„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2010 m. kovo 26 d., Nr. 2 (34)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Laikas ir žmonės

Parodoje – kraštiečio kūrybos versmės

Rūta Averkienė

Universalus menininkas Valentinas
Algirdas Kaliūnas Varėnos kultūros
centre per tapybos ir fotografijos
parodos „Kūrybos versmės tau,
gimtine“ atidarymą

Varėnos kultūros centro parodų salėje atidaryta universalaus menininko Valentino Algirdo Kaliūno, kilusio iš Senosios Varėnos, tapybos ir fotografijos paroda „Kūrybos versmės tau, gimtine“. Šia paroda prasidėjo renginių ciklas, skirtas Vasario 16-ajai. Dailininkas, fotomenininkas, pedagogas ir režisierius varėniškiams pristatė ką tik išleistą albumą apie savo gyvenimą ir kūrybą „Išgyvenimų ir patirčių atspindžiai“. Tądien parodos dalyviai turėjo galimybę pamatyti filmą, sukurtą naudojant V. Kaliūno menines fotografijas su Varėnos, Druskininkų ir Nidos apylinkių gamtos vaizdais.


Laikas ir žmonės

Viešintiškis nuobodžiauti laiko neturi

Bronius VERTELKA

Algimantas Bronius Bekenis
daro ne vieno žmogaus darbus

Kovo 10-ąją Anykščių rajono Viešintų seniūnijos salėje buvo pristatyta Algimanto Broniaus Bekenio parengta ir jo lėšomis išleista antroji knyga „Viešintiškių pamėgtos dainos“ (pirmoji knyga pasirodė 2007-aisiais).

Potraukis rinkti užrašytą eiliuotą kūrybą Algimantui Broniui atsirado 2001-aisiais, mirus žmonai. Iš pradžių aplankė buvusius savo bendraklasius, plačiu ratu išvaikščiojo apie Viešintas – net sąvartyne rado sutrintų prirašytų sąsiuvinių. Po kruopelytę surinktą medžiagą sudėjo į dvi knygas.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Tai margi nėrinių raštai...

Vytautas Bagdonas

Genė Kutkienė savo rankdarbius
neseniai demonstravo parodoje
Vaitkūnų kultūros namuose

Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų kaimo (Anykščių rajonas) gyventoja Genė Kutkienė  jau sulaukė garbaus amžiaus, jai nebereikia skubėti į darbą, rūpintis vaikais ir anūkais – jie visi užaugo, išsimokslino, turi darbus, gyvena savais rūpesčiais. Taigi, Genei ir jos vyrui Feliksui pakanka laiko ir televizorių pasižiūrėti, ir knygą ar laikraštį pasiskaityti, ir savo mėgstamiems užsiėmimams skirti daugiau laiko.


Laikas ir žmonės

Kiekvienas amžiaus tarpsnis spinduliuoja grožiu

Birutė NENĖNIENĖ

Papuošalų kūrimas – viena naujausių
Genovaitės Pabrinkienės raiškos sričių

Vilkaviškietės Genovaitės Pabrinkienės pavyzdys puikiai tinka pailiustruoti tam, kaip amžiaus branda įduoda pasitikėjimo mandatą saviraiškai. Tai kaip paliudijimas, jog kiekvienas žmogus turi talentų. Tereikia tik įžvalgumo ir galbūt mažo postūmio iš šalies.

Laikas buvo ne sau

Genovaitė Pabrinkienė prieš kelerius metus dar sukosi „darbo rinkoje“. Per dvidešimt pastarųjų metų dirbo rajono Švietimo skyriaus specialiste, kuravo pradinio ugdymo sritį, prižiūrėjo dailės ir technologijų sritis, kelerius metus mokykloje dėstė dailę. Keturiasdešimt metų aktyvi darbinė veikla atimdavo visą laiką, todėl moters meniškai prigimčiai atsiskleisti likdavo tik laisvalaikio nuotrupos.


Amatai

Gyvenimo kraityje – gėris ir dainos

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Šį smuikelį Stepas Nečiūnas
prikėlė antram gyvenimui

Ukmergiškis Stepas Nečiūnas skaičiuoja 87-ąjį savo gyvenimo pavasarį, tačiau širdyje jis – jaunas ir energingas. Nestokojantis veiklos vyras – puikus pavyzdys jaunajai kartai.  Darbštus vyras prisiliečia prie kiekvienos namų kertelės. Daug meilės ir šilumos jis įdėjo gamindamas stalus, stalelius, suoliukus, sekciją, šviestuvus, vazas, lėkšteles, žvakides, įvairias figūrėles, tapydamas paveikslus. Vasarą Stepas mėgsta prižiūrėti gėlynus. Šilumą jis skleidžia ir dalyvaudamas visuomeninėje veikloje, nesiskiria su daina ir muzika.


Laikas ir žmonės

Knygelė vaikaičiui

Gintarė Martinaitienė

Danutės Batisienės vaikaitis
Domantas padėjo pristatyti
pirmąją močiutės knygelę

Vasario 12-ąją Šakių viešosios bibliotekos salėje pristatyta Danutės Batisienės knygelė vaikams „Balų veidrodėliai“. Vaikaičiui skirtą pirmąją autorės knygelę sutiko gausus būrys mokinukų, dainomis sveikino gitaristai, literatai. D. Batisienė pasakojo, kad kai jos vaikaitis pirmokėlis Domantas Milius buvo mažas, prieš miegą jam ne pasakas sekdavo, o iš galvos įvairiausius eilėraštukus rimuodavo. Vėliau Domantas pradėjo klausinėti, kodėl močiutė pakeičia tai vieną, tai kitą žodį. Taip kilo mintis spontaniškai gimusius eilėraštukus užsirašyti. Juos išleisti, kaip pasakojo D. Batisienė, paskatino kita „Lygumų šaltinio“ literatė Regina Klimaitienė. Taip ir gimė pirmoji knygelė vaikams „Balų veidrodėliai“, kurią iliustracijomis papuošė Domanto mama Ramunė.


Laikas ir žmonės

Merkinės šimtametė

Algimantas ir Mindaugas Černiauskai

Per šimtą metų perkopusi
Malvina Prieskienienė
su dukra Vlada

Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje vidutinė tikėtina moterų gyvenimo trukmė – 77 metai, vyrų – 65 metai. Moterys gyvena vidutiniškai 12 metų ilgiau negu vyrai. Varėnos rajone šiuo metu gyvena daugiau kaip 400 žmonių, kuriems daugiau kaip 85 metai, bet yra ir senolių, kuriems jau per šimtą. Visus šimtamečius gražiai pasveikina ne tik jubiliatų artimieji, bet ir Varėnos rajono savivaldybės, seniūnijų vadovai.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Įamžintos Nemuno krašto spalvos

Gintarė Martinaitienė

Pranas Jasevičius nuo 1959 metų
su fotoaparatu nesiskiria iki šiol
Dariaus Pavalkio nuotrauka

Vasario 11 dieną Šakių bibliotekos Žiemos sodo galerijoje atidaryta fotografo, armonikieriaus, dainininko, šokėjo, tiesiog visų galų meistro Prano Jasevičiaus fotografijų paroda „Nemuno krašto spalvos“.

Fotografija P. Jasevičius susidomėjo seniai. Pirmąją nuotrauką nufotografavo siaurajuosčiu fotoaparatu „Balda“ 1959 metais. Dar sovietmečiu P. Jasevičius įgijo V kategorijos fotografo kvalifikaciją, o 1996 metais gavo tarptautinį „Kodak“ profesionalo pažymėjimą.


Amatai

Senelio gabumus perėmė anūkė

Bronius VERTELKA

Medžio drožėjas Jonas Matulis

Jonas Matulis, medžio drožėjas iš Panevėžio rajono Stumbriškio kaimo, kovo 19-ąją atšventė 65 metų sukaktį. Paklaustas, kiek yra sukūręs darbų, tautodailininkas  atsakė: „Nevedu tokios apskaitos. Pradžioje dar skaičiavau, o paskui tai tapo eiliniu amatu. Šiaip per metus padarau po 10–15 kūrinių“.

 Daugybė jų, atliktų pagal užsakymą, stovi Aukštaitijos kapinėse. Atgimus Lietuvai norėjo atstatyti nugriautus kryžius kaimuose, pakelėse ir sodybose. Tokių kryžių praktiškai šiandien nebeliko. Dabar medžio dirbiniais pageidauja papuošti  kaimo turizmo sodybas. Pernai nemažai J. Matulio dirbinių iškeliavo į Nikolajevkos kaimą Miežiškių seniūnijoje: išdrožė Eglę, žalčių karalienę, su jos svita. J. Matulis tai vadina laisva kūryba. Atvažiavusio žmogaus klausia, ką išdrožtą medyje norėtų pamatyti, nupiešia eskizą. Kažkas atmintyje atgamina, kitas nuotraukoje parodo, kad toks buvo. Drožiant dekoratyvinius dirbinius reikia tartis su užsakovu – drožėjo ir užsakovo mintys turi sutapti.


Tarp lietuvių

Raseiniuose prabėgo gražiausi metai

Bronius VERTELKA

Raseiniškė mokytoja pensininkė
Svetlana Krikščiūnienė patenkinta
gyvenimu Raseiniuose

Raseinių miesto parke stovi stačiatikių Švč. Trejybės cerkvė. Baltos kaip gulbė šventovės priežiūra rūpinasi mokytoja pensininkė Svetlana Krikščiūnienė. S. Krikščiūnienė „XXI amžiui“  pasakojo, jog paskutinį kartą šventovėje pamaldos vyko kovo 13-ąją ir joms vadovavo iš Kėdainių atvažiavęs šventikas. Daugiausia tikinčiųjų cerkvė sulaukia per šv. Velykas ir Kalėdas, tada atvyksta svečių net iš Vilniaus. Pastatui, ypač jo vidui, reikia remonto, o Raseinių stačiatikių bendruomenė negausi ir savo jėgomis remonto padaryti negali. Svetlana pažįsta apie 20 savo tautiečių, tačiau su jais ryšio nepalaiko. Savivaldybėje rusų bendruomenė net neįregistruota.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija