„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2013 m. rugsėjo 13 d., Nr.9 (166)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Popiežius apie sportininkų socialinę atsakomybę

Mindaugas BUIKA

Popiežių sveikina Argentinos
rinktinės kapitonas Lionelis Mesis

Argentinos ir Italijos futbolininkai Vatikane

Pabrėžiant sporto sielovados reikšmę jaunų žmonių ugdymui ir sportininkų socialinę atsakomybę santarvės ir supratimo visuomenėje stiprinimui, norisi aptarti popiežiaus Pranciškaus mintis, išsakytas Argentinos ir Italijos nacionalinių futbolo rinktinių žaidėjams ir treneriams. Audiencija rugpjūčio 13 dieną Vatikane įvyko draugiškų abiejų šalių komandų rungtynių Romos Olimpiniame stadione išvakarėse. Šios varžybos buvo surengtos specialiai Šventojo Tėvo, kuris yra žinomas kaip didelis futbolo mėgėjas, garbei. Iš Argentinos kilęs, italų migrantų šeimoje išaugęs popiežius Pranciškus nuo jaunystės buvo aktyvus futbolo sirgalius („fanas“) ir palaikydavo savo mėgstamą Buenos Airių „San Lorenzo“ klubinę komandą. Būdamas Buenos Airių kunigu, vėliau arkivyskupu, kardinolu, jis rūpindavosi sporto vystymu varginguose kvartaluose ir skatindavo, kad dalis populiariose varžybose gautų pajamų būtų skiriama apleistų vaikų sportiniam lavinimui, kitoms karitatyvinėms reikmėms.


Juozo Giedraičio fondo stipendijos Lietuvos moksleiviams

Iš kairės: Jėzuitų gimnazijos plėtros
tarnybos darbuotoja Ramunė Gecaitė,
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Audronė Remeikienė,
Edvardas Šiugžda, Adomo motina Rūta,
Adomas Boruta, Vytautas Balsys

Liepą dviejų Lietuvos katalikiškų mokyklų mokiniai sulaukė jiems skirtų stipendijų iš neseniai įsteigto Juozo Giedraičio vardu pavadinto Lietuvos kaimo moksleivių fondo Tautos fonde (JGF). Šiemet pirmą kartą šis fondas iš savo gautų kuklių aukų paskirstė stipendijas keturiems moksleiviams. Lietuvoje yra sudarytas šio fondo Stipendijų skirstymo komitetas, kurį sudaro Kazys Napoleonas Vitkauskas, Paulius Saudargas, Egidijus Giedraitis, kun. Nerijus Šmerauskas ir Vytautas Balsys (įgaliotas Jono Čeponio). Būtent jie atrinko kandidatus stipendijoms gauti. Stipendija padengia mokslo išlaidas, uniformos kainą ir išlaidas rekolekcijoms. Liepos 11-ąją stipendijos buvo įteiktos Kretingos Pranciškonų gimnazijos moksleiviams Augustei Tamašauskaitei, Deimantei Černiauskaitei ir Edvinui Grigalauskui. Be to, A. Tamašauskaitės referatas buvo išrinktas geriausiu. Liepos 16 dieną stipendija buvo įteikta Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleiviui Adomui Borutai.


Kaip prasmingiau atostogauti

Akimirkos iš stovyklos gyvenimo

Vasara – poilsio, kelionių ir stovyklų metas. Kaip tą laiką praleisti ne tik įdomiai, bet ir prasmingai? Toks klausimas iškyla jaunam žmogui, ieškančiam ne tik lengvų, paviršutiniškų pramogų, bet ir kažko gilesnio. Tad Akmenės parapijos jaunimas susibūrė į trijų dienų stovyklėlę, kuri rengiama antrą kartą. Šiemet ji vyko liepos 25–27 dienomis. Joje dalyvavo 18 jaunų žmonių. Įdomu tai, kad stovyklos tematiką, veiklos programą, net lektorius rinkosi pats jaunimas. Stovyklai vadovavome mes, Vytauto Didžiojo Universiteto studentės. Šiais metais stovyklėlės tema buvo „Meilė“. Ji buvo išskirstyta į tris potemes, kurios dabar aktualiausios jaunimui, – Dievo mums parodyta Meilė, meilė artimui ir meilė sau pačiam.


Mokslo metų pradžia Marijonų gimnazijoje

Kun. dr Vytautas Brilius MIC
ir gimnazijos kapelionas
kun. Remigijus Maceina šv. Mišiose
priima gimnazistų atnašas

Noriu pasidalinti įspūdžiais iš Mokslo metų pradžios šventės Marijampolės Marijonų gimnazijoje. Ji prasidėjo 10 val. šv. Mišiomis Šv. arkangelo Mykolo Mažojoje Bazilikoje. Šv. Mišias aukojo naujasis gimnazijos kapelionas kun. Remigijus Maceina ir Lietuvos kunigų marijonų provincijos vyresnysis kun. dr Vytautas Brilius MIC.

Po šv. Mišių  mokytojai, mokiniai, jų tėvai bei svečiai rinkosi į gimnazijos kiemelį. Mokslo metų pradžios šventę pradėjo gimnazijos direktorė Rasa Šalaševičienė. Ji linkėjo išdrįsti gėrį priimti ir gėrį dovanoti, nes mokykla – žmogaus smalsumas, noras suprasti save, kitą, visą pasaulį ir čia negalimi pralaimėjimai – čia atradimai niekada nesibaigia. Mokykla – visuomet nauji veidai, netikėti ir laukti susitikimai, šurmulys, linkėjimai stengtis ir siekti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija