„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. kovo 18 d., Nr.3 (136)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Ar grožio kūrėjų tikrai nereikia?..

Genovaitė Baliukonytė

Mokyklos direktorė Daina Rožnienė
su būsimaisiais baldžiais

Sovietmečiu ne vieną profesionalų grožio kūrėją išugdžiusi Kauno taikomosios dailės (buvusi 52-oji profesinė technikos) mokykla šiandien vos surenka tiek moksleivių, kad galėtų egzistuoti, nors tai – vienintelė meninio profilio profesinė mokykla Lietuvoje. Jei daugiau nei prieš tris dešimtmečius dar buvo svarbu, kad šalyje atsirastų dailiųjų amatų mokyklos, kuriose jaunieji lietuvaičiai galėtų tęsti prosenelių tradicijas, tai šiandien ima atrodyti, kad viso to nereikia. Globalizmą propaguojantys mūsų valdininkai nesirūpina nei senųjų amatų tradicijų puoselėjimu, nei jų populiarinimu. Gal todėl į svečius atvykę užsieniečiai į savo namus grįžta be Lietuvą primenančių suvenyrų. Vasarą iš atsitiktinai gatvėje sutiktos užsienietės teko išgirsti priekaištą, kad ji niekur neranda lietuviškų suvenyrų. Daugelis užsieniečių, pasigrožėję mūsų šalimi, kaip prisiminimą išsiveža tik nuotraukas, nes neišgali įpirkti jokio ją primenančio meno kūrinėlio – galerijose pardavinėjami aukštesnės kvalifikacijos menininkų darbai yra ne visada įkandami ir pasiturinčio užsieniečio kišenei, ką jau kalbėti apie pustuštes tėvynainių kišenes. Todėl šiandien daugelio namus puošia kiniški menkaverčiai niekučiai, o liaudies menas – gilioje praeities spintoje. Beje, kai kurie tautiniai suvenyrai jau gaminami netgi ne Lietuvoje, todėl dažnas svečias prieš traukdamas piniginę gerai pamąsto, ar verta taip brangiai mokėti už suvenyrą, kurį gali įsigyti bet kur...


Šv. Kazimiero dorybių pramintu taku

Jurgita Paulauskaitė,

Ukrinų ateitininkų kuopos globėja

Renginio dalyviai su kunigais
Juozu Deveikiu ir Egidijumi
Jurgelevičiumi po šv. Mišių
prie Ukrinų Šv. Antano
Paduviečio bažnyčios

Kovo 4 dieną į Šv. Kazimiero Ukrinų ateitininkų tradiciškai rengiamą šventę sugužėjo ateitininkai iš Mažeikių, Sedos, Pikelių, Viekšnių ir Ylakių. Progų švęsti netrūko: žurnalui „Ateitis“ – 100 metų, sukanka 375 metai, kai šv. Kazimieras paskelbtas Lietuvos globėju (1636 m.), jau 20 metų gyvuoja Ukrinų ateitininkų kuopa.

Ateitis su „Ateitimi“ – taip prisistato 100 metų jubiliejų švenčiantis, bet vis dar jaunas žurnalas „Ateitis“. Leidinys, prieš šimtą metų davęs vardą ateitininkų organizacijai, šiuo metu yra pranokęs Ateitininkų federacijos veiklos ribas ir tapęs patikimu jaunuomenės palydovu. „Ateityje“ rašoma jaunimui, apie jaunimą arba pats jaunimas rašo „Ateičiai“. Žurnalas siekia ugdyti dorą, intelektualų, kūrybiškai mąstantį žmogų (jaunimą), puoselėjantį krikščioniškąsias vertybes.


Kanados vyskupai jaunimui apie skaistumo vertybę

Mindaugas BUIKA

Seksualumo ir dvasingumo ryšys

Gavėnios laikotarpiu verta susipažinti su Kanados vyskupų pastoraciniu laišku jaunimui „Skaistumas“ („Chastity“), kuriame aptariama ši sekuliarizuotai dabarčiai didelį iššūkį kelianti vertybė. Kovo pradžioje paskelbtame Kanados vyskupų Tikėjimo mokslo komisijos  dokumente pažymima, kad būtent skaistus gyvenimo būdas padeda teisingai suprasti žmogiškąjį seksualumą ir jį kilniai bei džiugiai išgyventi pagal mus mylinčio Dievo planą. „Seksualumas yra Dievo dovana ir fundamentali dalis to, kas mus daro žmonėmis, – teigiama pastoraciniame laiške. – Kada ši dovana yra naudojama pagal Tėvo valią, mes suteikiame Jam garbę ir kuriame Jo Karalystę. Kada mes savo seksualumą gyvename teisingu būdu, pagal savo padėtį, kitiems per save padedame atrasti Dievą“.


Seminarijų naujienos

Pašaukimų rekolekcijos

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija surengė jau tradicinėmis tampančias pašaukimų rekolekcijas. Šiomis rekolekcijomis siekiama jaunus žmones supažindinti su pašaukimu kunigystei ir priminti pašaukimo šeimai kilnumą. Rekolekcijos vyko dvi dienas. Rekolekcijų dalyviai atvyko vasario 12 dienos rytą. Susirinko 13 jaunuolių nuo mokyklinio amžiaus iki tų, kurie jau perkopę 30 metų.


Naujienų vaivorykštė

Vaikų poetė Zita

Benjaminas ŽULYS

Poetė Zita Gaižauskaitė savo
jubiliejiniame gimtadienyje
su jaunaisiais poezijos gerbėjais

Zita Gaižauskaitė yra vienintelė Kauno poetė, rašanti vaikams. Tiesa, ji gyvena Kauno rajono Garliavos mieste, tačiau nuolat lankosi ir ranka pasiekiamame didmiestyje. Zita savo eiles daug kartų skaitė Garliavos kultūros centre, bibliotekoje vykusiuose renginiuose. O Kauno vaikų literatūros muziejuje neseniai buvo surengta Z. Gaižauskaitei skirta literatūros popietė jos gimimo jubiliejui pažymėti. Lankytojus pasitiko iškilių vaikų poetų ir rašytojų nuotraukos, Prano Mašioto, Janinos Degutytės, Vytautės Žilinskaitės, Martyno Vainilaičio, Birutės Pukelevičiūtės knygos. Tą dieną buvo surengta ir Zitos kūrybos, ir asmeninių nuotraukų paroda. O tų knygų knygelių – apie dvidešimt, poetė sako jų neskaičiavusi. Rašytoja nuolat bendrauja su skaitytojais, ypač – vaikais. Ji keliauja po Lietuvą – mažai teliko vietovių, kuriose neapsilankyta. O kiek dar eilių, nesudėtų į knygas, spausdinama periodiniuose leidiniuose, skaitoma radijo laidose. Ir tądien aktorė Olita Dautartaitė paskaitė kelis Zitos eilėraščius. Aktorė su poete bendrauja apie trisdešimt metų, viena kitą gerai supranta. Susirinkusieji kalbėjo, kad poetė vaikus ir suaugusiuosius moko gerumo, nuoširdumo. Jos eilėraščiuose rašoma apie varliuką, bitelę, musytę, briedelį, meškiuką, Kalėdų žvaigždę, debesėlį. Zitos poezija yra lengvai suvokiama, nuoširdi, be jokių įmantrybių, priimtina vaikui ir suaugusiam.


Skaitykla

Premija įteikta studentei

Bronius VERTELKA

G. Petkevičaitės-Bitės viešosios
bibliotekos direktorė Rima
Maselytė (kairėje) K. Barėno
literatūros premijos laureatės
diplomą įteikė vilnietei
studentei Ievai Toleikytei

Sausio 12-ąją Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje buvo įteikta  Kazimiero Barėno literatūros premija vilnietei studentei Ievai Toleikytei už apsakymų knygą „Garstyčių namas“ ir paminėtos rašytojo, vertėjo, spaudos darbuotojo K. Barėno 103-osios gimimo metinės.

Bibliotekos direktorė Rima Maselytė  supažindino su K. Barėno gyvenimu ir veikla, o bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos centro vadovė Ilona Mažylytė pristatė bibliotekai dovanotą jo palikimą.


Puikios vienuoliktokų žinios

Pasibaigus Vytauto Didžiojo karo muziejaus surengtam istorijos konkursui

Regina Rajeckienė,

Vytauto Didžiojo karo muziejaus
Edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja

I vietos diplomą pelniusi
Kauno „Saulės“ gimnazijos komanda

Kiekvienas, besidomintis praeitimi, stengiasi kuo daugiau apie ją sužinoti, nes  istoriją išmanantis žmogus geriau suvokia ir šių dienų pasaulį. Kaip rodo statistika, didžiausią Vytauto Didžiojo karo muziejaus lankytojų dalį sudaro moksleiviai, todėl Edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja Regina Rajeckienė, ekskursijų vadovai Edvinas Vaidotas, Mindaugas Grigonis ir viešųjų ryšių specialistas Laurynas Tamulynas Kauno miesto gimnazijų ir vidurinių mokyklų 11 klasių mokiniams surengė istorijos žinių konkursą „Vytauto Didžiojo karo muziejui 90 metų“.  Mokykla, nusprendusi šiame konkurse dalyvauti, turėjo suburti komandą iš keturių vienuoliktokų. Konkurso organizatorių tikslas – paskatinti 11 klasių mokinius domėtis XIII–XX amžiaus Lietuvos istorija, Vytauto Didžiojo karo muziejaus istorija ir eksponatais, to laikotarpio karyba, įvykiais ir istorinėmis asmenybėmis, pristatyti namuose parengtas kūrybines užduotis. Konkursą vertino penkių narių komisija – Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija