„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2010 m. gegužės 21 d., Nr.5 (126)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Giesmių pynė Marijai

Emilija Janulytė

Atokvėpio minutė. Šventės dalyviai
vaišinosi bandelėmis ir gira

Gegužės 7 dieną Šiaulių Katedroje buvo surengta Šiaulių vyskupijos vaikų ir jaunimo giesmių šventė  „Giesmių pynė Marijai“. Tai jau trečiasis jaunųjų giedorėlių  sąskrydis  Šiaulių vyskupijoje.

Šventės organizatoriai – Šiaulių „Sandoros“ katalikiškoji pagrindinė mokykla ir Šiaulių vyskupijos jaunimo centras, šventės globėjas – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.


Atvirų durų diena seminarijoje

Arūnas Kalpakovas

Atvirų durų dienos svečiai
seminarijos skaitykloje
Danieliaus NARKUNO nuotraukos

Balandžio 24 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko atvirų durų diena. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kuriose kartu meldėsi atvirų durų dienos dalyviai ir seminarijos auklėtiniai. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė seminarijos rektorius kun. Ž. Vabuolas. Jis sakė, kad kaip tik tą dieną liturgijoje minimas pirmasis baltų kraštų misionierius šv. Vaitiekus ir pranašas Samuelis gali būti geri pavyzdžiai, kaip paaukoti savo gyvenimą Dievui. Pasak rektoriaus, šie vyrai atsiliepė į Dievo pašaukimą ir visiškai pasiaukojo Dievo tarnystei.  Kun. Ž. Vabuolas kvietė dalyvius įsileisti Šventąją Dvasią į savo gyvenimą.


Svarbiausia laisvės žinia – tai laisvė mylėti

Atsinaujinimo diena „Dievas išlaisvino mus laisvei“ 

Kun. Arūnas Peškaitis OFM sakė,
kad tik mylėdamas žmogus
yra tikrai laisvas ir beribis

Balandžio 18 dieną VDU Didžiojoje salėje Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ surengė Padėkos už laisvę metams skirtą Atsinaujinimo dieną „Dievas išlaisvino mus laisvei“, į kurią susirinko gausus dalyvių būrys iš visos Lietuvos. Visa šio renginio programa kviesta apmąstyti, kokia didžiulė Viešpaties dovana tautai ir kiekvienam asmeniškai yra laisvė.

Priešpietinėje dalyje Atsinaujinimo dienos dalyviai šlovino Dievą drauge su „Gyvųjų akmenų“ bendruomene, klausėsi dviejų konferencijų pranešimų, o tarp jų žiūrėjo Vilniaus Šv. Damijono jaunimo maldos grupės parengtą spektaklį.


Ką mokiniai žino apie Lietuvos kariuomenę

III vietos laimėtojas Erlandas
Paulėkas iš Marijampolės Sūduvos
gimnazijos, II vietos laimėtoja –
Šiaulių Lieporių gimnazijos
moksleivė Kristina Medžiaušytė,
Krašto apsaugos savanorių pajėgų
vadas pulkininkas Antanas
Plieskis ir konkurso nugalėtojas
Vytenis Čipinys iš Visagino
Verdenės gimnazijos

Balandžio 23 dieną Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje Vilniuje vyko 15-ojo mokinių konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ finalinis etapas. Konkurso nugalėtoju tapo Vytenis Čipinys iš Visagino Verdenės gimnazijos (mokytojas Valentinas Radzevičius). Antroje vietoje liko Šiaulių Lieporių gimnazijos moksleivė Kristina Medžiaušytė (mokytoja Nijolė Rudienė), trečios vietos nugalėtojas – Erlandas Paulėkas iš Marijampolės Sūduvos gimnazijos (mokytoja  Genovaitė Gudynienė).


Kas buvo Vytautas Andziulis, Simas Kudirka ir Michailas Suslovas?..

Žvilgsnis į Kauno bendrojo lavinimo mokyklų mokinių istorijos konkursą „Tautinės savimonės pasireiškimas antrosios sovietinės okupacijos metais“

Zigmas Tamakauskas,

istorijos mokytojas metodininkas,
konkurso vertinimo komisijos pirmininkas

Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos Švietimo sekcijos, Lietuvos laisvės kovos Sąjūdžio bei miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus iniciatyva pastaraisiais metais miesto bendrojo lavinimo mokyklose buvo surengti trys istorijos konkursai: 2008 metų balandžio mėnesio 29 dieną – Lietuvos Sąjūdžio dvidešimtmečio proga, 2009 metų spalio 20 dieną Lietuvos laisvės kovos Sąjūdžio jubiliejiniams metams paminėti ir šių metų kovo 23 dieną įvyko istorijos konkursas „Tautinės savimonės pasireiškimas II sovietinės okupacijos metais“, skirtas Padėkos Dievui už laisvę – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-čiui pažymėti.


Naujienos iš katalikiškų mokyklų

Pašventinta koplyčia

Inesė Ratnikaitė

Gausus mokinių choras netilpo
į koplyčią, todėl giedojo šalia

Vieną pavasario penktadienį Šiaulių katalikiškoje „Sandoros“ pagrindinėje mokykloje buvo pašventinta koplyčia, kuriai suteiktas Šventosios Kryžiaus Teresės Benediktos (Edita Stein) titulas.

Pasak mokyklos kapeliono kun. Tado Rudžio, šis įvykis turėtų dar labiau sustiprinti mokyklos bendruomenę. Mokiniai džiaugėsi koplytėle bei joje surengta angelų paroda, kurioje buvo eksponuojamos ir iš jų namų atneštos angelų statulėlės. Paroda „Lietuva po angelo sparnu“ buvo paminėta Kovo 11-oji.


Angelų nominacijos suteikimo šventė

Regina Stumbrienė

Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos 2010
-ųjų metų šviesuoliai

Gegužės 11 dieną Panevėžio muzikiniame teatre įvyko Kazimiero Paltaroko gimnazijos „Angelų nominacijos 2010“ įteikimo šventė. Šviesuolių pagerbimo popietę pradėjo dramos studija spektakliu „Viena Baltojo Nieko diena“ pagal Sigito Gedos poeziją (režisierė Alina Bardauskienė). Gausiai susirinkusius bendruomenės narius sveikino gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė. Direktorė ir kapelionas Mindaugas Kučinskas sveikino 2010 metų šviesuolius, įteikė jiems gėlių puokštes ir angelų skulptūrėles.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija