„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. rugsėjo 23 d., Nr.9 (142)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Marijonų gimnazija pradėjo mokslo metus

Marijonų gimnazijos Rugsėjo 1-osios
šventėje (iš kairės): gimnazijos
direktorė Rasa Šalaševičienė,
vyskupas Juozas Žemaitis MIC,
kun. dr. Vytautas Brilius MIC
ir gimnazijos direktorės pavaduotoja
ugdymui Roma Raškevičienė

Gimnazistai eina į klases

Marijampolės Marijonų gimnazijoje Rugsėjo 1-osios šventė prasidėjo 10.00 val. šv. Mišiomis Šv. arkangelo Mykolo Mažojoje Bazilikoje. Šv. Mišias aukojo vyskupas Juozapas Žemaitis ir gimnazijos kapelionas kun. Petras Wojtonis MIC. Po šv. Mišių skambant muzikai, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai bei svečiai rinkosi į gimnazijos kiemelį. Tautiška giesmė ir gimnazijos himnas atvėrė naujųjų mokslo metų pradžią.

Lietuvos kunigų marijonų provincijos vyresnysis dr. kun. Vytautas Brilius MIC visus pasveikino su mokslo metų pradžia, palinkėjo sėkmės, susitelkimo, dvasingumo ir pristatė  naują  gimnazijos direktorę Rasą Šalaševičienę. Ji  taip pat pasveikino gimnazijos bendruomenę su mokslo metų pradžia, linkėjo didelių tikslų bei pristatė į šventę atvykusius svečius – visų mylimą vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC ir Marijampolės švietimo skyriaus vyriausiąjį specialistą bei gimnazijos kuratorių Saulių Pangonį.

Vyskupas Juozas Žemaitis MIC sveikino bendruomenę sugrįžus į gimnaziją, linkėjo stiprybės ir tikėjimo, susikaupimo, Dievo malonės, išminties, darbą pradėti ne tik su knyga, bet ir su nuoširdžia malda.

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičienė linkėjo naujų ir šviesių akimirkų, pasitikėjimo, gerų ir prasmingų mokslo metų, pristatė  gimnazijos naujoves. Taip pat perskaitė direktoriaus įsakymą ir apdovanojo geriausius moksleivius padėkos ir pagyrimo raštais. Šventę vedė vyriausieji gimnazistai.

Rugsėjo 1-oji – visuomet nauji veidai, netikėti ir laukti susitikimai, šurmulys, linkėjimai stengtis ir siekti. Rugsėjo 1-oji – startas mūsų bendruomenei metų darbams, didelio darbymečio pradžia. Nepasitenkinkite tik kasdieniais, buitiniais siekimais. Nesusmulkėkite. Tebūna Jūsų užmojai ambicingi. Išsaugokite svajonę, dėl kurios verta būtų gyventi. Kiekvienas savyje turėkite saulę. Leiskite savajai saulei šviesti visiems. Išdrįskite gėrį priimti ir gėrį dovanoti.

Tegu Viešpats, amžina Išmintis ir Meilė, padės Jums išgyventi mokymosi laiką kaip iššūkį, nuotykį, skirtą drąsiems.

Levita Kiverienė

Marijampolė
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija