„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. sausio 21 d., Nr.1 (134)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilniaus licėjus garsina Lietuvą ir už jos ribų

Kęstutis PRANCKEVIČIUS

Licėjuje dažnai apsilanko
garsūs politikai, visuomenės,
kultūros veikėjai. Minint
Nepriklausomybės 20-metį
licėjų aplankė ir pirmasis
atkurtos valstybės vadovas
prof. Vytautas Landsbergis
(pirmoje eilėje penktas
iš kairės), jo dešinėje
stovi licėjaus direktorius
Saulius Jurkevičius

Kartu su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jubiliejumi savo 20-metį 2010-aisiais paminėjęs Vilniaus licėjus gali pagrįstai didžiuotis, jog per tokį trumpą laiką sugebėjo ne tik įsitvirtinti tarp stipriausių šalyje veikiančių vidurinio bendrojo lavinimo mokyklų, bet ir tapti išskirtiniu reiškiniu Lietuvos švietimo sistemoje. Šioje mokykloje, kaip teigia ne vienas ją baigęs auklėtinis, kasmet atsiveria plačios veiklos galimybės tiek moksleiviams, tiek mokytojams. Šiandien licėjuje greta puikių matematikų sutiksime ir gabių literatų, užsienio kalbų, istorijos žinovų. Per ketverius mokymosi metus įgytos žinios bei kūrybinė energija jaunuoliams ypač praverčia šturmuojant mokslo aukštumas Lietuvos bei užsienio šalių prestižiniuose universitetuose.


Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje

Konferencijos prezidiume
(iš kairės): Evangelikų
Liuteronų Bažnyčios vyskupas
dr. Mindaugas Sabutis, Kauno
arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius, Rusijos
Stačiatikių Bažnyčios Volokolamsko
metropolitas Ilarionas ir jo atstovas

Sausio 10 dieną Kaune, arkivyskupijos konferencijų salėje, vyko unikali Lietuvos Bažnyčios istorijoje tarptautinė ekumeninė konferencija „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“, kurią organizavo Lietuvos Vyskupų Konferencija (LVK) ir Maskvos Patriarchato Išorinių Bažnyčios ryšių skyrius. Pranešimus skaitė šios konferencijos iniciatoriai – Maskvos Patriarchato Išorinių Bažnyčios ryšių skyriaus Pirmininkas, Volokolamsko metropolitas Ilarionas ir LVK Pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Pranešimus skaityti taip pat buvo pakviesti Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas dr. Mindaugas Sabutis ir Vytauto Didžiojo universiteto KTF Santuokos ir šeimos studijų centro direktorius kun. prof. dr. Andrius Narbekovas.


Vardai mūsų gyvenime

Benjaminas ŽULYS

Kažin, ar visi žinome, ką reiškia kiekvieno mūsų vardas. Tėvelių, brolių, sesių vardai, kodėl mums skirtas būtent toks vardas. Apie tai teko kalbėtis su ne vienu įvairaus amžiaus, įvairias pareigas einančiu žmogumi. Vieni savo vaikučius krikštija bažnyčioje, kiti šį faktą įteisina tik Metrikacijos biure.

Kauno Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios klebonas mons. Vytautas Grigaravičius teigia, kad vardas yra tarsi žmogaus globėjas, ypač jei tas vardas yra šventas. Antai šv. Juozapas buvo Švč. Marijos globėjas. Bet jei bažnyčios Krikšto knygoje įrašomas pasaulietinis vardas,  tai tėvams pasiūloma įrašyti ir šventojo vardą. Juk jei jie atėjo į bažnyčią Krikšto sakramento, vadinasi, yra tikintys ir turėtų laikytis katalikiškų tradicijų. Kartais būna, kad kai kurie tėvai Krikšto sakramentą atlieka formaliai, tik kaip nuo seno primestą pareigą, iš tėvų perimtą tradiciją. Dar gražiau, kai atnešę į bažnyčią vaikutį, tėvai dar nežino, kokiu vardu norėtų jį krikštyti. O juk vardo parinkimas – labai svarbus žmogaus gyvenime, tai tikrai ne pramoga ar žaidimas. Katalikiškoje literatūroje yra daug šventų vardų, nesunkiai galima pasirinkti vardą gal pagal gimimo laiką, giminės tradicijas, kitas aplinkybes. Esą svarbu, kad vaikas nuo mažų dienų, pamokytas tėvų, o vėliau ir savarankiškai domėtųsi savo šventojo, kurio vardu pakrikštytas, gyvenimu, siektų jo šviesių savybių.


Rekonstruota mokykla

Vytautas Bagdonas

Taip po rekonstrukcijos atrodo
Traupio pagrindinė mokykla

Traupio pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai visuomet su baime laukdavo artėjančios žiemos – juk per išpuvusius langus, kiauras sienas į koridorius, klases verždavosi šaltis, vėjas, mokykloje buvo šalta ir drėgna, nors katilinė veikė ištisą parą...

Dabar tie vargo metai liko tik prisiminimuose. Po rekonstrukcijos Traupio pagrindinė mokykla neatpažįstamai pasikeitė, išgražėjo. Pirmojo rekonstrukcijos etapo metu buvo pakeisti seni, sutrūniję langai, apšiltintos išorės sienos ir stogas, uždėta nauja stogo danga. Mokykloje atsirado naujos apšiltintos grindys, buvo įrengtos šildymo ir ventiliacijos sistemos, atlikta kitų įvairių darbų.


Marijonų gimnazijoje lankėsi logistikos bataliono įgulos atstovai

Aušra Čebatoriūtė,

II b kl. gimnazistė

Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio
Vytenio bendrosios paramos
logistikos bataliono įgulos kariai
pademonstravo maskuotės ypatumus

Sausio 14 dieną Marijonų gimnazijoje lankėsi Marijampolės Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono įgulos kariai. Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono uždavinys – užtikrinti Lietuvos kariuomenės vienetų bendrą kovinį aprūpinimą Lietuvos teritorijoje ir už jos ribų bei plėtoti NATO ir ES aukštesniojo ešelono logistikos pajėgumą. Bataliono kariai patirtį įgauna ne tik pratybose Lietuvoje bei užsienyje, bet ir tarptautinėse operacijose. Bataliono  vrš. J. Slaboda dūdmaišio garsais pristatė atvykusius karius. Kapitonas S. Morkūnas papasakojo apie karo prievolės centrą, atranką į kariuomenę, ltn. V. Šalaševičiūtė supažindino su bataliono funkcijomis bei dalinio uždaviniais, vyr. ltn. A. Didvalis pristatė  oro pajėgų, R. Latvaitytė – Jaunųjų šaulių veiklą. Paskui vyr. ltn. E. Švabauskas pademonstravo karinę ekipuotę, o gimnazijos kieme buvo galima apžiūrėti naujos kartos karinį visureigį „Humvee“, kuriuo ir atvyko kariškiai.


Kai priklausomybėmis sergančių asmenų šeimoje auga vaikas 

Kalvarijos savivaldybės administracijoje vyko Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ Pagalbos centro „Rūpintojėlis“ organizuojamas priklausomybių prevencinės programos „Linas“ seminaras „Vaikas, gyvenantis priklausomybės ligomis sergančių asmenų šeimoje“. Seminare dalyvavo 22 dalyviai. Prevencinę programą „Linas“ finansuoja Marijampolės savivaldybė.

Šis seminaras buvo skirtas socialiniams darbuotojams, pedagogams, asmenims, dirbantiems su vaikais iš šeimų, kuriose vienas ar abu tėvai piktnaudžiauja alkoholiu. Dalyviai ne tik klausėsi teorinės medžiagos, kaip bendrauti su vaikais, išgyvenančiais šeimoje krizę, bet ir praktinių užsiėmimų metu įsitikino, jog įvairūs žaidybiniai, meniniai užsiėmimai gali padėti vaikui, gyvenančiam su priklausomybės ligomis sergančiais tėvais, artimaisiais, tapti pasitikinčiu, pilnaverčiu visuomenės nariu. Dažnai vaikai iš tokių šeimų yra savikritiški, neturintys bendravimo įgūdžių, jautrūs ar, priešingai, agresyvūs. Dalyviai išbandė „Lytėjimo masažą“, kuris skatina pasitikėjimą savimi, padeda pamiršti blogas emocijas, pajusti dvasinę ramybę. Nustatyta, kad atliekant „Lytėjimo masažą“ vaikai tampa mažiau agresyvūs.


Vaiko dienos centras „Esi laukiamas“ tiki pasaka

Ernesta Stirbytė,

Socialinė darbuotoja

Su klebonu kan. Alvydu
Bridikiu po spektaklio

Kalėdų stebuklas baigėsi… Tačiau jų dieviška dvasia vis dar plevena virš mūsų, dovanodama nesibaigiančios pasakos grožį, džiaugsmą, šviesą ir gerumą. Juk patys tikriausi tų stebuklų nešėjai esame mes patys. Tą įrodė ir Tauragės Švč. Trejybės parapijos vaiko dienos centras „Esi laukiamas“, pakvietęs į kalėdinę šventę „Sniego karalienė“.

Vaikų akytės spindėjo džiaugsmu ir nekantrumu, jie taip norėjo sušildyti šaltą Sniego karalienės širdį. Padedant pasakos veikėjams Gerdai ir Kajui (kuriuos vaidino savanoriai Julija ir Dominykas), Sniego karalienės (savanorė Gintarė) širdelė suliepsnojo meile, kuria buvo apdovanoti visi mažieji pasakos dalyviai.


Kalėdinė dovana – viešnagė sostinėje

Diak. Justinas Palubinskas

Šilališkiai prie Prakartėlės
Katedros aikštėje

Man, Šilalės parapijos diakonui, yra pavesta kuruoti Šilalės parapijoje veikiančias skautų ir ateitininkų jaunimo organizacijas. Džiaugiuosi, kad šis jaunimas yra veiklus, drausmingas ir siekia kuo daugiau sužinoti apie dvasinius dalykus. Tiek skautai, tiek ateitininkai aktyviai organizuoja renginius savo mokyklose, Šilalės parapijos namuose. Buvome labai pamaloninti, kai Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Gudauskas pasiūlė vykti į pažintinę kelionę – į šalies sostinę Vilnių. Džiugu, kad dabartinė ekonominė situacija neapribojo jo gerumo.


Seminaras apie dialogo tarp kartų skatinimą

Seminaro dalyviai Bagotosios
pagrindinėje mokykloje

Gruodžio 8 dieną Bagotosios pagrindinėje mokykloje vyko seminaras „Efektyvus bendravimas su vaiku: geresnių santykių link“. Jo tikslas – suteikti žinių tėvams, mokytojams ir visiems besidomintiems efektyviu bendravimu – jo esme ir dažniausiai pasitaikančiomis kliūtimis. Seminaro lektorės dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė (VDU Bendrosios psichologijos katedros lektorė) ir dokt. Jolita Jonynienė (VDU Teorinės psichologijos katedros doktorantė) kalbėjo apie tai, jog  tarpasmeninio bendravimo efektyvumo gerinimas yra būtinas siekiant palaikyti gerus santykius tiek šeimoje, tiek darbinėje aplinkoje. Dažniausių vaiko elgesio problemų, bendravimo ypatybių bei sunkumų pažinimas gali padėti užtikrinti su vaiku dirbančių specialistų darbo kokybę bei pasitenkinimą savo darbu.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija