"XXI amžiaus" priedas jaunimui, 2004 m. vasario 13 d., Nr. 2 (51)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Ateitininkai susipažino
su Lenkijos lietuviais

Studentai ateitininkai Seinų
kultūros namuose

Sausio 24 – 28 dienomis vyko studentų ateitininkų žiemos akademija Punske, Lenkijoje. Jos metu stengtasi artimiau susipažinti su Lenkijos lietuviais, jų kasdienybe, kultūra, problemomis.

Ateitininkų federacija yra nevyriausybinė organizacija, gyvuojanti jau beveik šimtmetį pagal penkis principus – katalikiškumą, šeimyniškumą, tautiškumą, visuomeniškumą ir inteligentiškumą. Šį kartą į stovyklą susirinkę studentai daugiausia dėmėsio skyrė trečiajam principui. Jie nusprendė pasidomėti, kaip gyvena jų tautiečiai užsienyje.


Švento Valentino dieną
derėtų švęsti bažnyčioje

Ona MICKEVIČIŪTĖ

Neseniai vasario 14-ąją ir Lietuvos jaunimas pradėjo švęsti katalikų kraštuose nuo XVI amžiaus švenčiamą meilės šventę – Švento Valentino dieną. Tačiau labiausiai ji išpopuliarėjo XX amžiuje.

Ar Lietuvai verta ją minėti?

Kurio Valentino diena?

XX amžiuje pradėjus minėti vadinamąją meilės dieną į vieną suplakti keli skirtingi Valentinai.

Vasario 14-ąją katalikų šventųjų kalendoriuje nurodytas Romos vyskupas Valentinas, kuris buvo nukankintas III amžiuje. Tuo metu Romos imperatorius Klaudijus buvo išleidęs įsakymą, draudžiantį tuoktis, kad kuo daugiau vyrų eitų kariauti. Tačiau šis Romos šventikas užjausdavo jaunas poras ir slapta jas sutuokdavo. Imperatoriaus kariai jį suėmė, kankino, o 270 m. vasario 14 d. nubaudė mirtimi.


Lietuvos jaunimo dienos
„Negaliu tylėti“

Mieli kunigai, parapijų jaunimo grupių, katalikiškų jaunimo organizacijų ir judėjimų vadovai, parapijų katechetai ir tikybos mokytojai!

Norime jums džiaugsmingai pranešti, kad liepos 24–25 dienomis Šiauliuose vyks Lietuvos jaunimo dienos (LJD), kurias rengia Jaunimo pastoracijos taryba prie Lietuvos Vyskupų Konferencijos drauge su Šiaulių vyskupija. Tai trečias toks renginys: pirmasis sėkmingai įvyko 1997 metais. Tai buvo piligriminė kelionė iš Vilniaus į Trakus.

Šiame pagrindiniame metų renginyje tikimės sulaukti iki penkių tūkstančių jaunų žmonių iš visų Lietuvos parapijų, katalikiškų jaunimo organizacijų, judėjimų, vienuolijų. Tikimės, kad ši jaunimo šventė sudomins moksleivius, studentus, o taip pat ir dirbantį jaunimą. Patirtis parodė, jog tokio pobūdžio renginiuose prasmingai gali dalyvauti jauni žmonės nuo penkiolikos metų amžiaus.


Melo ir tiesos sankirtoje

Viekšnių vidurinės mokyklos
tikybos mokytojas, Mažeikių
rajono savivaldybės tarybos
narys Paulius Auryla

Neretai akivaizdžiausias melas ciniškai pateikiamas kaip tiesa, ir žmonės nesipiktina - ploja. Politikai stengiasi žmonėms įrodyti, kad valdžios institucijose niekas negali išlikti švarus. Tiesiog visi gyvename mažiau ar daugiau rankas ir sąžinę susitepę, visi meluojame vardan to stebuklingo kompromiso, visuose stalčiuose prigrūsta kompromatų apie oponentus. Kompromisai ir kompromatai... Tarsi kokie čekiai, nučiupinėtas daiktas. Ir esą kam reikia įrodinėti tiesą kaip metafizinę realybę. Tokiais viešais pavyzdžiais dabar ugdoma jaunoji mūsų karta, toji, kuri dar sėdi mokyklų suoluose.

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija