„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2013 m. rugsėjo 27 d., Nr. 9 (263)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Mirė dr. Jonas Norkaitis

Dr. Jonas Norkaitis
Gintaro VISOCKO nuotrauka

Rugsėjo 6 dieną Vokietijoje mirė dr. Jonas Norkaitis. Velionis buvo gimęs 1928 m. rugsėjo 26 dieną Kaune. 1944 metų vasarą su tėvais pasitraukė į Vokietiją, mokėsi aukštesniojoje mokykloje Plauene, Saksonijoje, ir 1945 metų pavasarį gavo brandos atestatą. 1945-ųjų rudenį tėvai įsikūrė Bad Mergentheime.

Jonas Norkaitis studijavo Tiubingeno, Strasbūro, Freiburgo universitetuose. Tiubingene jis apgynė disertaciją apie etnologą Leo Frobenius ir gavo filosofijos daktaro laipsnį. Dar studijavo ekonomiką ir politinius mokslus. Baigęs studijas J. Norkaitis dirbo Vokietijos geležies ir plieno pramonės įmonėje Diuseldorfe. 1965 metų pradžioje persikėlė į Štutgartą, į pramonės koncerno „Robert Bosch Gmbh“ centrą, ir užsiėmė atskirų koncerno sektorių Vokietijoje ir užsienyje esančių bendrovių administravimu bei kontrole. 1998-ųjų rudenį išėjo į pensiją. Jo žmona Birutė buvo vaikų gydytoja. 2007 metais persikėlė į tėvų statytus namus Bad Mergentheime. Ten ir mirė.

Dr. J. Norkaitis buvo plačios erudicijos žmogus, daug prisidėjęs prie Vokietijos ir pasaulio lietuvybės stiprinimo. 1954 metais pradėjus rengti kasmetines Europos lietuviškųjų studijų savaites, Jonas Norkaitis buvo uolus organizatorjus, skaitė paskaitas ir moderavo po paskaitų vykstančias diskusijas. Jonas buvo vienas iš 1981 metais įsikūrusio Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje steigėjų.

Alfred Bammesberger

Redakcijos prierašas. Dr. Jonas Norkaitis daug metų buvo „XXI amžiaus“ skaitytojas ir geras bičiulis. Jis ne tik sau užsiprenumeruodavo „XXI amžių“, bet ir kitiems skaitytojams Vokietijoje. Beje, „XXI amžiuje“ dukart esame spausdinę interviu su juo: „Mes buvome lietuviai“, 2008 09 24, nr. 72, „Vienas iš emigrantų, kuriems rūpi Lietuvos ateitis“, 2009 08 28, nr. 60.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija