„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.1 (182)

2016 m. sausio 22 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Įpareigojanti Krikšto dovana

Mindaugas Buika

Šventojo Tėvo krikštijamas kūdikis

Šiuo metu, kai sekuliarizuotoje Europoje vis mažiau gimsta vaikų ir tarp tų gimusiųjų vis mažesnė dalis yra krikštijama, yra svarbu prisiminti popiežiaus Pranciškaus mintis apie Krikšto, kaip atnaujinimo Šventojoje Dvasioje, prasmę, ir tėvų pareigą perduoti savo pakrikštytiems kūdikiams brangiausią paveldą – tikėjimą.

Šventosios Dvasios veikimas

Viešpaties Krikšto sekmadienį Šv. Petro aikštėje susitikęs su piligrimais „Viešpaties Angelas“ maldai popiežius Pranciškus pakvietė juos pasimelsti už Apaštališkųjų rūmų Siksto koplyčioje jo pakrikštytus 26 vaikus. Tame sausio 10 dienos susitikime Šventasis Tėvas siūlė apmąstyti Jėzaus Kristaus Krikšto metu įvykusį pirmąjį bendrą Švč. Trejybės (Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios) apsireiškimą. Tai įvyko Jėzui būnant Jordano upės vandenyje, kur Jį pakrikštijo giminaitis šv. Jonas Krikštytojas. Šv. Luko evangelijoje pasakojama: „Kai visai tautai krikštijantis, Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis Sūnus, Tavimi aš gėriuosi“ (Lk 3, 21–22). Tapo aišku, kad dangiškasis Tėvas pašvenčia savo sūnų būti Mesiju, Išganytoju, žmonijos išlaisvintoju iš blogio. Šiame įvykyje, kuris aprašytas ir kitose Evangelijose, yra svarbus perėjimas nuo simbolinio šv. Jono Krikštytojo krikštijimo vandeniu prie Jėzaus krikštijimo Šventąja Dvasia ir ugnimi (Lk 3, 16). Taigi, būtent Šventoji Dvasia yra pagrindinė veikėja krikščioniškame Krikšte: ji sudegina ir sunaikina gimtąją nuodėmę, sugrąžina pakrikštytajam dieviškosios malonės grožį, tarsi iš naujo jį gimdydama, aiškino popiežius Pranciškus.


Lietuvos žaizdos

Evangelijoje girdėjome pasakojimą apie Betliejaus kūdikių išžudymą. Išminčių apgautas Erodas baisiai įtūžo ir išžudė visus Betliejaus berniukus iki dvejų metų. „Pasigirdo šauksmas, raudos ir aimanos: tai Rachelė rauda savo vaikų; ir niekas jau jos nepaguos, nes jų nebėra“ (Mt 2,17–18).

Ne kiekvienos laidotuvės yra vienodai skaudžios. Šiandien laidojame du nužudytus vaikelius, labai panašius į tuos Betliejaus kūdikius. Nors žiniasklaida mus pripratino prie žudynių vaizdų ir mus nelabai sujaudina žinios apie žmones, žuvusius po girtų vairuotojų ratais, apie plėšikų nužudytus senukus, tačiau šių vaikelių nužudymas sukrėtė Lietuvą. Politikai, valdžios žmonės ir žurnalistai plačiai komentavo žiaurų įvykį, reikšdami pasipiktinimą dėl to, kas įvyko, ir ieškodami nusikaltimo priežasčių. Kai kurie, įsivaizduodami Dievą, kaip vergų prižiūrėtoją, klausė: „Kurgi buvo jūsų Dievas, kai buvo vykdomas šis nusikaltimas?“


Parengtas projektas dėl priverstinio gydymo nuo alkoholizmo

Sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės iniciatyva parengtas Narkologinės priežiūros įstatymo pakeitimo projektas, reglamentuojantis priverstinio gydymo nuo alkoholizmo tvarką. Pasak ministrės, tragiški ir šiurpūs nusikaltimai Lietuvoje, alkoholio suvartojimo statistika verčia imtis rimtų priemonių alkoholizmui pažaboti.

„Negalima abejingai stebėti, kai nuo besaikio girtuokliavimo paklaikusių asmenų aukomis tampa pagyvenę žmonės, vaikai, kai terorizuojami šeimos nariai, kai alkoholikų vaikai nuo mažens mato tik tokį šeimos modelį. Tai gali tapti jau ne vienos kartos problema, bet ir ateities visuomenės problema“, – sako R. Šalaševičiūtė.

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas esant atitinkamoms sąlygoms priverstinai hospitalizuoti ne tik narkologinius ligonius, bet ir asmenis, kuriems įtariamas alkoholizmas ar narkomanija, taip pat priverstinai hospitalizuoti nėščiąją, jei dėl jos piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis kyla vaisiaus apsigimimo grėsmė. Priverstinis besilaukiančių moterų gydymas nuo alkoholizmo taikomas Švedijoje, Norvegijoje, Lenkijoje.


Apimtas alkoholinės psichozės, monstru gali tapti ir labai išsilavinęs žmogus, augęs normalioje šeimoje

Vilniaus psichikos centro vadovas, psichiatras Martynas Marcinkevičius, kalbėdamas „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ išdėstė kiek kitokį požiūrį į Kėdainių rajono Saviečių kaimo tragediją.

Visų pirma gydytojas patikino nemanąs, kad tas žmogus yra koks nors „ypatingas išsigimėlis, monstras“. Sprendžiant iš kai kurių pasakojimų, tai nebuvo „jo standartinis elgesys“: „Iš prieinamų viešų duomenų matyti, kad tai – alkoholinės psichozės pasekmė. Tą patį galėjo padaryti ir labai išsilavinęs žmogus, augęs normalioje šeimoje, jeigu jis būtų apimtas alkoholinės psichozės. Mes labai jautriai ir skausmingai reaguojame į tai, kas mus ypač sukrečia – vaikai, šulinys. Tada įsijungia ir politikai, ir visi, kas netingi. Aš ir mano kolegos susiduriame su tomis psichozėmis kiekvieną dieną. Tokių per metus būna daugiau kaip 5 tūkstančiai, jau nekalbant apie abstinencijas ir kitus dalykus.


Susitarimas dėl saugumo kelyje

Pasirašomas susitarimas dėl saugumo kelyje

Sausio 5 dieną pasirašytas susitarimas „Būk saugus kelyje“. Jį pasirašė Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius Egidijus Skrodenis, Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate vykusiame renginyje arkivysk. G. Grušas akcentavo, kad šiandien matomas Valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimo pavyzdys, kuriuo siekiama didesnės žmonių gerovės. Kelias nėra svetimas Bažnyčiai įvaizdis. Ypač šiais Gailestingumo metais žmonės kviečiami į piligrimines keliones, kurios yra ir gyvenimo kelio įvaizdis. Svarbu kelionė Dangaus link, bet svarbus ir tarpusavio santykis kelionės metu. Pagarba vienas kitam turi reikštis kiekvieną dieną, kartu ir per santykius keliuose. „Siekiame perkeisti žmonių širdis ir išsaugoti gyvenimus“, – akcentavo arkivyskupas džiaugdamasis, kad šis susitarimas atnaujinamas Gailestingumo metų pradžioje, ir linkėdamas gailestingumą ne tik priimti, bet ir juo dalintis.


TS-LKD Taryba patvirtino kovos su žiaurumo epidemija priemonių planą

Šeštadienį Vilniuje vykusi Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Taryba bendru sutarimu patvirtino priemonių, skirtų kovai su alkoholizmo epidemijos priežastimis bei pasekmėmis, planą, išdėstytą TS-LKD Saugios socialinės aplinkos strategijoje. Joje pabrėžiama, kad nuolat alkoholį vartojantiems asmenims, iki kol jie nepradės gydytis, turi būti sustabdomas piniginių socialinių išmokų mokėjimas, jas pakeičiant socialinės paramos teikimo paslaugomis (maitinimo, rūbų įgijimo ir t.t.). Tokie asmenys turi būti stebimi ir skatinami keistis, siūlomas gydymasis nuo alkoholio priklausomybės, siejant gydymąsi nuo alkoholinės psichozės ar lėtinio alkoholizmo su tolesniu socialinių išmokų mokėjimu. Dokumente kartu pažymima, kad socialines išmokas vaikams reikėtų pakeisti talonų už maistą išdavimu.


Vyriausybė avaringumą mažino griežtindama vairuotojų atsakomybę ir gerindama infrastruktūrą

Pernai, lyginant su 2014 metais, eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius mažėjo 9,7 proc., o per pastaruosius penkerius metus – net 20 proc. Kalbant apie visą nepriklausomybės laikotarpį, pernai skausmingų nelaimių keliuose buvo mažiausiai nuo pat 1991 metų.

„Kiekvienais metais vertiname padėtį visuose šalies keliuose ir investuojame į priemones, kurios didina žmonių saugumą. Pavyzdžiui, valstybinės reikšmės keliuose rekonstruojama per 250 avaringų ruožų, kuriama papildoma saugumo infrastruktūra – žiedinės sankryžos, atitvarai, salelės. Mūsų skaičiavimais, avaringų vietų skaičius dėl tokių priemonių jau sumažėjo nuo 280 iki 37“, – sakė premjeras Algirdas Butkevičius.

Vien per 2015 metus Lietuvos keliuose rekonstruota 15 avaringų sankryžų, padidintas šalikelių saugumas, apšviesti avaringi ruožai, nutiesta 18 km pėsčiųjų ir dviračių takų, įrengta 160 greičio mažinimo priemonių, rekonstruotos pavojingos pėsčiųjų perėjos. Tyrimais nustatyta, kad, įdiegus inžinerines priemones visuose tuose kelio ruožuose, saugaus eismo situacija ženkliai pagerėja.


Per dešimtmetį išsaugota tris kartus daugiau eismo dalyvių gyvybių

Susisiekimo ministerija informuoja, kad 2015 metais šalies keliuose pavyko sumažinti pėsčiųjų eismo dalyvių žūčių skaičių nuo 106 (2014 metais) iki 74 (2015 12 29). Žuvusiųjų skaičius dėl neblaivių vairuotojų kaltės sumažėjo nuo 45 iki 24. Sparčiai mažėja ir geležinkeliuose žuvusių asmenų skaičius – per pastaruosius ketverius metus jis sumažėjo 37 proc.

„Pernai eismo įvykiuose žuvo 25 eismo dalyviais mažiau nei 2014-aisiais. Per pastarąjį dešimtmetį autoįvykiuose žuvusių žmonių sumažėjo daugiau nei tris kartus. Neabejoju, kad tai lėmė infrastruktūros tobulinimas ir aktyvesnė eismo kontrolė, nuolatinis eismo kultūros ugdymas ir glaudus suinteresuotų institucijų bendradarbiavimas, vykdant švietėjišką veiklą“, – sakė susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.


Kas dažniausiai nusižengė per vienerius „Nulio promilių įstatymo“ galiojimo metus?

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisos, įtvirtinančios tam tikrų kategorijų transporto priemonių vairuotojų atsakomybę už vairavimą, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis, daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės, įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d.

Jau metus pradedantiesiems vairutojams, taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip devynias sėdimas vietas, arba vežančių pavojinguosius krovinius, vairuotojams taikomas nulio promilių reikalavimas – t. y. jie gali vairuoti tik būdami visiškai blaivūs.


Kalėdinis stebuklas – gimdymas po transplantacijos

Kiekvieno žmogaus gimimas prilygsta stebuklui. Dvigubas stebuklas, kai vaikelio susilaukia moteris, kurios gyvenimą pratęsė persodintas donoro organas. Šįkart – pasakojimas apie tris moteris, savo pavyzdžiu įrodžiusias: gyvenimas po transplantacijos nesibaigia! Ir po jos galima patirti ne tik moterišką, bet ir motinišką laimę – kurti šeimą, auginti sveikus vaikus. Yra moterų, kurios po inksto transplantacijos susilaukė dviejų ir trijų vaikučių. Argi tai – ne stebuklas? Šiame straipsnyje – kelios istorijos moterų, gimdžiusių po inksto ir kepenų transplantacijos.

Trys istorijos su laiminga pabaiga

Po inksto persodinimo vaikučių yra susilaukusios jau keliolika moterų. O štai po kepenų transplantacijos yra kol kas vienintelė pagimdžiusi moteris. Ji kartu su vyru augina du sūnus, iš kurių vienas gimė jau po mamai atliktos kepenų transplantacijos. Tai buvo skirtingi nėštumai. Tačiau moteris džiaugiasi, kad viskas baigėsi sėkmingai.


Alkoholio vartojimo problemoms spręsti telkiamos įvairios institucijos

Pirmadienį ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus vadovaujamas Ministrų kabinetas svarstė papildomus veiksmus, kurių būtina imtis alkoholio vartojimui šalyje stabdyti. „Iki vasario 15 dienos turi būti parengtas tarpinstitucinis Veiksmų planas alkoholio vartojimo problemoms spręsti – toks sprendimas priimtas pasitarime. Įgyvendinant šį planą 2016 metais turi dalyvauti Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų, Susisiekimo, Ūkio, Teisingumo, Krašto apsaugos, Kultūros ministerijos bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, Kūno kultūros ir sporto departamentai“, – sakė Vyriausybės vadovas A. Butkevičius. Premjero teigimu, pastarojo laiko įvykiai liudija, kad skaudžios alkoholio vartojimo pasekmės palietė visus valstybės valdymo sektorius, todėl šiai problemai spręsti telkiamos įvairios šalies institucijos. Ministras pirmininkas kartu atkreipė dėmesį, kad kovai su alkoholio vartojimu bus skiriamas didesnis finansavimas ir tam bus panaudotos iš akcizo mokesčio surinktos lėšos. Šiemet Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui skirta 1,3 mln. eurų, kurie bus skirti visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veikloms, įskaitant prevencinius projektus, mokslinius tyrimus ir socialinę reklamą.


Kaune apdovanoti neatlygintini kraujo donorai

Kauno klinikų Kraujo centras į šventę sukvietė ištikimiausius savo bendražygius – neatlygintinus kraujo donorus. Iškilmingos ceremonijos metu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos padėkomis apdovanoti nusipelnę donorai ir donorai žymūnai.

Pasak Kauno klinikų Kraujo centro vadovės dr. Jolantos Jeroch, kraujo poreikis ligoninėje yra didžiulis, tad būtinas gausus nuolatinių donorų būrys, kuris dovanotų kraujo. „Jūsų dėka kažkas pasveiko ir švęs Kalėdas kartu su savo artimaisiais“, – gyvybiškai svarbių darbų prasmę priminė dr. J. Jeroch. Kauno klinikų administracijos vardu donorus sveikino Slaugos koordinavimo tarnybos vadovė dr. Jolanta Toliušienė. „Nors ir nedirbate ligoninėje, Jūs esate svarbūs mūsų komandos nariai“, – ji dėkojo už gerumą ir kilnų darbą.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija