„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2015 m. vasario 20 d., Nr.2 (183)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kai žiemą kaime žydėjo abrikosai

Eičiūnų koplyčioje vyko dainuojamosios poezijos ir folkloro festivalis

Festivalio sumanytoja Akvilė
Vervečkaitė ir Ignas Rubikas

Sausio 24 dieną Eičiūnų koplyčioje nuvilnijo IV dainuojamosios poezijos ir folkloro festivalis „Kaime žydi abrikosai“. Tai – renginys, kai vidury žiemos studentai, išlaikę egzaminus, suvažiuoja į Pivašiūnų parapijoje esantį kaimelį paklausyti, patys padainuoti dainų ir šokti iki ryto. Kai kas į Eičiūnus važiavo ilgokai: slidžiu keliu nepalėksi! Svečių atvyko iš Klaipėdos, Zarasų, Pasvalio, Merkinės, Kaišiadorių, Varėnos, Alytaus... Taigi iš visos Lietuvos sugužėjo!

Renginį pradėjo Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas ir Eičiūnų koplyčios šeimininkas mons. Vincas Baublys. Po jo palaiminimo dvasingumas tvyrojo ore iki pat renginio pabaigos.

Džiaugiamės, kad viešnia iš Vilniaus Veronika Povilionienė maloniai sutiko vesti pirmąją festivalio dalį, ją paįvairindama nuotaikingomis ir jausmingomis istorijomis. Ne tik klausėmės, bet ir pritarėme Veronikos atliekamoms dainoms. Jos patriotiškumas ir meilė dainai tapo visos šventės leitmotyvu. Pirmoje dalyje dalyvavo šaunūs atlikėjai: mokytojai Rita ir Vytautas Černiauskai („Kukumbalis“); sesutės dvynės, etnomuzikologijos studentės iš Zarasų Teresė ir Milda Andrijauskaitės („Baltos varnos“); Gediminas Ivaškevičius iš Kaišiadorių; Austėja Agnietė Lašinskaitė ir Skomantas Čepulis („Rana“). Ypač išskirti reikia dainuojančių kunigų duetą – Vytautą Mazirską ir Arūną Simonavičių. Jie pagiedojo Punsko krašto giesmę ir dvi liaudies dainas. Aišku, žiūrovai būtų norėję jų klausytis dar bent dukart ilgiau...


Šv. Valentino dienos meilės žinia

Aštuntą kartą Kaune vasario 14-osios vakarą surengta Valentino diena KITAIP „Mylėk ir daryk, ką nori“ (2011 metais pelniusi geriausio šalyje jaunimo renginio apdovanojimą ) ir šiemet sulaukė didžiulio kauniečių bei miesto svečių susidomėjimo. Renginys buvo transliuojamas per „Marijos radiją“ ir Lietuvos televizijos „Kultūros“ kanalą.

Tūkstančiai žmonių, daugiausia jaunimo, bet daug ir šeimų su vaikais, ir vyresnio amžiaus iš visos Lietuvos ir užsienio atsiliepė į Kauno arkivyskupijos kvietimą per Šv. Valentiną švęsti tikrąją meilę, kuri yra daugiau ir tvariau nei vien gražieji Valentino dienos laiškeliai ir dovanėlės, tą meilę, kuria jau esame Dievo pamilti ir kuria dėl to neįmanoma nesidalinti. Atsiliepusieji į šį kvietimą šiltai priėmė visą vakaro programą. Sveikinimai, muzika, šokiai, žodžiai iš širdies – visa tai kūrė „Žalgirio“ arenoje šiltą, džiaugsmingą tarpusavio atmosferą. Žiūrovai plojimais, rateliais tarp eilių, gera nuotaika ir šypsenomis atsiliepė į nuoširdumą, kuris sklido nuo scenos ir kuriuo su visais dalijosi „Saulės broliai“, kunigas pranciškonas Paulius Vaineikis bei svečiai iš Italijos bei Vokietijos.


Naujametinė Bukonių vaikų stovykla Palemone

Mūsų tikybos mokytoja sesuo Pranciška suplanavo Bukonių pagrindinės mokyklos vaikams smagią trijų dienų stovyklėlę Palemono Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, parapijos namuose Kaune.

Sausio 30 dieną apie 12 val. Bukonių parapijos autobusiukas, vairuojamas dėdės Jono, surinko mus į kelionę. Pakeliui pasiėmėme maisto, kurį paaukojo geri kaimo ir aplinkinių vienkiemių žmonės. Stovyklautojų, buvo devyni: broliukai Artūras ir Tomas, sesės Ernesta ir Dominyka bei jų broliukas Linas, Aliona, Rimgaudas, Nojus ir aš, Justina.

Nuvykusius į Palemoną mus šiltai sutiko Palemono parapijos klebono kunigo Dariaus mama. Kunigą Darių kai kas gerai prisimena iš pavasario Gavėnios rekolekcijų mokiniams, kai jis aplankė mūsų mokyklą, liudijo apie savo tikėjimą ir klausė išpažinčių.


Aleksoto šeimų diena

Sausio 25 dienos sekmadienio rytą į Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčią klegėdamos rinkosi Vilkaviškio vyskupijos Aleksoto dekanato šeimos.  Ir maži, ir dideli, ir pagyvenę, ir jauni su nekantrumu laukė šią Viešpaties dieną pašvęsti maldoms už savo šeimas, artimuosius, atnaujinti santuokos įžadus, padėkoti Dievui už buvimą kartu, paprašyti stiprybės gyventi šeimoje. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Aleksoto dekanato kunigai, savo giesmėmis Viešpatį šlovino muzikinis ansamblis „Ainiai“. Po šv. Mišių visi rinkosi šalia esančioje Šv. Mato gimnazijoje, kur agapės metu šeimos galėjo pabendrauti su ganytoju, kunigais ir vieni su kitais. Sušilus ir pasisotinus rinktasi gimnazijos aktų salėje, kur kartu su Garliavos parapijos jaunimo choru (vad. vargonininkė Simona Jašauskytė–Pranckevičienė) šlovintas Viešpats.


Pilietinė akcija iš sniego senių

Marcinkonių pagrindinės mokyklos
bendruomenė prie sniego senių

Ne pirmus metus Marcinkonių pagrindinės mokyklos bendruomenė ieško vis kitokių būdų, netradiciškai paminėti Vasario 16-ąją. Šiemet išradingu ir linksmu nuotykiu tapo pilietinė akcija „Lietuvi, nebūk besmegenis“, vasario 11-ąją subūrusi visus mokyklos mokytojus ir mokinius. Užduotis nebuvo paprasta, nes sniego darbui atlikti neužsakysi. Buvo nuspręsta nulipdyti 97 sniego senius (besmegenius), kadangi būtent tiek metų praėjo nuo 1918 metų vasario 16-osios. Po pamokų visi susirinko į mokyklos kiemą ir pradėjo lipdyti sniego senius. 1–10 klasių mokiniai su savo mokytojais darbavosi net suplukę. Nepraėjo nė dvi valandos, o priešais mokyklą išsirikiavo visa senių besmegenių, papuoštų vėliavos spalvos šalikiukais, kariuomenė. Gana didelis rūpestis buvo juos suskaičiuoti, todėl kiekvienas buvo papuoštas dar ir numeriuku.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija