„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.7 (68)

2006-iųjų liepos 14 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Pedofilijos įteisinimas – kas toliau?

Paskelbta informacija, kad Olandijos pedofilai steigia politinę Labdaros, laisvės ir įvairovės partiją (NVD), kurios programoje numatyta siekti sumažinti amžių, nuo kurio teisiškai galima turėti lytinių santykių, iki 12 metų ir prastumti įstatymą dėl vaikų pornografijos bei zoofilijos.

Partijos narių manymu, 16 metų ir vyresniems jaunuoliams turėtų būti leista užsiimti prostitucija, rodytis pornografiniuose filmuose. Be to, anot jų, pornografija be smurto per televiziją turėtų būti rodoma ir dieną. Tiesa, NVD narių manymu, smurtingą pornografiją derėtų rodyti tik vėlyvu metu. Olandų pedofilai pasisako už lytinių santykių su gyvūnais įteisinimą, tačiau pažymi, kad žiaurus elgesys su gyvūnais ir toliau turi būti draudžiamas.

Be to, jog partija pasisako už tai, kad visiems būtų leidžiama viešumoje rodytis nuogiems, kad būtų įteisintas visų narkotikų legalizavimas, NVD taip pat nurodo sieksianti, kad ateityje būtų panaikintas bet koks amžiaus cenzas, nuo kurio teisiškai leidžiami lytiniai santykiai.

Apie tai, ar tokiu būdų nėra paniekinama pati bet kokių moralinių normų galimybė, pasitelkus liberalizmo iškabą, išniekinama pati liberalizmo tradicija, kalbamės su kunigu pranciškonu Arūnu Pranciškumi Peškaičiu.

 

Kaip suvokti ir paaiškinti tai, kas vyksta Olandijoje? Kur link juda pasaulis? Atrodo, kad po NVD programoje įtvirtintų siekių žemiau nuristi nebeįmanoma. Ar tai gali būti tik pasaulio pabaigos pradžia?

Olandija yra pavojingų eksperimentų šalis: eutanazijos įteisinimas, gėjų ir lesbiečių santuokų, narkomanijos legalizavimas. Tikiuosi, jog dabar ši šalis nerodo krypties, kur judėti Europai, tačiau ką gali žinoti. Vidinė logika sekuliariai suprantamos laisvės ir demokratijos tokią kryptį numato.

Prieš keletą metų man teko dalyvauti vienoje konferencijoje, kurioje ginčijausi, diskutavau su sociologais, teigusiais, jog gėjų ir lesbiečių santuokų įteisinimas Lietuvos respublikoje tėra laiko klausimas, ir kad tai neabejotinai bus.

Tada aš paklausiau, kur garantija, kad seksualinių mažumų terminas nebus pradėtas vartoti kalbant apie zoofilus, nekrofilus ir pedofilus. Man buvo atsakyta, jog visa tai neįmanoma, nes apie mažumas mes galime kalbėti tik kultūriškai aprobotuose raiškos būduose. Tada aš ir pamaniau, jog tai yra labai trapus dalykas. Kultūriškai aprobuotas būdas kinta ir kinta mūsų akyse: tai, kas vakar nebuvo leistina, šiandien atrodo leistina ir net privalu.

Mes matome Jungtinėse Tautose (JT) labai aiškiai išsakomą poziciją, kad jaunimui reikalingos „palankios paslaugos“. Tarp tų palankių paslaugų, pavyzdžiui, yra visokeriopų žinių apie seksą pateikimas paaugliams, kalbėjimas apie tai, kaip išvengti aborto ir pan. Be to, paaugliai, anot JT dokumentų, patys gali pasirinkti ir išsakyti savo lytinę orientaciją.

Mes matome, jog kyla labai didelis spaudimas, ir dalis sekuliarizuotų psichologų-psichoterapeutų pasisako už tai, kad būtų baudžiami tie psichoterapeutai, kurie padeda žmogui atgauti lytinę orientaciją, kuri natūraliai yra jam duota arba turėtų būti jam duota. Sakoma, kad taip psichoterapeutas pažeidžia etiką ir griauna paciento tapatybę, nes toji tapatybė gali būti homoseksuali arba biseksuali orientacija.

Taigi šis spaudimas labai ryškiai rodo, jog esame netoli tų laikų, kada visi tie, kurie kalba apie lytinius iškrypimus, bus vertinami kaip totalitaristai, autoritarai ir apskritai – demokratijos bei pilietiškumo priešai. Tokią tendenciją matau, nes būtent vaikų skatinimas rinktis lytinę orientaciją yra absoliutus jų teisių ignoravimas, tai yra sužeistumo įteisinimas ir noras, kad sužeistas žmogus toks ir liktų visą gyvenimą, skatinant jį nesikeisti per įvaizdžių formuotojus, per reklamas, per įvairius kitus kanalus ir įrodinėjant, jog tai ir yra jo tapatybė.

Tikriausiai didysis nusikaltimas – aš tikrai tai drąsiai sakau – yra įvykęs tada, kai iš sutrikimų sąrašo buvo išbrauktas homoseksualumas. Man labai keista, jog pripažinimas, kad homoseksualumas yra sutrikimas, o tokiam pripažinimui duoda pagrindo praktiškai visa psichoanalizė, laikomas įžeidinėjimu asmenų, kurie turi homoseksualių potraukių ir gyvena tokį gyvenimą. Tai – labai keistas požiūris. Jeigu sergantį žmogų pavadini ligoniu, tai visai nereiškia jo įžeidimo. Juk ir sergančiojo pirmas žingsnis į išgijimą yra pripažinimas, kad jis serga. Tai – jautrumo, gailestingumo ir atidumo jam rodymas.

Mes turime pradėti kalbėti apie antropologiją, apie žmogaus tikrąjį tapatumą, apie prigimtinius dalykus. Ir turime kalbėti ne agresyviai, bet su gailesčiu, su atjauta, su dideliu supratimu, kad sergantieji įvairiomis ligomis nenorėtų likti ligoniais, bet trokštų išgyti. Mes negalime nematyti, kur viskas eina.

Taigi kokia yra kryptis? Šiandien sekuliarus pasaulis kalba apie seksualines mažumas, homoseksualus, gėjus ir lesbietes: apie jų gyvenimo būdą, jų kultūrą ir pan. Sekuliarus pasaulis kalba apie tai, kad paauglys, kurio lytinė orientacija dažnai yra dar net nesusiformavusi iki galo, gali apsispręsti dėl savo lytinės orientacijos.

Tokioje šviesoje šis žingsnis, kurį žengė Olandijos veikėjai, yra labai nuoseklus. Jeigu paauglys gali apsispręsti dėl savo lytinės orientacijos, o beveik visuotinai paaugliu laikomas žmogus nuo dvylikos metų, kodėl jis negali apsispręsti, su kuo jam praktikuoti seksą? Nematau tokios logikos prieštaravimų. Vadinasi, vadovaudamiesi šia logika, mes įteisinsime pedofiliją.

Žinoma, galbūt bus sukurta teisinių procedūrų, kaip paklausti paauglio, ar jis tikrai „to“ nori ir pan. Mes įteisinsime zoofiliją, tik nežinau, kokios bus teisinės procedūros, kuriomis vadovaujantis bus bandoma išsiaiškinti, ar gyvulys nori sekso su žmogumi, ar nenori. Nežinau, kaip bus ir su nekrofilijos įteisinimu.

Neįsivaizduoju, kas mūsų laukia toliau. Mes teisiname ligas, sutrikimus. Skaičiau vieno garsaus sociologo darbuose apie tai, kad galima atrasti savo tapatybę ir būnant sadomazochistu – jie siūlomi laikyti dar viena seksualine mažuma.

Kentės vaikai, nes vaiko kančia yra didelė, nors jis gali būti apgautas ir pasakyti: „aš noriu to“. Kentės tie patys žmonės, kurie priklauso vadinamosioms seksualinėms mažumoms. Ir galiausiai, jeigu Europa labai susirūpinusi gyvulių teisėmis, reikia pažymėti, kad kentės tie patys gyvūnai.

Kur mes nueisime? Mes galime patekti į tokią situaciją, kai nebeliks pokalbio apie jokią demokratiją, nes nebeliks pokalbio apie žmogų.

Kas sukūrė sąlygas, kad tai, apie ką anksčiau nedrįsdavome pagalvoti, dabar keliame į viešumą kaip labai natūralų ir savaime suprantamą dalyką?

Tai yra sekuliaraus pasaulio vystymosi logika. Vartotojiškos visuomenės vystymosi logika. Žmogus nuvertinamas iki vartojimo objekto, ir visa kita jam pristatoma kaip prekė ir malonumo siekimas. O malonumo siekimas sutapatinamas su saviraiška. Tai yra didžioji antropologinė klaida. Dėl šios bėdos atsiranda labai realių padarinių – mes nuvertiname asmenį iki objekto. Ir tada užmirštame, kas yra solidarumas, kas yra atsidavimas, kas yra bendruomenė.

Mes gyvename kaip individai, kurie skatinami vartoti, kad patys būtų vartojami. Ši logika griauna visų vertybių pajautą. Net nekalbu apie gėrio ir blogio skyrimą. Žmogus turbūt iš tikrųjų buvo demono apgautas, kai ėmėsi skanauti pažinimo medžio vaisiaus. Jis neskiria gėrio ir blogio, tačiau turi sąžinę, kurios privalo klausytis. Tačiau ta sąžinė yra tildoma, todėl vertybių pajauta yra prarandama.

Koks turėtų būti atsakas į tokias olandų pedofilų užmačias ir skleidžiamas tiesas?

Žmonės, kurie gina žmogaus asmens orumą, – ar tai būtų krikščionys, ar kiti religingi asmenys, ar humanistai, ginantys žmogaus orumą, o ne abstrakčią laisvę nežinia kam, nežinia nuo ko ir, svarbiausia, nežinia dėl ko, – turėtų apie tai prabilti visu balsu, analizuoti situaciją, kalbėti ir skelbti pavojų.

Jie turėtų kalbėti apie prarastą žmogiškumo dėmenį. Mūsų viešojoje erdvėje ir mūsų asmeniniuose gyvenimuose prarandamas žmogiškumo dėmuo. Dabar svarbiausia užduotis – jį sugrąžinti bei klausti, ar yra žmogui natūraliai duota riba.

Visi žinome, jog peržengus ribas gresia sunykimas, katastrofa. Manau, kad mums iš naujo reikia atrasti, kas yra žmogiškas ribotumas. Nesvarbu, net jeigu tu esi ateistas. Pavyzdžiui, Albertas Camus, kuris buvo įsitikinęs ateistas, puikiai žinojo ir tragiškai aiškiai rašė apie žmogišką ribotumą, žmogaus trapumą. Mums reikia tai atrasti, kad esame riboti: mums duota gimimo vieta, gimimo laikas, lytis, duotas mirties laikas. Jeigu to neatrasime, bijau, kad pasaulis eis į sunaikinimą.

Žinoma, kaip krikščionis, aš esu kupinas vilties. Aš laukiu Kristaus, laukiu Jo kiekvieną dieną ir žinau, kad Jis ateina. Bet neturiu jokio noro ar piktdžiugos matyti Teismą. Jis tikrai bus teisingas, bet žmonės, neatsakę į Dievo gailestingumą, sulauks atitinkamo atsako.

Ar, be kalbėjimo, įmanomas koks nors kitas būdas žmogiškumui arba bent suvokimui apie žmogiškumą grąžinti?

Kalbėjimas – ne vienintelis mūsų ginklas. Dar yra gailestingumas ir Dievo meilė, kurią turime savo elgesiu, savo darbais išreikšti, pateikti pasauliui. Kad įtikėtų, kad atgautų viltį.

Netikiu, kad yra žmonių, manančių, kad jie yra beribiai. Jie gali taip vaidinti. Arba tai tikrai yra riboti žmonės, ir jiems reikia padėti šitai suprasti.

Jeigu ligota fantazija užvaldys reklamų įvaizdžių kūrėjų galvas, tada bus labai blogai.

Mums reikia kalbėti ir rengti rimtas diskusijas – rengti akcijas, kalbėtis su žmonėmis. Bažnyčia savo ruožtu turi atrasti naujų misijos būdų. Ne veltui Jonas Paulius II pranašiškai sakė, kad dabar pagrindinės misijos vėl yra Europoje.

Ačiū už pokalbį.

Kalbino Lina Balsytė

bernardinai.lt (2006 06 06)

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija