„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2008 m. lapkričio 28 d., Nr. 4 (28)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Šimtametės pusseserės

Mikas ZENKUS

Dvi Tekliukės, dvi pusseserės

Šimtmečio jubiliejus – viso miestelio šventė

Ir po šimto metų jos vėl greta. Dvi Tekliukės, dvi pusseserės, dvi aukštaičių krašto dukros – Jaciūniškių Gaidelytė-Laurinavičienė ir Kubilių Stundžytė-Mikšienė. Tokios pat, kaip jaunystėje, nedidukės, tik dabar jau žilaplaukės, raukšlių išvagotais veidais, gerumu spinduliuojančiomis akimis, šilumą dovanojančiomis aukštaitiškomis šypsenomis.


Nesąžiningi bankų darbuotojai apvaginėja pagyvenusius klientus

Romas BACEVIČIUS

Apie  bankus ir jų bankrotus, su valdžios žinia ar be jos pavogtus žmonių suneštus indėlius jau daugybę kartų rašyta. Turbūt retas, kuris laikėme savo santaupas bankuose, ypač prieš gerą dešimtmetį, nesame patyrę nuostolių. Kai kas bent mažą dalį tų nuostolių atgavo atkuriant rublinius indėlius. Tačiau grąžino ne daugiau 6000 rublių litais, o ir tie keliskart nuvertėjo. Likusiąją sumą nusavino ir nė negalvoja žmonių galbūt visą gyvenimą taupytų pinigų bent kiek kompensuoti. Mūsų valdininkai, aišku, kaltina Rusiją, nusavinusią pinigus iš bankų, bet jei būtų norėjusi, ir Lietuvos valdžia būtų galėjusi rasti būdų žmonėms padėti. Bet Lietuvoje dešimtmečius dirbusiems, taupiai gyvenusiems ir santaupas kaupusiems žmonėms mūsų tautos rūpintojėliai didesnio dėmesio nerodo. Jiems tas visai nerūpi. Jie tik džiaugiasi, kad yra daug žmonių, viską nurašiusių į negrįžtamus nuostolius, kurie tikisi, kad vagims kada nors Dievas atlygins pagal nuopelnus. Taigi šįkart apie tai išsamiau nerašysime, o tik apžvelgsime tebeveikiančių, tebeklestinčių ir negalvojančių apie bankrotą bankų nesąžiningų darbuotojų niekieno nekontroliuojamą naujausią būdą apgaudinėti savo klientus, ypač pagyvenusius, kurie įsitikinę, kad bankuose dirba patikimi darbuotojai, ne tik žodžiais, bet ir darbu liudijantys šios įstaigos patikimumą, pateisinantys klientų pasitikėjimą ir gerą banko įvaizdį.


Šviesūs namai Bažnyčios tarnams

Romas BACEVIČIUS

Šv. Mišių auka Specialiųjų globos
namų koplyčioje (iš kairės):
kan. Juozas Barkauskas, apašt.
protonotaras prof. dr. Vincas Bartuška,
kun. Vytautas Užkuraitis
ir kun. Jonas Survila
Rūtos GIEDRAITYTĖS
ir Daivos KLIMAVIČIENĖS nuotraukos

Kiekvienas žmogus, kad ir kas jis būtų, kad ir kokias pareigas užimtų, savo gyvenimo kelio vingyje sutinka senatvę ir suvokia, kad ši pamažu atima jėgas. Senatvė neleidžia atlikti savo pareigų taip, kaip norėtųsi ir kaip iš žmogaus tikimasi. Pažvelkime į kunigus: kol jaunas, žvalus, energingas, parapijiečių būna tarsi labiau mylimas ir jiems yra reikalingas, o kai susensta, ligos ir negalios užpuola, jau mažiau visiems jo reikia. Ne tik paties gyvenimas apsunksta, bet ir kitų pagalbos sulaukti sunku. Jau ir parapijiečiai tik svarbiu reikalu beužsuka, o ir giminės retai aplanko. Nemažai artimųjų iškeliauja į amžinybę, taigi nėra ko tikėtis dažnų svečių. Šeimininkės neturinčiam kunigui ir buityje tvarkytis pasidaro pernelyg sunku. Kokia išeitis? Daugelis garbingo amžiaus kunigų altaristų savo gyvenimo saulėlydžio laukia toje parapijoje, kurioje paskutiniuoju metu klebonavo, kai kuriuos rūpestingai slaugo giminaičiai. O ką daryti kitiems? Reikia specialių globos namų, kuriuose galėtų gyventi savimi negalintys pasirūpinti arba neįgalūs, specialios slaugos reikalingi senyvo amžiaus kunigai ir kiti Bažnyčios tarnai.


Ori senatvė

Bronius VERTELKA

Ligoninės konsultantė
geroji s. Dolorita Butkus

Dvylikti metai veikia Utenos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė. Per tą laiką jos paslaugomis pasinaudojo apie 3000 sunkiai sirgusių žmonių. Ligoninės atsiradimą inicijavo kun. Petras Adomonis ir vienuolė s. Dolorita Butkus, į Lietuvą atvykusi iš JAV. Tai jų dėka  naujam gyvenimui buvo prikeltas tuščias, išdaužytais langais senosios miesto ligoninės pastatas – iš jo tik šiukšlių išvežė penkis sunkvežimius. JAV veikianti lietuvių Vyčių organizacija naujajai ligoninei atsiuntė lovų, čiužinių, pagalvių, patalynės. Iš pradžių čia apgyvendino 10 ligonių. Šiuo metu jų yra apie  60, tačiau savo eilės laukia dar daugybė pagalbos prašančių žmonių. S. D. Butkus, dabar dirbanti ligoninės konsultante, planuoja pastatyti  naują ligoninės korpusą, bet tam reikia daug pinigų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija