„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2013 m. gruodžio 13 d., Nr.12 (169)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Popiežius ragina studentus imtis didelių darbų

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas prie studentų
globėjos Švč. Mergelės Marijos,
Išminties Sosto, ikonos, keliaujančios
per pasaulio universitetus

Dievo pagalba suteikia pasitikėjimą

„Su garantuota Dievo pagalba jūs turite būti ne pasyvūs žiūrovai, bet aktyvūs protagonistai šiandienos pasaulio iššūkiuose“, – maždaug tokia buvo popiežiaus Pranciškaus drąsinanti mintis, išsakyta pirmajame jo pontifikato susitikime su universitetų studentais. Pagal nusistovėjusią tradiciją dabartinis Šventasis Tėvas vadovavo Mišparams pirmojo Advento sekmadienio išvakarėse, dalyvaujant Romos studentijai bei akademinio jaunimo atstovams iš kitų šalių. Lapkričio 30-osios, šeštadienio, pavakarę šie jauni žmonės kartu su universitetų rektoriais bei profesoriais užpildė Šv. Petro baziliką. Buvo atvykę ir kartu meldėsi ir gausūs Italijos sostinės savivaldybės nariai su Romo meru Ignaciju Marinu (Ignazio Marino). Prie pagrindinio katedros Išpažinimo altoriaus buvo išstatytas per pasaulio aukštąsias mokyklas keliaujantis žymaus ikonografo jėzuito kunigo Marko Isano Rupniko (Marko Ivan Rupnik) nutapytas studentų globėjos Švč. Mergelės Marijos, išminties Sosto (Gedes Sapientiae), atvaizdas. Prieš pamaldas šią ikoną iš Brazilijos studentų delegacijos priėmė Romos generalinis vikaras kardinolas Agostinas Valinis (Agostino Vallini) ir po Mišparų ji buvo perduota Prancūzijos studentų atstovams, kad tęstų piligrimystę per tos šalies universitetus. Aukštųjų mokyklų kapelionų rūpesčiu taip skatinama viltinga akademinio jaunimo dvasinė atgaiva naujosios evangelizacijos kontekste.


Apie Tikėjimo metus ir piligriminius žygius

Audronė Anušauskienė

Kaišiadorių vyskupijos Alytaus
dekanas Pivašiūnų klebonas
mons. Vincas Baublys ne tik palydi,
bet ir kelio dalį eis kartu

Lapkričio 23 dieną Kaišiadorių vyskupijos Alytaus dekanato šeimos centro ir Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato šeimos centro organizuotas žygis Alytus–Pivašiūnai, skirtas tikėjimo metų pabaigai, įvyko ir pavyko. Po visko, kas vyko Tikėjimo metais, – Jaunimo dienų Kaune, piligriminių žygių ir kelionių, Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos vainikavimo Popiežiškosiomis karūnomis jubiliejinių iškilmių – žygis Alytus–Pivašiūnai ir po jo vykusi naktinė adoracija Pivašiūnų šventovėje buvo tikra Dievo dovana Tikėjimo metų užbaigimo proga mums, jo dalyviams.


Miesto misijų susitikimai

Kaune tęsiasi Miesto misijos trokštant Advento metu pasidalyti su miesto žmonėmis Gerąja Naujiena apie artėjančias Viešpaties Gimimo šventes. Miesto misijos pirmąkart buvo surengtos šių metų birželį kauniečių ir miesto svečių dėmesį patraukusiais ir gausiai jų lankytais susitikimais su kunigais kavinėse, evangelizaciniais vakarais amfiteatre ir kitose vietose.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija