„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.6 (43)

2004-iųjų birželio 18 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

zvilgsniai

PRO VITA

Sidabrine gija

Horizontai

Atodangos


XXI amzius


ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Dieviškosios meilės skelbėja

Mindaugas BUIKA

Džiana Bereta Mola
su viena savo dukrelių

Tuo metu, kai tarptautinėje bendruomenėje ir bažnytiniuose sluoksniuose daugėja raginimų atstatyti įstatyminę negimusios gyvybės apsaugą, popiežius Jonas Paulius II gegužės viduryje kanonizavo italę gydytoją Džianą Beretą Molą (1922-1962), kuri sudėjo didžiausią auką, kad užtikrintų savo pradėto kūdikio gimimą. „Ši šventoji šeimos motina buvo herojiškai ištikima įsipareigojimui, kurį ji davė savo santuokos dieną, - kalbėjo Šventasis Tėvas homilijoje per kanonizavimo iškilmes, kuriose kartu su daugiatūkstantine maldininkų minia dalyvavo naujosios šventosios našlys ir trys jų vaikai. – Tegul mūsų epocha per šv. Beretos Molos pavyzdį iš naujo atranda tyrą, santūrų ir vaisingą grožį santuokinės meilės, išgyvenamos kaip atsako į dieviškąjį pašaukimą“.


Susirūpinti tautos mažėjimu
būtina jau šiandien

Audronė V. Škiudaitė

Seimo narė Rasa Juknevičienė
Tomo Bauro (ELTA) nuotrauka

Neseniai Seimo narė Rasa Juknevičienė Kauno klinikose lankė gimdyves. Jaunąsias mamas ji pasveikino įteikdama po rožę, o jų kūdikiams – po žaisliuką. Iš viso tuo metu skyriuose ji rado apie 70 moterų. Pokalbiai su jomis Seimo narei sukėlė įvairių minčių. Čia pateikiame jos įspūdžius ir apmąstymus apie žmogaus gimimą ir visuomenės dvasinę sveikatą.

– Svarbiausia man buvo pasveikinti pirmą kartą gimdančias, nes tai buvo jų pirmoji Motinos diena, – kalbėjo Seimo narė R. Juknevičienė po apsilankymo Kauno klinikose. – Šalia kitų ramiai snaudė antrasis, trečiasis kūdikėlis. Mane gerai nuteikė, kad beveik visos mamos buvo girdėjusios apie Tėvynės sąjungos pirmininko Andriaus Kubiliaus iniciatyvą 2V, raginančią kiekvieną lietuvių šeimą auginti ne mažiau kaip du vaikelius: kad lietuvių tauta neišnyktų, kad šeimos būtų stipresnės, kad visa tauta būtų stipresnė. Gerai nuteikė ir visiškai pasikeitusi aplinka, požiūris į gimdymą. Viena gimdyvė buvo susilaukusi kūdikio po penkiolikos metų pertraukos.


Atsiverkime meilei ir tiesai

Aldona KAČERAUSKIENĖ

Jau kelinti metai Pasaulinės gyvybės dienos proga sostinėje rengiamos konferencijos. Tokia konferencija Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę” Lietuvos asociacijos (pirmininkė doc. dr. Alina Šaulauskienė), Lietuvių katalikų mokslo akademijos Medicinos skyriaus (vad. prof. dr. Leonas Laimutis Mačiūnas) ir Lietuvos teisininkų sąjungos „Už šeimą ir gyvybę” rūpesčiu įvyko ir šiemet. Kai sostinė blaivėsi po nemiegotos šurmulio nakties, gegužės 1-ąją Vilniaus Antakalnio poliklinikos konferencijų salėje buvo aptartos moralinės pradėtos žmogaus gyvybės orumo ir neliečiamumo apsaugos sampratos. Konferencijoje dalyvavo žinomi gydytojai – kovotojai už žmogaus gyvybę. Pranešimus skaitė doc. A. Šaulauskienė, doc. Grąžina Drąsutienė, Janina Tartilienė, Danielius Serapinas, gydytojas ir teologijos daktaras kun. Andrius Narbekovas. Į aptariamas problemas naujai pažvelgė iš Kroatijos atvykęs medicinos etikos specialistas dr. Antun Lisec.


Maldos žygis „Už gyvybę“

Birželio 6 dieną Šiaulių vyskupijoje organizuotas tradicinis maldos žygis „Už gyvybę“. Šį kartą tradicinis žygis prasmingai sutapo su Lietuvoje švenčiama Tėvo diena.

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio ir vyskupijos Katalikių moterų organizacijos iniciatyva rengiami žygiai vyksta kasmet, birželio pradžioje, ir atkreipia visuomenės dėmesį į didžiausią Dievo žmogui duotą dovaną - gyvybę. Tai žygiai, kurių metu meldžiamasi už negimusius kūdikius, jų tėvus ir medikus, prisidėjusius prie to, kad vaikai neišvystų pasaulio šviesos.

Birželio 6-osios sekmadienį daugiausia į žygį susirinko Katalikių moterų organizacijos narių iš įvairių Šiaulių vyskupijos parapijų, buvo ir jaunimo organizacijų atstovų – būsimųjų šeimų kūrėjų, kurie šiame žygyje buvo itin laukiami ir į kurių sąmoningumą dedamos pačios didžiausios Bažnyčios viltys.


Smurtas šeimoje ir prieš vaikus

Džiuljeta Kulvietienė

doc. dr. Aldona Palujanskienė

Kauno miesto ir rajono Vaikų teisių apsaugos tarnybų ir Kauno m. vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Nepilnamečių socialinės pagalbos ir prevencijos skyriaus, Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos „Gelbėkite vaikus“ vaikų centro „Duok ranką“, Anoniminio paauglių konsultavimo tarnybos telefonu, Kauno moterų draugijos atstovai, Kauno m. savivaldybės globos ir rūpybos įstaigų darbuotojai, psichologijos mokslų daktarė doc. Aldona Palujanskienė, Kolpingo kolegijos kapelionas kun. Remigijus Kuprys, kiti svečiai ir dalyviai rinkosi į diskusiją „Smurtas šeimoje“, kurią organizavo Kauno Kolpingo kolegija.


Gyvybė – Dievo dovana

JAV kunigai aktyviai kovoja
prieš abortus ir kontraceptikus

II Vatikano Susirinkimo metu priimti dokumentai skelbia, jog Dievo tarnai visur ir visada privalo skelbti visuomenei tikėjimo tiesas kiekvienam suprantamu būdu ir puoselėti katalikiškoje visuomenėje priimtas moralines vertybes.

Jungtinėse Amerikos Valstijose abortų šalininkai teigia kovojantys už kiekvienos moters teisę rinktis. Tačiau, žvelgiant iš krikščioniškosios pozicijos, abortas nėra ir jokiu būdu negali būti laikomas paprastu dalyku. Dar niekad per visą žmonijos istoriją šia tema tiek daug nediskutuota. Abortų šalininkai neretai tikina, jog dar negimęs kūdikis nėra visavertis žmogus, todėl ir jo žudymas negali būti traktuojamas kaip žmogžudystė. Rojus Veidas, kuris pritaria moters teisei į abortą bet kuriuo nėštumo metu ir dėl bet kokių priežasčių, neišdrįso viešai pasakyti, kad kūdikis motinos įsčiose negali būti laikomas vaiku. JAV Aukščiausiasis teismas tąkart nusprendė, jog rasti vienareikšmiško atsakymo į šį klausimą neįmanoma, nes žmogus negali tiksliai nustatyti, kada prasideda naujos gyvybės egzistavimas.


Mokiniai teigiamai vertina
kunigo paskaitas

Ukmergės „Šilo“ vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotojos R.Gelūnienės kvietimu lankėsi Domeikavos klebonas kun. Robertas Skrinskas. Dvasininkas 10-11 klasių mokiniams vedė paskaitą apie girtavimo, rūkymo, narkotikų, abortų žalą paauglystėje, kalbėjo apie skaistumą iki vedybų. Po efektingos paskaitos, kurios metu buvo demonstruojamos skaidrės bei kitos vaizdinės priemonės, kunigas pakvietė jaunimą pasirašyti skaistumo knygoje ir sulaukė jaunimo pritarimo.

Kun. R.Skrinskas paskaitą pradėjo žodžiais, jog kiekvienas žmogus turi būti sąžiningas pats sau, papasakojo, kas paskatino pasirinkti dvasininko kelią. Apie šią paskaitą savo mintimis mielai pasidalijo „Šilo“ vidurinės mokyklos mokiniai.


Tarptautinei kovos su rūkymu dienai

Toks vaizdelis turėtų
atgrasinti singapūriečius
nuo rūkymo
EPA-ELTA nuotrauka

Lietuvoje daugėja rūkančiųjų

Vilnius. Du trečdaliai rūkančių Lietuvos žmonių norėjo atsikratyti šio žalingo įpročio, tačiau tik penkiems nuošimčiams pabandžiusiųjų mesti pasisekė nerūkyti. Tokius duomenis Pasaulinės dienos be tabako proga primena Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) teigia, kad rūkymo išplitimas tiesiogiai susijęs su šalies pragyvenimo lygiu, gyventojų nedarbu ir išsilavinimu. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje rūko apie 10 proc. aukščiausiajai ir beveik 40 proc. žemiausiajai socialinei ekonominei grupei priskiriamų asmenų. Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad pas mus dažniausiai reguliariai rūko 35-44 metų vyrai ir 25-34 metų moterys. Palyginti 1994-aisiais, 1998-aisiais ir 2002 metais Lietuvoje atliktų sociologinių apklausų rezultatus, pastebima, jog rūkančių paauglių skaičius išaugo daugiau nei du kartus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija