„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2009 m. balandžio 24 d., Nr.4 (113)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Taizė susitikimas Vilniuje – pirmosios pasitikėjimo pamokos

Giedrė MATAČIŪNAITĖ

Taizė susitikimas Kočabamboje
(Bolivija, Pietų Amerika) 2007 metais

Jau ne vieną dešimtmetį jaunimas iš viso pasaulio vyksta į Taizė kaimelį Rytų Prancūzijoje, kad ten atrastų maldos, tikėjimo ir pasitikėjimo vieni kitais dovaną. Mažame kaimelyje įsikūrusio vienuolyno broliai stengiasi šį pasitikėjimą perteikti ir per Europos jaunimo susitikimus, kasmet vykstančius skirtinguose Europos miestuose.

Ekumeninė Taizė brolių bendruomenė kviečia visą krikščionišką jaunimą – nesvarbu, kas jie būtų: katalikai, stačiatikiai, protestantai, unitai ar net netikintys – burtis, bendrauti ir rasti tai, kas visus vienija, maldą, tikėjimą ir pasitikėjimą.


Menas čia užsuko ilgam

Bronius VERTELKA

Šiemet gimnazijos dvyliktą klasę
baigiančios Gita Sutkutė ir Živilė
Radžiūnaitė žino, kokių mokslų
sieks: Gita ketina studijuoti
dizainą Vilniaus kolegijoje,
o Živilė galvoja apie socialinio
darbo specialybę

Vasario viduryje savo veiklos 10-metį minėjo Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vaikų dailės galerija „Vieversys“. Per galerijos gyvavimo laikotarpį joje buvo  surengta kone 40 parodų, kuriose  savo kūrybą eksponavo daugiau nei  3 tūkstančiai  autorių, lankėsi svečiai iš įvairių pasaulio šalių.

Mintis įsteigti galeriją kilo dailės mokytojoms Aldonai Ragelskienei ir Stasei Rulevičienei. Pamažu galerija tapo širvintiškių meno mylėtojų Meka: čia vyksta rajono dailės mokytojų ir mokinių praktiniai užsiėmimai, rajono jaunųjų dailininkų olimpiados, švenčiama pasaulinė Žemės diena, ruošiamos kasmetinės rajono mokinių kūrybos parodos bei kiti renginiai.


Tikėjimo pamokos

Benjaminas ŽULYS

Tris mėnesius sekmadieniais Kauno miesto tikintieji rinkosi į Kauno Arkikatedros parapijos „Alfa“ kurso užsiėmimus. Neseniai naujuosiuose parapijos namuose kursai buvo apibendrinti, pasidalyta įspūdžiais, įgytomis žiniomis apie Dievą, Jėzų Kristų, tikėjimą, tarpusavio bendravimą, gėrio sklaidą.

Pokalbyje ir parodytame dokumentiniame filme buvo aiškinamasi, ką mums reiškia Jėzus Kristus, ką reiškia būti kataliku, nagrinėjamas Kristaus mokymas, buvo prisiminti pasaulinės šlovės sulaukę asmenys. Pavyzdžiui, rašytojas Levas Tolstojus, kuriam, rodos, nestigo nei turto, nei garbės. Bet jam to buvo maža. Tik po kurio laiko jis suvokė, kad jam labai trūksta sielos bendravimo su Dievu per Jėzų Kristų. O vienas žymus šių dienų pamokslininkas dar vaikystėje ir paauglystėje neigė krikščionybės svarbą bei reikšmę. Savo neigiamą, kritinį požiūrį į ją vaikinas išdėstė tuomet surengtame konkurse apie tikėjimą ir… laimėjo prizą už gerą tikėjimo pažinimą. Tai jį paskatino dar labiau gilintis į Kristaus mokymą, pažinti Dievą. Dabar jis perteikia savo sukauptas žinias kitiems. Tad Dievas į žmogų ateina įvairiais keliais. Tik svarbu, kad viename tų kelių būtume mes ir Viešpatį pasitiktume su meile.


Laikas spręsti, kokią specialybę pasirinkti

Viktorija SEREDŽIŪTĖ

Jau atšvęstas šimtadienis, abiturientai galvoja apie ateitį, apie tai, ką veiks užvėrę mokyklos duris. Dar laukia egzaminų maratonas, o po jo – savojo kelio pasirinkimas. Pasirinkta specialybė dažnai nulemia tolimesnę žmogaus veiklą, nuo kurios priklauso gyvenimo kokybė. Visi jaunuoliai svajoja apie laimingą ateitį, kurią garantuotų pelningas ir malonus darbas. Tad kuri specialybė gali tai pasiūlyti?


„Tremtis mūsų atmintyje“

Zigmas Tamakauskas

Vasario 23 dieną Kauno „Ąžuolo“ katalikiškoje mokykloje įvyko miesto bendrojo lavinimo mokyklų  10–11 klasių istorijos konkursas „Tremtis mūsų atmintyje“. Konkurso komisijos pirmininku buvo paskirtas Liudvikas Lukošius, „Ąžuolo“ mokyklos direktorius, Vertinimo komisijos pirmininku – „Nemuno“ vidurinės mokyklos istorijos mokytojas metodininkas Zigmas Tamakauskas, Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininko pavaduotojas ir miesto savivaldybės švietimo tarybos narys. Į komisijų darbą buvo pakviesti Kauno tremties ir rezistencijos muziejaus direktorius Darius Juodis ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos narė Ona Tamošaitienė.


Poezijos šventė

Gimnazistai skaito poeziją
Aleksandro KUZMICKO nuotrauka

Kovo 20 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje paminėta pasaulinė poezijos diena. Pačius gražiausius posmus apie pavasarį, draugystę, jaunystę susirinkusiems dovanojo gimnazistai (paruošė mokytoja Zita Kontrimienė). Žvakių šviesoje, skambant muzikai, moksleiviai ir  mokytojai kūrė eiles, piešė  eilėraščių temomis, o „tiksliukai“ iliustravo poeziją  pasinaudodami informacinėmis technologijomis.


Gimnazijos viešnia

S. Nijolė Sadūnaitė

Kovo 9 dieną Marijonų gimnazijoje lankėsi disidentė, vienuolė, kovotoja už tėvynės laisvę Nijolė Sadūnaitė. Gimnazistai ir mokytojai turėjo išskirtinę galimybę iš pirmų lūpų išgirsti okupuotos Lietuvos istoriją. Dalyvavusius susitikime stebino disidentės atvirumas ir ramybė, pasakojant apie patirtus baisius dalykus. N. Sadūnaitė, sovietmečiu iškentusi daugybę tardymų, kankinimų, o vėliau ir tremtį, dėkoja Dievui už savo gyvenimą ir laimę gyventi nepriklausomoje Lietuvoje. Vienuolė sako, kad visus išbandymus priėmusi su džiaugsmu ir tvirtai įsitikinusi, jog jei „Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?“

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija