„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2010 m. lapkričio 19 d., Nr.11 (132)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

„Meilė – Dievo dovana“

Ernesta Stirbytė,

Don Bosko ateitininkų kuopos vadovė

Vakaro vedėjai

Lapkričio 6 dieną Tauragės Švč. Trejybės parapijos jaunimas bei Don Bosko kuopos ateitininkai pakvietė jaunus žmones dalyvauti Tauragės dekanato jaunimo šventėje „Meilė – Dievo dovana“.

Šis renginys Tauragės dekanato ir aplinkinių miestų jaunimui buvo tarsi raginimas atsigręžti į tikrąsias gyvenimo vertybes ir iš naujo atrasti meilės sampratą. Nuoširdžiai džiaugiamės, jog į mūsų kvietimą atsiliepė daugiau nei šimtas jaunų širdžių. Tą dieną Tauragės parapijos namai alsavo jaunų širdžių tikėjimu ir galybe. Bendra malda, giesme Dievą šlovino ir džiaugėsi Jo žodžio šviesa jaunimas iš M. Mažvydo, Šaltinio, Aušros, Tarailių, Jovarų, Žygaičių, Lauksargių mokyklų, Gargždų ateitininkai ir Skaudvilės jaunimėlis.


Veiklūs ateitininkai

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Grupė ateitininkų su diakonu
Justinu Palubinsku ir dekanu
kan. dr. Algiu Genučiu. Dešinėje –
kuopos vadovės Vida Kačinienė
ir Daiva Bukauskienė

1989 metais Lietuvoje buvo atkurta po visus pasaulio kraštus išblaškyta ateitininkų organizacija. 1997 metų liepos mėnesį Palangoje įvyko Nepaprastoji konferencija, kurios metu buvo nutarta Ateitininkų federacijos valdybą perkelti į Lietuvą. Prasidėjo Lietuvos ateitininkų kuopų kūrimasis ir jų veikla.

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje jaunųjų ateitininkų kuopa susikūrė 2005 m. rugsėjo mėnesį. Tuomet jaunaisiais ateitininkais panoro tapti penktų–septintų klasių mokiniai. Susidarius kuopai, prasidėjo jauniesiems ateitininkams įdomi ir kiek neįprasta veikla. Vadinamajai jungtinei kuopai ėmėsi vadovauti tikybos mokytojos Daiva Bukauskienė ir Vida Kačinienė. Jos, išstudijavusios ateitininkų įkūrimo istoriją, Lietuvos ateitininkų veiklą, žinias pritaikė darbui su ateitininkais, jų veiklai plėtoti bei aktyvinti. Viskas buvo pradėta nuo ateitininkų šūkio „Visa atnaujinti Kristuje“  bei ateitininkų principų – katalikiškumo, šeimiškumo, inteligentiškumo, visuomeniškumo bei tautiškumo – įsisąmoninimo.


Seminarijų naujienos

Tarpseminarinis krepšinio turnyras

Klier. Robertas Moisevič

Tarpseminarinio krepšinio
turnyro dalyviai

Spalio 23 dieną Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvyko tarpseminarinis krepšinio turnyras.

Jau daug metų Vilniaus seminarijoje yra organizuojama sporto šventė, į kurią suvažiuoja Kauno, Telšių ir Rygos seminarijų klierikų komandos. Iki 2008 metų buvo organizuojamas krepšinio turnyras, kurį tais metais pakeitė futbolas, o vėliau tinklinis. Šiais metais vėl sugrįžta prie krepšinio. Ši turbūt populiariausia sporto šaka Lietuvoje seminaristams yra daugiau nei žaidimas – tai visų pirma galimybė susitikti, užmegzti draugystės ryšius, pabendrauti ir kartu pasimelsti.


„Spinduliukų“ stovykla

Laima Zimkienė

Užsiėmimus Šiaulių Švč. Jėzaus
Širdies Tarnaičių vienuolyne
veda sesuo Kristina Vaičiūnaitė

Paskutiniąją spalio savaitę Šiaulių tėvo Benedikto Andruškos pradinėje mokykloje vyko vaikų rudens poilsio stovykla „Spinduliukai“. Penkias dienas trisdešimt mokyklos auklėtinių mokėsi melstis, giedoti, folklorinių šokių ir dainų, sportavo, dalyvavo įvairiuose teminiuose renginiuose, išvykose, lankė parodas, bendravo ir, baigiantis stovyklai, sukūrė laikraštuką. Stovyklos metu vaikai buvo nemokamai maitinami.


Rožinio šventė mokykloje

Rasa Šlekienė

Rožinio šventė Kupiškio Kupos
pradinėje mokykloje. Antroje
eilėje iš kairės Kupiškio Kupos
pradinės mokyklos direktorė
Marijona Jančienė ir tikybos
vyresnioji mokytoja Genutė Daukaitė

Kupiškio Kupos pradinė mokykla, vadovaujama direktorės Marijonos Jančienės, padedant ilgametei tikybos mokytojai Genutei Daukaitei jau 18 metų rengia Rožinio šventę.

Šiais metais Rožinio šventėje lankėsi garbūs svečiai – Panevėžio vyskupijos vyskupo vikaras pastoracijai kun. Gediminas Jankūnas, Panevėžio vyskupijos Katechetikos centro vadovė Zita Tručionienė, religinio ugdymo specialistė Ernesta Juršaitė, Kupiškio Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Kupiškio Kristaus į Dangų žengimo bažnyčios kanauninkas Vladas Rabašauskas, tikybos mokytojai.  


Jaunųjų fotografų žvilgsnis į gyvūnų pasaulį

Vytautas Bagdonas

Jaunieji konkurso laureatai
su organizatoriais

Utenos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) kartu su Utenos regiono rajonų valstybinėmis maisto ir veterinarijos tarnybomis bei Visagino miesto savivaldybe organizavo fotografijų konkursą moksleiviams „Gyvūnas šalia mūsų“, skirtą Pasaulinei gyvūnijos dienai ir  gyvūnų globėjo šv. Pranciškaus Asyžiečio dienai. Konkursas susilaukė didelio dėmesio: nuotraukas pateikė net 94 jaunieji fotografai iš Anykščių, Utenos, Zarasų, Ignalinos, Molėtų, Visagino, Svėdasų, Užpalių bei kitų vietovių. Daugiau kaip pusantro šimto didelio formato nuotraukų iš gyvūnijos pasaulio, kurias pateikė jaunieji konkurso dalyviai, dabar eksponuojamos Utenos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vestibiulyje. Paroda susilaukia didelio visuomenės dėmesio, o paskui keliaus po Aukštaitijos miestus – Anykščius, Molėtus, Zarasus, Ignaliną ir Visaginą.


Dešimt tobulėjimo metų

Benjaminas ŽULYS

Kauno kolegija švenčia 10-metį

Sukako dešimt metų, kai buvo įkurta Kauno kolegija, nūnai jau vertinama kaip viena geriausių šio profilio studijų įstaigų tiek Lietuvoje, tiek Baltijos regione. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad dešimtmetis nėra labai įspūdingas jubiliejus, tačiau mokyklos veikla, jos nuveikti darbai, buvusių auklėtinių pasiekimai byloja, kad ji jau išaugo iš paauglystės amžiaus ir žengia brandos keliu.


Į sielos gilumas

Benjaminas ŽULYS

Renginio vedėjas klier. Nerijus
Pipiras ir klier. Paulius Kontrimas

Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko Kauno kunigų seminarijos auklėtinių poezijos, minties bei prozos vakaras „Rudens eskizai“. Jame skaitytos eilės, prozos eilutės ne vien apie šį metų laiką, bet ir apie meilę Dievui, Kristui, Mergelei Marijai. Buvo pagarsinta ir gera žinia, kad išleistas seminarijos auklėtinių kūrybos almanachas „Duc In Altum“ („Irkis į gilumą“). Šiame 240 puslapių almanache spausdinami devynių autorių eilėraščiai ir proza.


Iššūkiai ir sunkumai šeimoje

Seminaro „Iššūkiai ir sunkumai
šeimoje“ dalyviai

Dauguma šeimų, auginančių paauglius vaikus, susiduria su problemomis, kurias spręsti sunku ne tik tėvams, bet  ir pedagogams. Spalio 14-ąją  į Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinę mokyklą pakalbėti apie paauglystės laikotarpio sunkumus atvyko Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro lektorė Asta Gudynienė ir Pasirengimo santuokai dekanatuose koordinatorius kun. Juozas Fakėjavas.


Mums rašo

Gimnazistai Italijoje

Romos Koliziejus – antikos šedevras

Spalio 23–30 dienomis grupė Marijampolės Marijonų gimnazijos mokinių ir mokytojų viešėjo Italijoje. Keliaudami trumpam sustojome Austrijos sostinėje Vienoje, turėjome galimybę pasivaikščioti po Marijos Teresės aikštę, susipažinti su didingu Habsburgų dinastijos rūmų kompleksu. Sužavėjo gotikos šedevras – Šv. Stepono katedra, antikinę šventovę primenantis parlamentas ir miesto valdžios rezidencija – Rotušė.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija