„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.7 (104)

2009 m. liepos 17 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


XXI amzius


ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Vatikanas patvirtina: už abortą – ekskomunika

Mindaugas BUIKA

Gyvybės gynėjai abortų darymą
lygina su teroristų išpuoliais

Paaiškinimo pareikalavo naujai iškilusios kontroversijos

Viena svarbiausių Šventojo Sosto dikasterijų Tikėjimo mokslo kongregacija paskelbė paaiškinimą, patvirtinantį, jog Katalikų Bažnyčios nuostatos dėl aborto, kaip „pasibjaurėtino nusikaltimo“ prieš gyvybę, nesikeičia. Liepos 11 dieną Vatikano dienraštyje „L’Osser-vatore Romano“ publikuotame paaiškinime nurodoma, kad bažnytinė bausmė už negimusio kūdikio nužudymą ir toliau lieka aukščiausia – savaiminė ekskomunika („latae sententiae“), tai yra pašalinimas iš Bažnyčios visų to nusikaltimo dalyvių ir bendrininkų.


Už šeimas – per 10 tūkst. parašų

Eglė TENDYTĖ

Penktadienį išrinktajai (o nuo sekmadienio prisiekusiai) prezidentei Daliai Grybauskaitei buvo įteikta daugiau kaip 10 tūkstančių parašų, kuriais palaikomi Vyriausybės veiksmai įgyvendinant Valstybinę šeimos politikos koncepciją. Pasirašiusieji prašo užtikrinti, kad palanki šeimai politika valstybės lygiu toliau būtų tęsiama, o pradėti ir numatyti darbai šioje srityje  įgyvendinti. Parašai buvo renkami maždaug tris savaites visoje Lietuvoje.


Muzikos įtaka žmogaus sielai

Atsiliepiant į Lietuvos egzorcistų asociacijos pranešimą

Kun. teol. lic. Oskaras Volskis

Muziką, panašiai kaip kalbą ir žodį, galima priskirti prie žmogaus dvasinių poreikių. Žmonės nori muzikos, joje ieško paguodos, „dopingo“, pramogos, estetinių išgyvenimų. Uždrausti muziką neįmanoma, tik klausimas, kokios muzikos klausomasi, kokią įtaką ji daro, ką galėtume naudingo pasiūlyti.

Labiausiai yra paplitusi pramoginė muzika, dažnai neturinti ugdomosios vertės, vis mažiau klausomasi rimtosios, klasikinės muzikos. Nepakankamas muzikinis ugdymas mokyklose, šeimose. Labai nusmuko ir bažnytinės muzikos lygis – ir čia  įsibrovė sekuliarizmas... Daromas didelis kultūrinis spaudimas jaunimui, jis verčiamas klausytis prastos muzikos.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija