„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2010 m. kovo 12 d., Nr.3 (124)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

„Bažnyčia – tai mano gyvenimas“

Inesė RATNIKAITĖ

„Viešpats myli visus“ giedojo
Šiaulių lopšelio-darželio
„Gintarėlis“ vaikai
Autorės nuotraukos

Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos direktorė Laimutė Garbačiauskienė džiaugiasi šv. Ignaco Lojolos bažnyčios artuma bei Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos ir Jėzaus draugijos globa. Štai nuo šių mokslo metų pradžios demonstruojama kruopščiai kurta paroda, skirta Evangelizacijos tūkstantmečiui. Pasirinkta daugiau sužinoti ir papasakoti apie bažnyčias. T. B. Andruškos mokyklos pradinukai ne tik patys domėjosi, fotografavo, ieškojo, piešė, bet pakvietė į šią veiklą įsitraukti visus Lietuvos pradinukus.


Valentino diena kitaip

Nerijus PIPIRAS

Kunigai organizatoriams ir visiems
dalyviams suteikė palaiminimą

Vasario 14-osios vakare būrys jaunimo susirinko į jau tradicija tapusį renginį „Valentino diena kitaip“. Džiugu, kad Kauno arkivyskupijos salė tiesiog plyšo – nesutalpino visų, norinčių dalyvauti šiame renginyje. „Jei gali, meilės duok!“ – taip pavadintas renginys šiemet išsiskyrė ir organizatorių gausa: į jį kvietė, padėjo organizuoti visas būrys įstaigų, organizacijų, tarp kurių galima paminėti Kauno arkivyskupijos jaunimo centrą, Kauno arkivyskupijos kuriją, Pranciškoniškojo jaunimo tarnybą, Kauno kunigų seminariją, Šeimos centrą, Jono Pauliaus II piligrimų centrą, Kauno akademinės sielovados komandą.


„Ten, kur meilė, Dievas yra“

Bagotosios bažnyčioje jaunimas vaidina
spektaklį „Ten, kur meilė, Dievas yra“

Vasario 14 dieną, sekmadienį, po šv. Mišių šv. Valentino dienos proga Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje parapijos jaunimas vaidino spektaklį „Ten, kur meilė, Dievas yra“.

Meilė – stebuklingas tepalas, kuriuo pasitepus sparčiai ima gyti net ir baisiausios žaizdos. Žmonės mėgsta sakyti: kas turi pinigų, tas turi viską. Tačiau už pinigus gali nusipirkti vaistų, bet sveikatos – ne. Gali nusipirkti minkštą pagalvę, bet ne ramų miegą. Gali nusipirkti gražius namus, bet nenusipirksi švarios sąžinės. Gali nusipirkti daug pažįstamų, bet tikrų draugų – niekada. Galų gale už pinigus gali nusipirkti prašmatnų karstą, bet nenusipirksi amžinybės. Vienintelis tikras pinigas žmogaus gyvenime yra meilė. Kas turi meilę, tas turi viską, kaip yra sakęs kun. Pijus Virginijus Eglinas OP.


Šimtą metų tiesos keliu

Jurgita Paulauskaitė

Ukrinų ateitininkai su kunigais
po šv. Mišių prie Šv. Antano
Paduviečio bažnyčios

Kovo 5 dieną Ukrinų ateitininkai tradicinėje šv. Kazimiero šventėje paminėjo Ateitininkijos 100-metį. Penktadienį į Ukrinų pagrindinę mokyklą rinkosi Pikelių ir Viekšnių ateitininkai bei katalikiškas jaunimas iš Mažeikių, Tirkšlių vidurinės mokyklos moksleivės, lydimos tikybos mokytojos Žydrės Kinienės. Ukrinų parapijos klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius pristatė svečius – Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorių kun. Viktorą Daujotį, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikarą kun. Kazį Žutautą ir Telšių vyskupijos ateitininkų valdybos pirmininką Paulių Aurylą.


Atvira pamoka

Vlada Čirvinskienė  

Literatūrinę – muzikinę kompoziciją
pristato svečiai iš Kupiškio Povilo
Matulionio pagrindinės mokyklos

Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos  minėjimas prasidėjo parodos „Didi mūs Lietuva Tėvynė“ pristatymu. Parodoje eksponuojama istorinė medžiaga, kuri priminė lietuvių tautos kelią į 1918 m. vasario 16-ąją. Parodoje taip pat buvo demonstruojami mokinių kūrybiniai darbai, skirti šiai  svarbiai valstybės datai. Parodą parengė kraštotyros būrelio nariai,  5–10 klasių mokiniai bei mokytojai.


Laisvalaikį skiria siuvinėjimui

Bronius VERTELKA

Dovilė Petrulytė

Kauno technologinio universiteto Panevėžio instituto verslo administravimo specialybės ketvirtakursės Dovilės Petrulytės darbų paroda „Kryželių labirintai“, atidaryta Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Liūdynės filiale, sulaukė didžiulio susidomėjimo. Atėjusieji į ją ne iš karto patiki, jog tai ne fotografuoti, o kryželiu siuvinėti paveikslai. Studentės kūrinys „Ugnis ir ledas“, vaizduojantis žirgo galvą, taip patiko čigonams, kad jie kelis kartus prašė jį parduoti. Susipažinti su Liūdynėje augusios D. Petrulytės darbais atvykstama net iš Panevėžio.


Valančiukai svečiuose pas močiutę Bronę

Igliaukos A. Matučio vidurinės
mokyklos valančiukai svečiuojasi
pas nenuilstančią mezgėją močiutę
Bronę Žičienę

Vieną penktadienio popietę Igliaukos A. Matučio vidurinės mokyklos valančiukai svečiavosi pas močiutę Bronę Žičienę. B. Žičienę galima pavadinti šauniausia Igliaukos močiute. Bronė jau aštuonerius metus mezga kojines, liemenes Marijampolės „Vaiko tėviškės“ namų globotiniams. Kiekvienais metais močiutė numezga po šimtą kojinaičių ir dovanoja našlaičiams.

Pati B. Žičienė neteko mamos būdama dešimties metų. Be jos šeimoje augo dar trys mažamečiai vaikai, todėl Bronytei teko atstoti jiems mamą: ir valgį gaminti, ir ūkyje tvarkytis, ir dvejų metukų broliuku pasirūpinti. Sunki darbų našta slėgė mažos mergaitės pečius, todėl apie  mokslus negalėjo būti jokios kalbos.  Tėvelis pamotės taip ir neparvedė, nes suprato, kad svetima moteris vaikams motinos neatstos. Nelepino gyvenimas Bronės ir užaugusios: reikėjo sunkiai dirbti kolūkyje, durpyne, padėti broliams, rūpintis tėveliu. Visus sunkumus, nepriteklius B. Žičienei nugalėti padėjo tvirtas tikėjimas Dievu.


Susitikome su Veikliųjų žmonių bendrijos nariais

Veikliųjų žmonių bendrijos vyrai
Igliaukos Anzelmo Matučio
vidurinėje mokykloje apie savo
gyvenimą liudijo ir giesme

Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos moksleiviai ir mokytojai susitiko su Tarptautinės veikliųjų žmonių bendrijos nariais, kurie  būdami dvasiškai mirę, atgijo po Dievo prisilietimo ir, pripildyti Šventosios Dvasios jėgos, jaunimui  liudijo apie savo pasikeitusį gyvenimą.

Iš Žilvino liudijimo sužinojome jo gyvenimo istoriją. Paliktas tėvų, jis užaugo internate. Dar paauglystėje pradėjo rūkyti, vartoti alkoholį, vėliau – narkotikus. Ėmėsi vogti, kad turėtų pinigų kvaišalams, pramogoms ir jau būdamas penkiolikos metų atsidūrė nepilnamečių  pataisos namuose. Laisvėje ilgai neužsibūdavo – už vagystes, plėšimus ir muštynes sugrįždavo atgal į įkalinimo įstaigas. Ir taip tęsėsi visus dvylika metų... Didelis noras keistis, meilė šeimai Žilviną atvedė prie Dievo, kurio dėka jis tapo visai kitokiu žmogumi – jau šešeri metai Žilvinas gyvena bendrystėje su Dievu, mokyklose, įkalinimo įstaigose pasakoja apie savo gyvenimo klystkelius ir visus ragina gyvenimą pavesti Viešpačiui, neieškoti laimės kvaišaluose ir  malonumuose.


Anykštėnų knyga vaikams

Vaclovas Bražėnas

Anykštėnai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis vėl nudžiugino skaitytojus, parašę žavią animalistinę apysaką „Kamanė Dūzgalė“ (leidykla „Lututė“), skirtą vaikams, jau pažįstantiems, kas aplink juos ropoja ar bėgioja.

Tai linksma ir graudi istorija apie vabzdžių gyvenimą, darbščios ir smalsios kamanės Dūzgalės vienos vasaros nuotykius. Ir maži, ir dideli, dar neužvėrę durų į vaikystės pasaulį, kartu su kamane šioje knygoje ne tik keliaus nuo žiedo prie žiedo, mokydamiesi pažinti pačius medingiausius augalus – buožainę, šilokus, šilagėles, plautes, raudokles ir daugybę kitų, bet ir patirdami džiaugsmo, sunkumų ir baisių pavojų, tykančių kiekviename žingsnyje: tai, žiūrėk, negeri žmonės sukels gaisrą pievoje ir kamanė vos nežus liepsnose ir dūmuose, tai paklius į klastingo voro pinkles, tai į žmogaus nelaisvę... Dar baisiau bus, kai gudrumu ir apgaule į kamanių namus ims veržtis pikti atėjūnai, apsimetę kamanėmis, ir puls naikinti maisto atsargas bei gyventojus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija