„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2009 m. balandžio 24 d., Nr.4 (113)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

„Tremtis mūsų atmintyje“

Zigmas Tamakauskas

Vasario 23 dieną Kauno „Ąžuolo“ katalikiškoje mokykloje įvyko miesto bendrojo lavinimo mokyklų  10–11 klasių istorijos konkursas „Tremtis mūsų atmintyje“. Konkurso komisijos pirmininku buvo paskirtas Liudvikas Lukošius, „Ąžuolo“ mokyklos direktorius, Vertinimo komisijos pirmininku – „Nemuno“ vidurinės mokyklos istorijos mokytojas metodininkas Zigmas Tamakauskas, Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininko pavaduotojas ir miesto savivaldybės švietimo tarybos narys. Į komisijų darbą buvo pakviesti Kauno tremties ir rezistencijos muziejaus direktorius Darius Juodis ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos narė Ona Tamošaitienė.

Konkurse dalyvavo 56 mokiniai iš trisdešimties mokyklų. Konkurso dalyviams buvo pateiktas testas su dvidešimt keturiais klausimais ir keturios užduotys (darbas su šaltiniais). Testą ir užduotis parengė Kauno Juozo Urbšio vidurinės mokyklos istorijos vyresniosios mokytojos Vinanta Gulbinienė, Ilona Sirvydienė, Darius Juodis ir Zigmas Tamakauskas.

Daugiausiai balų surinko Šilainių vidurinės mokyklos 10 a klasės mokinė Jurgita Čepkauskaitė (mokytoja Birutė Čegienė). Jurgita teisingai atsakė į visus trečios ir ketvirtos šaltinių užduoties klausimus, kuriuose reikėjo nurodyti tremtinių darbo jėgos panaudojimo vietas, vieną iš tremties tikslų, atsakingas SSRS jėgos struktūras ir vietas, į kurias 1948 ir 1949 metais lietuvių buvo ištremta gausiausiai. Taip pat čia reikėjo pareikšti ir savo nuomonę apie prigimtinių žmogaus teisių padėtį stalininėje Sovietų Sąjungoje.

Vienu balu nuo nugalėtojos atsiliko Kalniečių vidurinės mokyklos 10 klasės mokinys Paulius Birsėnas (mokytoja Kristina Statkutė), taip pat atsakęs į visus trečios ir ketvirtos šaltinių užduoties klausimus, trečiąją vietą užėmė „Žiburio“ vidurinės mokyklos dešimtokė Justina Dimšaitė (mokytoja Ramutė Garliauskaitė).

Iš 53 vertintų mokinių darbų  į klausimą, kokiais metais buvo ištremtas Ministras Pirmininkas A. Merkys ir užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys, atsakė tik 21 mokinys. Vadinasi, dauguma mokinių nežino, kada buvo okupuota Lietuva ir kas vyko Lietuvoje įžengus sovietinei kariaunai.  Į klausimą, kokia atmintina diena [Gedulo ir vilties diena] yra skirta paminėti masiniams trėmimams, atsakė 26 mokiniai. Nemaža dalis mokinių painiojo partizaninio judėjimo dalyvius su  vadinamais „liaudies gynėjais“ – stribais.

Džiugu, kad daugiau kaip pusė mokinių žinojo D. Grinkevičiūtės knygą „Lietuviai prie Laptevų jūros“ ir Lietuvos partizanų vadą Joną Žemaitį-Vytautą. Iš šaltinių darbo tik 13 mokinių teisingai atsakė į klausimą, kas sudarinėjo numatytų ištremti ūkininkų šeimų sąrašus [Vykdomieji komitetai], 14 mokinių sugebėjo teisingai atsakyti, kodėl buvo tremiami visi šeimos nariai [dėl  darbo jėgos, siekė susilpninti pasipriešinimą sovietinės santvarkos kūrimui], 12 mokinių teisingai atsakė į klausimą, kas buvo pagrindinis trėmimų organizatorius [ NKGB (MGB) ir NKVD (MVD)].

Konkursas „Tremtis mūsų atmintyje“ atskleidė didžiulius rezervus naujosios Lietuvos istorijos  mokymo ir mokymosi bare. Antra vertus, mokiniai ir mokytojai dar kartą turėjo progos apmąstyti juodžiausią mūsų istorijos puslapį – sovietinę okupaciją ir jos padarinių dalį, mūsų tautos planuoto naikinimo etapus bei priemones.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija