„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. liepos 8 d., Nr.7 (140)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Moksleivių konferencija

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Konferencijos dalyviai
prie Skapiškio vidurinės mokyklos

Gegužės 20 dieną Skapiškio vidurinėje mokykloje organizuota Kupiškio rajono moksleivių konferencija „Kupiškio krašto tremtiniai ir jų likimai“. Konferencijoje dalyvavo Lauryno Stuokos- Gucevičiaus ir Subačiaus gimnazijų, Skapiškio vidurinės mokyklos ir Adomynės, Antašavos, Kupiškio Povilo Matulionio, Noriūnų Jono Černiaus, Salamiesčio, Šepetos Almos Adamkienės, Šimonių pagrindinių mokyklų atstovai. Pranešimus skaitė Lietuvos gyventojų  genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyr. specialistas Tomas Kazulėnas („Misija Sibire“)  ir dr. Aldona Vasiliauskienė („Įspūdžiai iš Vladimiro (prie Kliazmos) kalėjimo – centralo“).

Mokiniai perskaitė 13 pranešimų, kuriuos parengė 38 moksleiviai. Mokinių pranešimuose buvo užfiksuoti gyvų liudininkų – senelių, močiučių ar giminaičių – atsiminimai.

Dr. A.Vasiliauskienė kalbėjo apie arkivyskupą Mečislovą Reinį, kuriam Skapiškyje pastatytas koplytstulpis. Renginio dalyviai buvo supažindinti su Vladimiro (prie Kliazmos) mieste esančio kalėjimo vaizdais, kuriame 1953 m. lapkričio 8 dieną arkivyskupas M. Reinys baigė žemiškąją kelionę. 2010 metais Vladimiro miesto kapinėse, kankinių memoriale jam atidengta lenta, Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčioje pakabintas jo portretas, Vladimiro centralo muziejui padovanotas M. Reinio portretas, konferencijose skaityti M. Reiniui skirti pranešimai. Pranešimą iliustravo nuotraukomis iš Vladimire vykusių renginių.

Tomas Kazulėnas pranešimą „Misija Sibiras“ pradėjo videofilmu. Prelegentas akcentavo, kaip svarbu sugrąžinti 50 metų slopintą atmintį, kalbėjo apie visuomeninės bendrijos „Lemtis“ veiklą, organizuojamas ekspedicijas į Sibirą ir jų svarbą ne tik kiekvieno dalyvio, bet ir aplinkinių  gyvenime.

Kupiškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija