„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. birželio 10 d., Nr.6 (139)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Mažųjų padėka už meilę ir rūpestį

Saturna Sporišienė

Jau daugiau nei dešimtmetį Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ bendruomenė mokslo metų pabaigoje renkasi į Rokų Šv. Antano parapijos koplytėlę bendrai maldai. Šv. Mišiose sielą džiugina „Rokučio“ sakralinio ansamblio, vadovaujamo muzikos pedagogės Joanos  Marijos Tarasevičienės, vaikučių giesmės.

„Kasdienybės rutina neretai užkloja dulkių sluoksniu net pačius brangiausius dalykus, glūdinčius žmogaus širdyje. Pamirštame, nespėjame net padėkoti savo tėvams, auklėtojoms, visiems, kuriuos sutinkame savo kelyje į šviesą ir dorą“, – aukodamas šv. Mišias kalbėjo klebonas kun. Virginijus Gražulevičius. Buvo meldžiamasi už parapijos vaikus, jų tėvelius, mokytojus.

Šv. Mišių metu kunigas pasiūlė išsakyti savo palinkėjimus, norus, pageidavimus. Padrąsinti mažyliai dėkojo savo auklėtojoms už suteiktas žinias, meilę ir rūpestį, prašė Dievo geros ir šiltos vasaros. „Rokučio“ direktorė Ramutė Stanislovaitienė padėkojo visiems darbuotojams už jų triūsą, palinkėjo saugių ir gražių atostogų.

Šv. Mišių pabaigoje klebonas palaimino kiekvieną atėjusį vaiką, visus susirinkusiuosius ir kvietė dažniau lankytis šventovėje, o puikią nuotaiką, džiaugsmą parnešti į namus ir darželį tiems, kurie negalėjo atvykti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija