„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. vasario 25 d., Nr.2 (135)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Religinės dramos konkursas

S. Daiva Staskevičiūtė SF,

Vilkaviškio vyskupijos vaikų sielovados centro vadovė

Vilkaviškio vyskupijos Vaikų sielovados centras kasmet moksleiviams organizuoja šventes, vaikų dienas, viktorinas. 2010–2011 mokslo metais pabandėme įgyvendinti seną svajonę – organizuoti religinės dramos konkursą.

Džiaugiamės dalyvavusių mokytojų entuziazmu ir noru kurti, svajoti. Deja, tik maža grupelė mokytojų ryžosi ruoštis biblinės dramos konkursui „Esate pašaukti laisvei“, kuris buvo skirtas 2010-iems metams, kuriuos Lietuvos Bažnyčia buvo paskelbusi Laisvės metais.

Konkursui reikėjo paruošti apie 10–20 minučių vaidinimą – biblinę dramą, miuziklą arba spektaklį religine tematika. Pirmasis konkurso etapas vyko dekanatuose nurodytu metu. Vertinami buvo visi kolektyvai (skirtingose nominacijose). Komisijos atrinkti kolektyvai dalyvavo vyskupijos finaliniame ture. Vertinimo komisija atsižvelgė į šiuos kriterijus: pagrindinės minties perteikimas (temos atitikimas); aktorinis meistriškumas; kalbos taisyklingumas, raiškumas; režisūrinis sprendimas; muzikinis apipavidalinimas; ansambliškumas (kolektyviškumas); scenografija; kostiumai; originalumas. Vertinimo komisiją sudarė aktoriai, tikybos mokytojai bei dvasininkai.

Vilkaviškio dekanate dalyvavo kolektyvai iš Paežerių ir Vilkaviškio pagrindinių mokyklų ir Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos vaikų ir jaunimo būrelis. Apie 60 moksleivių. Puikius vaidinimus apie Kalėdas paruošė Pašeimenių pradinės mokyklos vaikai, vadovaujami mokytojų Linos Saukaitienės ir Birutės Grupkaitienės. Vaidinimuose buvo atskleista džiaugsminga Kalėdų žinia. Paežerių dramos būrelis „Smalsučiai“ (vadovė Lina Skaisgirienė) paruošė vaidinimą apie Dievo meilę ir Jo suteikiamą laisvę. Išraiškinga vaidyba, šokiai, spektaklio vientisa režisūra prikaustė visų dėmesį.

Marijampolės dekanate dalyvavo Padovinio pagrindinės mokyklos jaunųjų ateitininkų kuopos „Kregždutė“ nariai. Jų vadovė tikybos mokytoja Jūratė Lukšienė vaidinimui pritaikė Jurgio Jankaus kalėdinę pasaką „Grigo ratai“. Šokius paruošė choreografijos mokytoja Dalia Davidova, muziką parinko ir giesmių išmokė muzikos mokytoja Aušrelė Dembinskienė.

Spektakliuką „Ypatinga dovana“ vaidino Kalvarijos gimnazijos moksleiviai, vadovaujami tikybos mokytojos Daivos Burkaitės.

Pamatėme vaidinimą „Mažas piemenėlis ir didelis plėšikas“, sukurtą pagal austrų rašytojos Lene Mayer-Skumanz kalėdinę istoriją, kurį paruošė Marijampolės „Jaunieji misionieriai“, vadovaujami Šventosios Šeimos vienuolijos ses. Marijos Cecilijos ir mokytojos Jūratės Morkūnienės.

Labiausiai sužavėjo Sangrūdos vidurinės mokyklos moksleivių kalėdinė kompozicija „Kalėdų naktį“. Giesmės, eilėraščiai, labai nuoširdi vaidyba ir puikus režisūrinis sprendimas (vadovė tikybos mokytoja Daiva Petrauskienė).

Kazlų Rūdos savivaldybėje dalyvavo trys kolektyvai iš Kazlų Rūdos, Jankų ir Plutiškių.

Alytaus dekanate pamatėme „Sūnaus palaidūno istorijos“ inscenizaciją, kurią suvaidino Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos moksleiviai (vadovė Irena Motūzienė, kostiumų ir dekoracijų autorė Snieguolė Valentukonienė). Spektaklį „Šv. Benediktas“ puikiai, artistiškai, įsijautę į vaidmenis suvaidino Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos moksleiviai, kuriuos paruošė tikybos mokytoja Anelė Jackauskienė. Spektaklis „Su Dievu į laisvę! (autorius – Ūdrijos parapijos klebonas kun. Arūnas Simonavičius) atskleidė gėrio ir blogio kovą ir pergalę per Bažnyčią. Buvo išaukštinta ir bažnyčios paskirtis. Vaidino Ūdrijos pagrindinės mokyklos dramos būrelis (vadovė Daiva Pangonienė).

Biblinę inscenizaciją „Sėjėjas“ pagal ištrauką iš Mato evangelijos (Mt 13, 3–9) parodė Dainavos pagrindinės mokyklos moksleiviai ateitininkai (vadovės Albina Minkevičienė ir Marija Butkevičienė).

Baigiamasis konkursas įvyko sausio 26 dieną Marijampolėje. Jame dalyvavo aštuoni geriausi kolektyvai iš Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Marijampolės ir Alytaus. Konkurso temą geriausiai atspindėjo Kazlų Rūdos gimnazijos, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos ir Paežerių pagrindinės mokyklos kolektyvų spektakliai.

Šiuo konkursu buvo siekiama paskatinti moksleivius geriau pažinti Šventąjį Raštą, dažniau jį skaityti, kad vis geriau galėtų pažinti ir pamilti Viešpatį Jėzų, ieškoti tikros dvasinės laisvės. Tikimės, kad konkurse dalyvavusių moksleivių tikėjimas sustiprėjo, atsirado daugiau drąsos jį liudyti savo žodžiu bei pavyzdžiu. Galbūt šis konkursas paskatins mieliau įsijungti į užklasinę teatrinę veiklą ir ateityje, su mokytojų pagalba statyti spektaklius švenčių proga, aktyviai dalyvauti įvairiuose renginiuose mokyklose ir kitur.

Žadame ir ateityje rengti panašius konkursus, mokytis aktualiai prakalbinti šių dienų vaikus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija