kai atmosfera Vilniuje įkaito, buvo sušauktas Federacijos tarybos posėdis, kuriame nuspręsta pasiųsti tenai trijų respublikų atstovus, kad būtų surastas politinis kompromisas. Bet viskas įvyko naktį prieš jų atvažiavimą. Tai mane sutrikdė. Akivaizdu, kad kažkas perėmė iniciatyvą ir pakreipė visus įvykius būtent tokia vaga.

Jūs turite mintyse kruvinus grupės „Alfa“ veiksmus?

Nežinau, alfa ar beta. Kai tik aš sužinojau apie įvykius, išsyk paskambinau gynybos ministrui Dmitrijui Jazovui ir KGB vadovui Vladimirui Kriučkovui, kas, kaip ir kieno įsakymu vyko. Jazovas pasakė, kad komandą davė Vilniaus karinio garnizono vadas (tada jam vadovavo dabar Baltarusijoje besislapstantis Viktoras Uschopčikas). Tą patį pasakė ir Kriučkovas. Aš jaučiau, kad jie sudarė suokalbį. Mano tolimesnis aiškinimasis patvirtino, kad nebuvo jokio įsakymo iš viršaus. Kyla klausimas, kas išprovokavo, kas davė tokį įsakymą ir kas šaudė?

Vadinasi, Jūs tokio įsakymo nedavėte?

 Tokių įsakymų aš nedaviau.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis teigia, kad Jūs turite dalyvauti procese bent jau kaip liudininkas. Ir anksčiau buvo toks prašymas. Kodėl Jūs tam nepasirengęs?

Iš principo aš esu atsakęs į visus klausimus.

Pati „Alfa“ ryšium su Vilniaus įvykiais nuolat mini Jūsų atsakomybę ir nenori prisiimti jos sau. Juk Jūs siuntėte ten pareigūnus.

Ne. Jau yra žinoma, kad „Alfa“ veikė vadovaujama armijos ir KGB. Paskaitykite knygą „Alfa“ – superslaptas KGB dalinys“ (autorius Michailas Boltunovas). Joje kalbama apie čekistų ir armijos suplanuotą operaciją Vilniuje. Kaip jau sakiau, aš esu atsakingas už politinius sprendimus. Nežinau, kokių dar parodymų tikisi Lietuva.

*   *   *

Priminsime, kad Michailas Golovatovas tvirtino, jog Lietuvos valdžia abejoja Gorbačiovo to meto įsakymų ir veiksmų teisėtumu.

„Aš – kariškis, ir aš atlikau veiksmus SSRS teritorijoje. Nurodymai buvo duodami įvairiems daliniams. Kalbėti apie tai, ar buvo įsakymas, ar ne, tiesiog kvaila, – sakė jis. – Vyko štabo posėdis, kuris buvo stenografuojamas, vyko derybos vyriausybinio ryšio priemonėmis. Mūsų veiksmai buvo teisėti, kadangi jie buvo vykdomi, remiantis vyriausiojo vado įsakymais“. Nei Golovatovo, nei savo kaltės neįžvelgė ir buvęs karinio garnizono Vilnuje vadas V. Uschopčikas. „Šis karininkas vykdė įsakymą, buvo ištikimas priesaikai. 1991 metais mes visi vykdėme įsakymą, kurį davė vyriausiasis vadas“, – sakė V. Uschopčikas.

Pagal čečėnų kovotojų internetinę spaudą parengė Aidas Kalniškis

Vertėjo pastaba. Laikantis Vilniaus žudikų logikos, reikia išteisinti visus SS ir Balkanų genocido vykdytojus – šaunūs vyrai vykdė savo viršininkų įsakymus, šventai laikėsi priesaikų, veikė savo kontroliuojamose teritorijose...       

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija