„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. spalio 19 d., Nr.10 (155)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Piligrimų neišgąsdino lietus ir vėsa

Jubiliejiniame – dešimtajame –  piligrimų žygyje „Kryžių kalnas–Šiluva“ dalyvavo per 800 piligrimų

Inesė Ratnikaitė

Per Tytuvėnus – su vyskupo
Eugenijaus Bartulio giesme

Prieš 10 metų ir šiandien

Pirmąjį kartą žygis „Kryžių kalnas–Šiluva“ organizuotas 2003 metais, minint palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 10 metų jubiliejų. Žygiu sujungtos dvi Popiežiaus aplankytos Lietuvai reikšmingos vietos – Kryžių kalnas ir Šiluva. Pusketvirto šimto žmonių atsiliepė į kvietimą taip įprasminti poPiežiaus vizitą. Nuo tada kiekvienais metais organizuojamas piligrimų žygis pritraukdavo vis daugiau dalyvių. 2008-aisiais minėdami 15 metų nuo Šventojo Tėvo apsilankymo, Kryžių kalną su Šiluva sujungė daugiau kaip 1200 žmonių. Vėliau keliaujančiųjų skaičius šiek tiek mažėjo, tačiau ryškėjo dvasinė branda. Šiemet jubiliejiniame žygyje piligrimų skaičius vėl šoktelėjo, nepaisant tikrai nepalankių lietingo ir vėsaus oro prognozių.


Taizė šaltiniai neišsenka

Juozas Dapšauskas

Per laisvės dešimtmečius
tokių grupių iš Lietuvos
Taizė apsilankė daugybė

Vasaros metu Taizė (Prancūzija) kiekvieną savaitę apsilanko bent po vieną jaunų piligrimų autobusą iš Lietuvos. Per dešimtmečius jaunimo srautai iš viso pasaulio į Taizė nemažėja. Mūsų grupei lankantis Taizė buvo apie 5 tūkstančiai dalyvių.

Žmonės čia susirenka turėdami įvairių tikslų: dvasiškai tobulėti, ieškoti gyvenimo prasmės, ramybės, vertybių pasikeitimo, Dievo. Šeimos nori pailsėti nuo miesto triukšmo, aktyvaus gyvenimo tempo, pabūti drauge, jaunuoliai atvažiuoja susipažinti su pačiais įdomiausiais žmonėmis iš viso pasaulio, sužinoti daug naujo apie kitų šalių kultūrą, tradicijas, ekonomiką, gyvenimo būdą. Atvykusieji apgyvendinami barakuose, didelėse palapinėse, norintys gali pasistatyti palapines stovyklavietėje.


Kaip jaunieji savanoriai sėmėsi žinių apie priklausomybės ligų sampratą ir mitus

Dalia Griūnaitė,

Vilkaviškio vyskupijos
„Caritas“ savanoriai prie
„Pilnų namų“ bendruomenės pastato

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ pagalbos centro „Rūpintojėlis“ socialinė darbuotoja

Rugpjūtį Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ savanoriai buvo pakviesti vykti į „Pilnų namų“ bendruomenę ir pajusti, kuo gyvena jos nariai. Į kelionę jaunimą su bendra malda ir geriausiais palinkėjimais išlydėjo organizacijos vadovai ir „Caritas“ draugai iš Vokietijos, Pagalbos Lietuvai ir Baltarusijai komiteto (Hilfskomitee Litauen–Weißrussland).


Žygis į Trakus

Gabrielius Satkauskas

Rugsėjo 8 diena – didelė šventė visai Bažnyčiai, nes minime Dievo Motinos Marijos gimtadienį (Šilines). Tačiau ši diena Vilniaus arkivyskupijai svarbi dar dėl vieno dalyko – per Šilines jau daug metų Vilniaus arkvyskupijos jaunimo centras (VAJC) tradiciškai organizuoja jaunimo piligriminį žygį nuo Aušros Vartų į Trakus, aplanko Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslą. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija visada aktyviai dalyvauja šiame renginyje, tad ir šie metai – ne išimtis. Motinos Marijos gimtadienio rytą su daugiau nei 200 jaunuolių susirinko prie Aušros Vartų. Čia pirmiausia galėjo asmeniškai pasveikinti Mariją, dėkoti jai už gautas malones. Kai visi užsiregistravo žygiui, klausėmės Evangelijos, kurioje girdėjome žygio temai priskirtą Jėzaus kvietimą: „O tu eik ir skelbk Dievo Karalystę.“ Po Evangelijos vysk. Arūnas Poniškaitis palaimino mūsų piligrimystę ir, Ekscelencijai nusileidus iš koplyčios prie jaunuolių, kolona su Lietuvos jaunimo dienų kryžiumi priešaky pajudėjo į Trakus. Žygiuodami meldėmės už Vilniaus miestą, šlovinome Dievą giesmėmis, girdėjome įvairių parapijų jaunimo prisistatymus ir dalyvavome viktorinoje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija