„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. gruodžio 14 d., Nr.12 (157)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vikaro kelias į kunigystę

Vikaras kun. Justinas Palubinskas
aukoja šv. Mišias Šilalės
Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje

Antrus metus Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje darbuojasi jaunas vikaras kun. Justinas Palubinskas. Šį visada optimistiškai nusiteikusį kunigą Šilalės parapijos tikintieji labai gerbia ir myli, nes jame įžvelgia neabejotiną Dievo pašaukimą kunigystei. Kun. J. Palubinskas su didžiuliu įsijautimu aukoja šv. Mišias, moka pasakyti aktualias homilijas, džiugina sodriu ir skambiu giedojimu. Be to, moka bendrauti su parapijos jaunimu, pagyvenusiais bei ligų kamuojamais žmonėmis. Pasak parapijiečių, jis visada drąsus, atviras, švytintis džiaugsmu, Dievo pašauktas kunigystei, o per ją gali tarnauti Dievui ir žmonių tikėjimo stiprinimui. Kadangi dabar vis mažiau jaunuolių bepasirenka šį kelią, nusprendžiau pakalbinti Šilalės vikarą apie jo pašaukimą į kunigystę.


Katalikiškos pradinės mokyklos jubiliejus – galimybė dėkoti ir garbinti Kūrėją

Inesė Ratnikaitė

Sakralaus meno festivalio akimirka

Šv. Cecilijos – giedotojų ir muzikantų globėjos – dieną į Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salę visus sukvietė sakralaus meno festivalis, skirtas Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos 20 metų jubiliejui paminėti.

Kur skelbiama tiesa apie pasaulį ir Dievą

Katalikiška pradinė mokykla Šiauliuose įkurta 1992 metais, prieš Šv. Kalėdas, Šv. Ignaco bažnyčios rektoriumi dirbusio kun. Stanislovo Kazėno ir buvusios 5-osios vidurinės mokyklos (Didždvario gimnazijos) administracijos bendromis pastangomis jėzuitų bendruomenei priklausančiose patalpose. 1993 m. rugsėjo 13 d. mokyklą palaimino Šiauliuose viešėjęs Šventasis Tėvas – Jonas Paulius II. 1994 metais jėzuitų provincijolo pavedimu mokyklą globoti ima Eucharistinė Jėzaus seserų kongregacija. 1999 m. balandžio 8 d. Šiaulių miesto tarybos sprendimu katalikiškoji pradinė mokykla pavadinta pirmojo Lietuvos jėzuito Tėvo Benedikto Andruškos vardu.


Kronika

Metalo skulptūros darbai – trims valandoms

Gintarė Martinaitienė

Skulptorius Kęstutis Dovydaitis
teigė, kad vienas iš parodos tikslų –
atkreipti dėmesį, kad Šakiuose
nėra tinkamos galerijos eksponuoti
tokius darbas. Tris valandas trukusi
paroda – savotiška protesto akcija

Profesionalus skulptorius Kęstutis Dovydaitis pakvietė į pirmąją trijų valandų, trejus metus ruoštą ir trečią valandą atidarytą personalinę darbų parodą „Origami skulptūroje“. Joje – trisdešimt vienetinių skulptūrų. Šakiuose to tikrai nebuvo, nes menininkas norėjo ne tik supažindinti su įspūdingais darbais, jų specifika, bet ir atkreipė dėmesį, kad Šakiuose nėra galerijos, kurioje būtų galima eksponuoti tokius darbus. Tad ar rajonui reikalingas tikras menas, o ne tik tautodailė?


Kronika

Jaunoji kūrėja džiugina profesionalumu

Lina Kovalevskienė

Singrida Steponianaitė (centre)
ir renginio svečiai

Lapkričio 16 dieną Ignalinos krašto muziejuje pristatyta pirmoji personalinė Singridos Steponianaitės tapybos ir keramikos darbų paroda. Visus sužavėjo kūrybinga, įdomi ir šilumą spinduliuojanti paroda bei jaunoji darbų autorė. Gimnazijos trečiaklasė Singrida jau dešimtus metus lanko Kultūros ir sporto centro keramikos būrelį bei dailės studiją. Pasak jos mokytojų Aldonos Jakubovskienės ir Nijolės Trinkūnienės, mergina talentinga, visada pilna idėjų, kūrybinių ieškojimų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija