„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.7 (68)

2006-iųjų liepos 14 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Europos Parlamentas pasirengęs sankcionuoti embrioninės gyvybės naikinimą

Mindaugas BUIKA

Nuomonių išsiskyrimas frakcijose atspindi nacionalinę politiką

Kaip ir buvo galima tikėtis, „mirties kultūros“ šalininkų kol kas stipriai veikiamas Europos Parlamentas patvirtino kamieninių ląstelių tyrimo finansavimą būsimajame Europos Sąjungos 2007-2013 metų biudžete, kartu sankcionuodamas embrioninių žmonių galimą naikinimą. Tiesa, dėl šio sprendimo aktyviai protestuojant Bažnyčiai, kai kurioms katalikiškoms šalims ir gyvybės gynėjų grupėms, birželio 15 dieną vykusio balsavimo už minėtas nuostatas persvara buvo palyginti nedidelė, tad stiprėja viltis, kad ieškant kompromiso galutiniame verdikte bus padarytos pataisos, palankios negimusios gyvybės apsaugai.

Kad mokslinių tyrimų biudžetinio rėmimo planas – kalbama apie 51 milijardą eurų, iš kurių 4 proc. (du milijardai eurų) būtų skirti ginčytiniems biomedicininiams eksperimentams – būtų patvirtintas, balsavo 284 europarlamentarai, 249 pasisakė prieš ir 32 susilaikė. Truputį anksčiau buvo atmestas krikščionių politikų iškeltas siūlymas į naująjį mokslinių tyrimų planą neįtraukti žmogaus embrionų kamieninių ląstelių finansavimo: prieš tai pasisakė 287 parlamentarai, šį siūlymą palaikė 238 ir 40 susilaukė. Taip pat daugumos pritarimo negavo ir kompromisinis siūlymas įvesti laiko terminą, iki kurio sukurtos kamieninių ląstelių vadinamosios linijos gali tapti eksperimentavimo objektais. Tokį terminą Jungtinių Valstijų pavyzdžiu yra įstatymu priėmusi Vokietija, kai eksperimentams gali būti naudojamos kamieninių ląstelių linijos, sukurtos iki 2002 m. sausio 1 d. Europos Parlamente buvo siūloma 2003 m. gruodžio 31 d. data, tačiau ir prieš šį kompromisą, kurio moralumu taip pat abejoja Bažnyčia, pasisakė 274 europarlamentarai, jį palaikė 255 ir 35 balsavime susilaikė.

Kaip teigiama tarptautinės katalikų žiniasklaidos pranešimuose, balsavimo metu nuomonės išsiskyrė visose Europos Parlamento frakcijose, nes europarlamentarų nuostatos didele dalimi atspindėjo atskirų šalių nacionalinę politiką. Kai kuriose jų – Italijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Lietuvoje, Airijoje, Slovakijoje ir kitur – žmogaus embrionų kamieninių ląstelių tyrimas draudžiamas. Tik trijose valstybėse – Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje ir Švedijoje – šis eksperimentavimas įstatymu leidžiamas be jokių apribojimų, įskaitant embrionų klonavimo galimybę kamieninėms ląstelėms išgauti. Taigi britų konservatoriai, skirtingai nei vokiečių ir austrų krikščionys demokratai, balsavimu palaikė kamieninių ląstelių tyrimo finansavimą, o kai kurie vokiečių socialdemokratai tam prieštaravo, nors dauguma Socialistų frakcijos narių balsavo už. Taip pat nuomonių įvairovė pasireiškė ir Liberalų frakcijoje.

Vienodos galimybės moraliai skirtingiems metodams

Europos Parlamento komitetai, atsakingi už klausimus, susijusius su naujųjų technologijų vystymu įvairiais aspektais, irgi pareiškė nevienodą nuomonę dėl tyrimo naudojant embrionų kamienines ląsteles leistinumo. Štai siūlymą dėl tyrimo finansavimo europarlamentarams patvirtinti pateikęs Pramonės, mokslo ir energetikos komitetas (ITRE) gegužės 30 dienos posėdyje balsavimu pritarė, kad būtų leidžiama finansuoti tiek suaugusių audinių, tiek embrionų kamieninių ląstelių tyrimą, pastaruoju atveju naudojant vadinamuosius „perteklinius“ žmonių embrionus, sukurtus dirbtiniam apvaisinimui, kurie išgaunant kamienines ląsteles yra sunaikinami. Tačiau prieš tai, gegužės 4 dieną, Europos Parlamento Teisinių reikalų komitetas (JURI) pareiškė, kad ir „perteklinių“ naudojimas, ir naujų žmogaus embrionų kūrimas etiniu požiūriu yra nepriimtinas ir negali būti finansuojamas iš Europos Sąjungos biudžeto, prie kurio formavimo prisideda visos ES šalys, taip pat ir tos, kuriose kamieninių ląstelių tyrimas yra draudžiamas. Pažymėtina, kad jeigu ITRE komitetas yra atsakingas už bendrąsias tyrimų programas, tai JURI, remiantis procedūrų tvarka, aiškinasi su naujųjų technologijų vystymu susijusius etinius klausimus.

Naujajame biudžeto plane, kuris birželio viduryje pirmuoju skaitymu buvo patvirtintas Europos Parlamente, kalbama apie vienodą galimybę finansuoti iš suaugusių audinių ir embrionų išgautas kamienines ląsteles, nors šie du metodai moraliniu atžvilgiu labai skirtingi. Tiesa, kūrimo specialiai šiam tikslui skirtų embrionų, pavyzdžiui, jų „terapinį“ klonavimą, finansiškai remti nerekomenduota. Taip pat nurodyta, kad privalu atsižvelgti į tas teisines ribas, kurios yra patvirtintos kiekvienoje konkrečioje Europos Sąjungos šalyje. Tačiau jau tas faktas, kad Briuselyje „uždegta žalia šviesa“ galimam embrioninių žmonių aukojimui dėl abejotinos mokslinės pažangos, gali daryti spaudimą ir nacionalinei įstatymdavystei, ypač tose šalyse, kur mokslo etikos principuose dar menkai orientuojamasi ir kur svarbiausia yra „nekvepiančių pinigų“ kiekis.

Įpareigojantis gyvybės

pažeidžiamumo reikalavimas

Kita vertus, nacionalinė politika gali svariai prisidėti, kad minėtos 7-osios mokslinių tyrimų programos rėmimo biudžetas prieš antrąjį galutinį balsavimą Europos Parlamente būtų gerokai pertvarkytas pagal bendruosius etinius reikalavimus. Mat prieš biudžeto projekto grąžinimą naujajam svarstymui jį turi peržiūrėti ir patvirtinti ES Ministrų taryba, kurią sudaro nacionalinių vyriausybių atstovai.

Žinant neigiamą nusistatymą prieš žmogaus embrionų kamieninių ląstelių tyrimą be atitinkamų kriterijų taikymo Vokietijos, Austrijos, Lenkijos, Slovakijos, Airijos, Maltos ir kitų šalių vyriausybėse, konsensuso paieškai ES Ministrų taryboje teks daryti pataisas Europos Parlamento nedidele dauguma nubalsuotame projekte.

Kaip tik šiuo keliu siūlo eiti ir Europos Sąjungos vyskupų konferencijų taryba (COMECE), kuri ragina „Europos Parlamentą ir Ministrų tarybą kartu su Europos Komisija permąstyti savo požiūrį į šią problemą ir sutelkti Europos Sąjungos bendras pastangas tyrimams, kurių prioritetai ne tokie kontroversiški“. Pareiškime, kurį po birželio 15 dienos europarlamentarų balsavimo paskelbė COMECE generalinis sekretorius airis monsinjoras Noelis Treinoras, teigiama, kad ne vien katalikai yra susirūpinę dėl to, jog bandoma instrumentalizuoti žmogiškąją gyvybę ir tyrimuose ją naudoti kaip darbinę medžiagą. Nėra jokio mokslinio pagrindo daryti moralinį skirtumą tarp egzistenciją tik pradėjusio žmogaus embriono, jo implantavimo į gimdą ar 14 dienų gyvenimo laikotarpio.

Žmogiškosios gyvybės tapsmą ženklina jos pats pirmasis prasidėjimo momentas ir nuo jo yra privaloma jos globa, net jeigu ji sukuriama ne moters kūne, pabrėžiama COMECE pareiškime. „Žmogiškasis orumas nepriklauso – ir neturi priklausyti – nuo kitų žmonių sprendimų, – rašo monsinjoras N.Treinoras. – Žmogiškoji gyvybė niekada negali būti instrumentalizuojama“. Todėl Bažnyčia visada iš principo prieštarauja kiekvieno žmogaus embriono naikinimui ir iš žmogaus embrionų išgautų kamieninių ląstelių naudojimui. Dėl žmogiškosios gyvybės nepažeidžiamumo ir orumo reikalavimo „Europos Sąjunga turi moralinę pareigą“ susilaikyti nuo panašių tyrimų finansavimo, tuo labiau kad tai draudžiama keliose šalyse, kurios yra ES narės. Priešingas sprendimas reikštų Europos Sąjungos kišimąsi į subtilią nacionalinės politikos sritį, kas drauge pažeistų subsidiarumo principą.

Lenkijos vyskupai akcentuoja subsidiarumo principą

Panašius aštrios kritikos pareiškimus dėl Europos Parlamento sprendimo finansuoti žmogaus embrionų kamieninių ląstelių tyrimą padarė Vokietijos, Prancūzijos, Airijos ir kitų šalių vyskupų konferencijos. Štai Lenkijos vyskupai taip pat paragino peržiūrėti šį sprendimą, kuris „nepritaria pagarbai žmogaus orumui, kaip ir netarnauja bendrajam gėriui“. Birželio 25 dieną Poznanėje vykusiame Lenkijos episkopato plenariniame posėdyje priimtame pareiškime pabrėžiama, kad Bažnyčia iš esmės remia mokslinių tyrimų finansavimą Europos Sąjungoje, kaip ir tyrimų laisvę bei žmogaus teisę rūpintis savo sveikata ir pagalbą sergantiesiems. Taip pat yra aišku, kad kamieninių ląstelių tyrimas yra daug žadantis terapiniu požiūriu, ypač gydant tokias ligas kaip Alzheimerio sindromas ir kt. Tačiau žmogaus embrionų kamieninių ląstelių tyrimas kelia didelį etinį prieštaravimą, nes „rūpinimasis dalies žmonių sveikata ir gyvybe vyksta kitų žmonių sunaikinimo kaina“.

Lenkijos ganytojai savo svarstymuose remiasi popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika „Evangelium vitae“, pabrėžiančia, kad embrionai nuo egzistencijos pradžios „turi teisę į besąlyginę pagarbą“, kuri skirta kiekvienam žmogui. Pareiškime taip pat primenama ES Pagrindinių teisių chartija, kurioje kalbama apie „žmogiškojo orumo nepažeidžiamumą“, liečiantį kiekvieną žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Pagaliau primenamas Lenkijos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 metų sprendimas, pagal kurį žmogaus embrionų laikymas eksperimentine medžiaga yra nesuderinamas su pačia demokratinės valstybės samprata, kurioje žmogus ir jo gerovė yra aukščiausia vertybė.

Priminę Europos Sąjungoje galiojantį minėtą subsiadiarumo principą, pagal kurį su etika susijusių klausimų tvarkymas priklauso išskirtinei pačių valstybių kompetencijai, Lenkijos vyskupai pabrėžia Europos Parlamento sprendimo absurdiškumą: bus finansuojami kamieninių ląstelių tyrimai, kurie nesuderinami su daugelio ES šalių, taip pat ir Lenkijos, teisine sistema. Taigi valstybė, prisidėdama prie Europos Sąjungos biudžeto finansavimo, turės finansuoti tai, kad yra nelegalu pagal jos pačios nacionalinius įstatymus. Ganytojai perspėja, kad pritardama šiai praktikai Europos Sąjunga darytų žalą pačiai sau, nes panašūs precedentai pažeistų jos darną ir skatintų nereikalingus konfliktus sistemos viduje. Ragindami europines struktūras peržiūrėti „klaidingą sprendimą“, kuris pakerta pasitikėjimą pačiu sprendimų priėmimo procesu Europos Sąjungoje, vyskupai pritaria COMECE išreikštiems siūlymams telkti dėmesį į tas tyrimų sritis, kurios nekelia etinių prieštaravimų, tarp jų ir kamieninių ląstelių, išgautų iš suaugusių audinių, daug žadantį tyrimą.

Vatikanas primena praeities pamokas

Vatikano dienraštis „L’Osservatore Romano“ birželio 17 dienos redakciniame straipsnyje Europos Parlamento daugumos balsavimu patvirtintą nuostatą dėl galimybės finansiškai remti embrionų kamieninių ląstelių tyrimą pavadino „fundamentalia klaida“, kuri grindžiama „tragiškai utilitarine“ logika. Toks „siaurakaktis“ sprendimas atspindi Briuselyje vyraujantį „aklą laicizmą“, kuris atmeta ne tik daugumos europiečių religinius įsitikinimus, bet ir nepažeidžiamas asmens teises. Pinigų skyrimas kamieninių ląstelių tyrimams, kurios išgaunamos per embrioninių žmonių sunaikinimą, yra „nepriimtinas atmetimas žmonijai skirto Dievo plano“, pabrėžia „L’Osservatore Romano“. Europai, kuri yra ką tik atsigavusi nuo XX amžiuje buvusios ideologinės sumaišties, toks civilizacijos krikščioniškųjų šaknų nepaisymas yra ypač pavojingas.

Europos Parlamento sprendimą kritikavo ir Vatikano bioetikos ekspertas Popiežiškosios gyvybės akademijos prezidentas vyskupas Elijas Sgrečia, kuris tai pavadino „antihumanišku“ veiksmu, ignoruojančiu „eksperimentavimo su gyvais žmonėmis“ nusikalstamumą. Interviu Vatikano radijui ir straipsnyje, publikuotame „L’Osservatore Romano“, vyskupas pastebėjo, kad Europa turbūt užmiršo nesenos praeities pamokas, ypač nacių režimo vykdytą eksperimentavimą su žmonėmis, dėl ko vėlesnis Niurnbergo kodeksas ir Helsinkio deklaracija iškėlė etinių kriterijų laikymosi privalomumą. Popiežiškosios gyvybės akademijos vadovas pažymėjo, kad euroaprlamentarų dauguma, balsavusi už embriono kamieninių ląstelių leistinumą, nusižengė dviem etiniams reikalavimams: moksliniai interesai neturi būti aukščiau už pagarbą žmogaus gyvybei ir kiekvienam asmens dalyvavimui netgi teisėtuose eksperimentuose yra būtinas jo savanoriškas sutikimas. Vyskupas E.Sgrečia vėl priminė Bažnyčios pritarimą suaugusio audinio kamieninių ląstelių tyrimui, pažymėdamas, jog jis yra etiškai priimtinas ir gali duoti pozityvių rezultatų.

Tuo tarpu Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas kardinolas Alfonsas Lopesas Truchiljas pabrėžė, kad visi asmenys, dalyvaujantys žmogaus embrionų kamieninių ląstelių išgavime ir eksperimentavime, – kiaušialąstes duodančios moterys, gydytojai ir mokslininkai, – užsitraukia automatinės (latae sententiae) ekskomunikos – atskyrimo nuo Bažnyčios – kanoninę bausmę. Kadangi embrionų kamieninių ląstelių tyrimas sąlygoja žmogaus embrionų, tai yra žmogaus gyvybės, sunaikinimą, tai šie veiksmai vertinami taip pat, kaip ir abortai su atitinkamomis pasekmėmis. Kardinolas A.Lopesas priminė, kad popiežius Jonas Paulius II jau minėtoje 1995 metų enciklikoje „Evangelium vitae“ rašė, jog aborto visiško nemoralumo vertinimas taikytinas ir eksperimentams su žmogaus embrionais, nors jie įstatymais ir būtų leidžiami bei taikomi fatalinėms ar kitoms sunkioms ligoms gydyti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija