„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. rugsėjo 23 d., Nr.9 (142)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Gimnazijai – 230 metų

Štai ir sulaukėme rugsėjo, kalendorinio rudens pradžios. Rugsėjo 1-ąją, mokslo ir žinių dieną, moksleiviai sugužėjo į klases ir, nors ir nenoriai, pradėjo naujuosius mokslo metus. Mokykla – antrieji namai. Čia moksleiviai praleidžia daugybę laiko: mokosi ir žaidžia, susitinka su draugais.

Šių metų rugsėjo 1-oji ypač svarbi Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijai. 1781 metais, kai Kudirkos Naumiestis dar turėjo Vladislavovo vardą, veikusiame Karmelitų vienuolyne jau veikė mokykla, nors tikėtina, kad mokykla šiame mieste buvo ir anksčiau. Taigi šiais mokslo metais Vinco Kudirkos gimnazija (nuo 2005 m.) mini garbingą 230 metų jubiliejų. Tai aušrininkų, varpininkų ir knygnešių mokykla. Šioje mokykloje mokėsi būsimi didieji mūsų tautos sūnūs: rašytojas Pranas Mašiotas, vyskupas Justinas Staugaitis, rašytojas bei kunigas Antanas Tatarė, kalbininkas Jonas Jablonskis ir daugelis kitų tautos šviesuolių.

Pirmoji lietuviška mokykla Naumiestyje (nuo 1934 m. – Kudirkos Naumiestyje) įkurta 1907 metais, tačiau jos veiklą nutraukė Pirmasis pasaulinis karas. Nuo 1917 metų mokykla vėl veikė. Gražus ir reikšmingas mokyklos istorijos puslapis buvo 1919 metų sausis, kai pradėjo veikti „Žiburio“ gimnazija. Joje buvo penkios klasės. Ši gimnazija veikė 1919–1928 metais.

Apgijus karo žaizdoms, 1945 metų lapkritį pradėjo veikti Kudirkos Naumiesčio progimnazija, pamažu peraugusi į vidurinę mokyklą. 1958 metais jai suteiktas tautos žadintojo Vinco Kudirkos vardas.

Ne vien tik mokyklos jubiliejus yra minimas šiais metais. 1960 metų gruodžio 31 dieną šviesaus atminimo mokytojos Elenos Alkimavičienės, kaupusios kraštotyrinę medžiagą, pastangomis kukliame palėpės kambarėlyje buvo atidarytas mokyklos kraštotyros muziejus. Taigi nors oficialus muziejaus penkiasdešimtmetis buvo praėjusių metų paskutinę dieną, vis dėlto jį paminėti nuspręsta kartu su mokyklos jubiliejumi šį rudenį. Dar yra ir trečioji graži sukaktis – dešimt metų, kai muziejus vadinasi Gimnazijos istorijos muziejumi. Ekspoziciją sudaro du dideli skyriai. Pirmasis skyrius – gimnazijos istorijos pagrindiniai laikotarpiai. Antrajame skyriuje įamžinti V. Kudirkos, J. Jablonskio, P. Mašioto, P. Orintaitės, A. Liorentaitės, P. Dielininkaičio bei kitų žymių mokyklos auklėtinių atminimas.

Muziejui vadovauja mokytoja Irena Sprainaitienė, subūrusi gimnazijos moksleivius į jaunųjų gidų būrelį. Be jaunųjų gidų būrelio, gimnazijoje galima lankyti kudirkaičių, šokėjų bei dainorėlių, sporto, taip pat turistų būrelius. Gimnazijos sportininkai, šokėjai ir dainorėliai garsina gimnazijos vardą ne tik rajone, bet ir Respublikoje.

Mindaugas KURAS

Kudirkos Naumiestis,
Šakių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija