„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2010 m. gruodžio 3 d., Nr. 6 (38)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Bendruomenėse

Bibliotekininkės senjoros penkiolika metų kartu

Vytautas Bagdonas

Senjoros bibliotekininkės Taujėnų dvare

Nuotrauka prisiminimui iš Senjorų
klubo jubiliejinio renginio
(2010 m. spalio 29 d.)

Anykštėnės bibliotekininkės
susibūrė į Senjorų klubą
1995 m. spalio 19 dieną

Spalio 29-osios priešpietę Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos salėje vyko Senjorų bibliotekininkių klubo 15-os metų jubiliejaus minėjimas. Šventėje dalyvavo aktyviausios klubo narės: Stasė Tankūnienė, Janina Satkūnienė-Tamulienė, Stasė Baronaitė, Teresė Pilkauskienė, Bronė Šiaučiulienė, Laima Klimantavičienė, Aldona Pilkauskienė, Danutė Steponavičienė, Janina Gaižauskienė, Stasė Pavilonienė,  Regina Bernotavičienė. Susilaukta ir svečių. Renginio organizatorė – Lietuvos bibliotekininkų draugijos Anykščių skyriaus pirmininkė Ligita Matulienė.

Buvusias koleges sveikino Viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka, metodinio darbo organizatorė Vida Kontrimavičienė, buvusios Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Anykščių skyriaus pirmininkės: Diana Šermukšnienė, Rita Tulušienė ir  Senjorų klubo įkūrėja, pirmoji LBD Anykščių skyriaus  pirmininkė Audronė Berezauskienė. Ji šventės dalyvėms įteikė naujausią bibliotekos knygą „Anykščių dvasios saugotojai“ apie rašytojus, Anykščių rajono Garbės piliečius, T. Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatus Mildą Telksnytę ir Vygandą Račkaitį.

Apie klubo veiklą kalbėjo sambūrio prezidentė Stasė Tankūnienė ir buvusi klubo vadovė Janina Tamulienė. Susirinkusius dainomis linksmino Anykščių etnografinis ansamblis „Sodžius“, vadovaujamas Aldonos Augulienės.

LBD Anykščių skyriuje Senjorų bibliotekininkių klubas įkurtas 1995 m. spalio 19 dieną. Apie klubo veiklą jau 1996 m. birželio mėnesį  visuomenei ir šalies bibliotekų darbuotojams informavo leidinys „Tarp knygų“.

Nuo įsikūrimo iki šių dienų kartą per ketvirtį Anykščių viešojoje bibliotekoje organizuojami bibliotekininkių senjorų susitikimai. Susitikimų metu vyksta jubiliejų paminėjimai, švenčiamos tradicinės šventės, organizuojamos išvykos į gražiausias sodybas, teatrus, koncertus, muziejus.

Nors į užsienį dar senjoros nebuvo išvykusios, tačiau žymiausias Lietuvos vietoves jau aplankė. Šį rudenį senjoros aplankė Ukmergės rajone esantį  Taujėnų dvarą. Bibliotekininkes į dvarą nuvežė Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas, kelionę organizavo Ligita Matulienė. Dvare, kuris garsėja paveikslų ir skulptūrų gausa, anykštėnės susipažino su to meto kultūra, grožėjosi senovinio porceliano, krištolo ir stiklo rinkiniais, gražiais baldais. Aplink Taujėnų dvarą driekiasi topolių, liepų ir daugybės retų medžių parkas su keturiais tvenkiniais. Šiandien Taujėnų dvaras yra kaimo turizmo, aktyvaus poilsio, pobūvių ir konferencijų organizavimo centras. Dvaro rūmuose vyksta įvairios asmeninės šventės bei kultūriniai renginiai.

Senjoros bibliotekininkės dalyvauja ir bibliotekininkų seminaruose, dalijasi sukaupto ilgamečio bibliotekinio darbo patirtimi. Yra senjorų, kurios dėl pablogėjusios sveikatos negali atvykti į susitikimus ir dalyvauti renginiuose, tačiau ir jos nelieka pamirštos: jos lankomos namuose, bendraujama telefonu, sveikinimai išsiunčiami paštu.

2009 metais Senjorų bibliotekininkių klubas pavadintas LAIKAS: Mokėk gyventi ir nepasenti. Šis pavadinimas pasiteisino, nes senjoros moka džiaugtis gyvenimu, moka įdomiai leisti laiką, o gera nuotaika bei malonia šypsena praturtina ne tik save, bet ir kitus. Tai akivaizdžiai įrodė ir garbiųjų senjorų klubo per penkiolika metų nueitas kelias, nuveikti prasmingi darbai.

Anykščiai
Nuotraukos iš Anykščių rajono savivaldybės
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos archyvo

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija