„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. liepos 8 d., Nr.7 (140)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kitokios Joninės

Jurgita Paulauskaitė,

Ukrinų ateitininkų kuopos globėja

Ateitininkų eisena nuo buvusio
Telšių kalėjimo iki Rainių miškelio

Ukrinų ateitininkai su Židikų parapijos jaunimu Jonines šventė kitaip.

Birželio 23 dieną paminėjome Rainių tragedijos 70-metį. Malda, dalyvaudami simboliniame gyvame vėrinyje nuo buvusio Telšių kalėjimo iki Rainių miškelio (apie 4,2 km), pagerbėme nužudytus 76 kankinius. Mąstant apie dorą pilietį, meilę ir pasiaukojimą Tėvynei, ypač gyvai kreipiasi į mus, gyvenančius laisvoje Tėvynėje, užrašas ant kalėjimo kameros metalinio dubenėlio: „Tos idėjos miršta, dėl kurių niekas nemiršta.“ Šį priesaką paliko Herminegildas Žvirdzinas, Telšių gimnazijos moksleivis, ateitininkų kuopos pirmininkas, nužudytas Rainiuose. Mąstant apie nemirtingų idėjų vertę, ir gyvajame vėrinyje paleisti raudoni balionai – kaip kraujo lašai – taip lengvai nunešti vėjo, įgauna svorį ir jungia praeitį, dabartį ir ateitį.                                                 


Moksleivių konferencija

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Konferencijos dalyviai
prie Skapiškio vidurinės mokyklos

Gegužės 20 dieną Skapiškio vidurinėje mokykloje organizuota Kupiškio rajono moksleivių konferencija „Kupiškio krašto tremtiniai ir jų likimai“. Konferencijoje dalyvavo Lauryno Stuokos- Gucevičiaus ir Subačiaus gimnazijų, Skapiškio vidurinės mokyklos ir Adomynės, Antašavos, Kupiškio Povilo Matulionio, Noriūnų Jono Černiaus, Salamiesčio, Šepetos Almos Adamkienės, Šimonių pagrindinių mokyklų atstovai. Pranešimus skaitė Lietuvos gyventojų  genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyr. specialistas Tomas Kazulėnas („Misija Sibire“)  ir dr. Aldona Vasiliauskienė („Įspūdžiai iš Vladimiro (prie Kliazmos) kalėjimo – centralo“).


„Dorybių mokyklėlės“ ugdytinių penktoji laida

„Visos užduotys sėkmingai
įveiktos ir galima atsipalaiduoti“, –
džiaugėsi ugdytiniai kartu
su dekanu g. kan. Arūnu Užupiu,
Vaikų globos namų bei „Dienos
namų“ atstovėmis
Sandros Kratavičiūtės nuotrauka

Paskutinėmis gegužės dienomis „Dienos namų“ įstaigoje, įsikūrusioje Šv. Angelų Sargų parapijos namuose, netilo jaunatviškas klegesys – per keturiasdešimt „Dorybių mokyklėlės“ programos lankytojų laikė baigiamąjį egzaminą. Visi moksleiviai – Alytaus valstybinių vaikų globos namų (direktorius Romutis Žebuolis) auklėtiniai.


Vaiko dienos centras pakvietė į pasaką

Ernesta Stirbytė,

socialinė darbuotoja

Tauragės vaiko dienos centro
„Esi laukiamas“ lankytojai,
parodę muzikinę pasaką
,,Dvylika mėnesių“

Tauragės vaiko dienos centras ,,Esi laukiamas“ birželio paskutinįjį penktadienį pakvietė į nuostabią muzikinę pasaką ,,Dvylika mėnesių“. Norėjome sukurti pasaką apie Tauragės miestelyje gyvenančią piktą, šykščią moterį su dukterimis ir podukra.

 Daug laiko mažieji kūrė spektaklėlio personažus, mokėsi daineles, kol pagaliau išaušo ta diena, kai pasaką galėjo pristatyti žiūrovams, susirinkusiems Tauragės Švč. Trejybės parapijos namuose.


Geros intencijos neužtenka

Jūs pažinsite juos iš vaisių

                                   (Mt 7, 16)

VDU Telologijos fakulteto Religinio švietimo magistro studijų programos I kurso studentų grupė studijų dalyko „Šiuolaikinės medijos ir Evangelijos  paradigma“ metu gavo užduotį: per šiuolaikines medijas (t. y. per šiuolaikines informacines technologijas) paskelbti Gerąją Naujieną. Pasidalinome į tris grupes ir panirome į kūrybines kančias. Iš pirmo žvilgsnio atrodžiusi paprasta užduotis pasirodė nesanti taip lengvai įgyvendinama.


„Aš myliu Lietuvą“: taurus pavadinimas ir skurdus turinys

LNK televizijos rodomas šou „Aš myliu Lietuvą“ dėl savo vulgarumo ir patriotizmo idėjos iškraipymo

piktina tautiečius. Netgi renkami parašai uždrausti šią laidą. Spausdiname keletą pasisakymų šia tema.

Nenustebkite, jei vieną maloniai šiltą vasaros dieną į Jūsų duris pasibels trispalvėmis ginkluoti personažai ir šantažuodami Lietuvos vardu pareikalaus ką nors paskolinti, padaryti, parodyti, papasakoti ar tiesiog nežinant suvaidinti idiotą lietuvį – tai greičiausiai bus naujojo LNK televizijos šou „Aš myliu Lietuvą“ dalyviai, pasišovę keliauti per Lietuvą ir žadinti lietuvių tautiškumo jausmą ne kalbomis, o drąsiais poelgiais (vienas toks „drąsus poelgis“ – lentelių su nelietuviškai užrašytais gatvių pavadinimais nuo namų plėšymas – jau plačiai nuskambėjo).


Rytų kovos menai moko būti kantriais ir gailestingais

Gintaras Visockas

Vladimiras Lisicynas (dešinėje)
su italu karininku Emanuele Gesualdi

Jau seniai knietėjo pamatyti, kaip Lietuvoje treniruojamasi pagal specialiąją „Specnaz Global“® sistemą. Apie šią kovų rūšį, paremtą aikido principais, buvau daug girdėjęs. Esą neįmanoma pasipriešinti aikido meną įvaldžiusiems specialistams, juolab jų nugalėti. Proga tuo įsitikinti pačiam pasitaikė vieną savaitgalį Vilniaus tradicinio aikido centro salėje. Lietuvos tradicinio aikido federacijos prezidentas, pasaulinės „Specnaz Global“® sistemos mokyklos įkūrėjas, savigynos kovos menų tarptautinis ekspertas, profesorius, akademikas Vladimiras Lisicynas sutiko papasakoti apie „Specnaz Global“® sistemą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija