„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2015 m. liepos 10 d., Nr.7 (188)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Drąsiai plaukti prieš srovę

Apie popiežiaus Pranciškaus susitikimą su Turino jaunimu

Mindaugas Buika

Į Turine vykusį susitikimą
su Šventuoju Tėvu buvo
atgabentas Pasaulinių
jaunimo dienų kryžius

Prasmingai gyventi – ne vegetuoti

Popiežiui Pranciškui lankantis didžiausiame Šiaurės Italijos Pjemonto provincijos mieste Turine, kuris yra žinomas kaip šv. Jono Bosko įkurtos saleziečių vienuolijos, išgarsėjusios jaunimo auklėjimu, židinys, didelio dėmesio susilaukė jo išsakytos paskatos jauniems tos diecezijos žmonėms. Birželio 21 dienos, sekmadienio, pavakare Vittorio aikštėje vykusiame susitikime popiežius Pranciškus, atidėjęs į šalį parengtos kalbos tekstą, laisvai improvizuodamas atsakinėjo į klausimus, kuriuos jam uždavė trys susirinkusiųjų atstovai: 19-metė Kiara, 27 metų Sara ir 26 metų Luidžis, kalbėdami apie socialines ir moralines studijuojančio ir darbo nerandančio jaunimo problemas. Šventasis Tėvas, remdamasis netgi tragiškais pastarųjų šimtmečių istoriniais įvykiais, prasmingai aiškino meilės, taikos ir draugystės vertybes, pasitikėjimo praradimo pavojus, veidmainišką pelno ir naudos siekimo blogį, būtinumą ryžtingai „plaukti prieš srovę“ dabartinėje hedonizmą ir vartotojiškumą skatinančios kultūros aplinkoje.


„Vyšnaitė ant vyskupijos pyrago“

Biržiečiai Lietuvos jaunimo dienose

Biržų jaunimas su vyskupu Arūnu
Poniškaičiu ir savo vikaru
kun. Ernestu Želviu

Birželio 27–28 dienomis Dzūkijos sotinėje Alytuje vyko Lietuvos jaunimo dienos (LJD). Tai – jaunų žmonių tikėjimo šventė, kai visi susiburia į kartu. Jauni žmonės drąsiai patvirtina, atnaujina krikščionišką įsipareigojimą Dievui, sakydami Jam „Taip“. Tai – atradimų dienos Bažnyčioje. Jaunimo dienų šūkis – „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“, logotipe atsispindi du pagrindiniai simboliai – širdis ir kryžius.

Į širdies lobio ieškojimų dienas vyko didžiausia šių septintųjų Jaunimo dienų grupė Lietuvoje – 85 Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunuoliai, lydimi vadovų Tomos ir Manto, Sandros, Jūratės, Jolantos, Giedros. Biržiečiai išsiskyrė minioje savo apranga – mėlynomis marškinėliais ir geltonomis skarelėmis su LJD ženklu. Grupės koordinatorius ir pagrindinis vadovas Biržų vikaras kun. Ernestas Želvys sugalvojo aprangos logotipą, ruošė jaunuolius šiam susitikimui su Jėzumi ir bendraminčiais iš visos Lietuvos. Kunigas Ernestas pasirūpino, kad kelionė į Jaunimo dienas neprailgtų ir būtų įdomi. Autobusuose, džiugiai nusiteikę, šurmuliavo jaunuoliai, mėgaudamiesi įvairiais skanėstais. Atvykusius į Alytų mus pasitiko LJD savanoriai ir nurodė tolimesnę renginio eigą. Užsiregistravę ir pasiskirstę į teminių susitikimų grupes, buvome apgyvendinti miesto mokykloje. Alytaus sporto ir rekreacijos centre vyko šventės atidarymas. Arena sutalpino 6000 dalyvių. Sveikinimo žodį tarė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius. Meninių kompozicijų, šokio, giesmių fone žaismingai pristatomi Jėzaus Kalno pamokslo palaiminimai, intarpuose pristatant visas Lietuvos vyskupijas bei kariuomenės ordinariatą.


Atradęs žmogus patiria džiaugsmą

Vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS

Homilija Lietuvos jaunimo dienų 2015 pagrindinėse šv. Mišiose Alytaus Rotušės aikštėje birželio 28-ąją

Kai prasidėjo pasirengimas šioms Lietuvos jaunimo dienoms, pasigirdo kvietimas leistis į lobio paieškas kartu. Šiandien jau esame kulminaciniame šių dienų įvykyje – Eucharistijoje, kurią švenčiame visi drauge: Jaunimo dienų dalyviai, savanoriai, alytiškiai ir svečiai. Ar supratome, ko iš tiesų ieškome? Ar radome lobį? Kas jis yra? Kas esame mes? Kur esame, nes „kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34)?

Žmogus toks jau yra, kad jam negana vien žinoti savo buvimo vietą. Kartais, be abejo, ir tai yra svarbu. Įvairios technologinės priemonės tam pagelbsti: nesunkiai sužinai savo koordinates, kur bebūtum. Tačiau joks išmanus įrenginys, gebantis greitai susisiekti su palydovais ir parodyti tavo buvimo vietą, neparodys, kur tavo širdis,  kur tavo svajonės, mintys, troškimai, ko tu ilgiesi. Ne kartą būtent ten žmogus iš tiesų yra labiau nei ten, kur jį fiksuoja kokia nors programėlė jo išmaniame telefone.


Įprasmino arkivyskupo atminimą

Piligriminis Zarasų jaunimo žygis Madagaskaras–Antalieptė

Grupė jaunimo žygio dalyvių

Birželio 10 dieną įspūdingas pulkas puikiai nusiteikusių jaunuolių iš Zarasų, Dusetų, Antazavės, Salako mokyklų rinkosi arkivyskupo Mečislovo Reinio tėviškėje, Madagaskaro vienkiemyje. Prie Zarasų dekanato jaunimo prisijungė jaunimo grupelės iš Rokiškio su kun. Mindaugu Šakiniu ir Panevėžio parapijų bei nepakeičiama ir nepakartojama, turinti piligrimystės kelionių patirtį Panevėžio vyskupijos jaunimo centro grupė su vadovais Andriumi ir Monika. Žygyje dalyvavo ir trys kunigai: Aivaras Kecorius (Zarasai), Egidijus Vijeikis (Salakas) ir Mindaugas Šakinis (Rokiškis). Susirinko per 120 jaunųjų žygeivių, norinčių daugiau sužinoti apie iškilią arkivyskupo asmenybę, pagerbti jo atminimą malda, giesme ir šv. Mišiomis. Piligriminės kelionės sumanytojai – mokytoja Aurelija Jakutienė, Zarasų parapijos vikaras kun. A. Kecorius ir žygio koordinatorius Zarasų dekanato dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas – nuo ankstyvo ryto rūpinosi žygio dalyvių priėmimu. Dekanas šiltai pasveikino susirinkusius į arkivysk. M. Reinio gimtinę ir palinkėjo ištvermės bei puikos nuotaikos kelionėje. Apie arkivyskupo gyvenimą ir veiklą trumpai papasakojo Antalieptės bendruomenės narė Olga Raugienė.


Smagi viešnagė Skaistkalnėje

Germaniškio pagrindinės mokyklos mokinių džiaugsmai vasaros stovykloje

Germaniškio grupė Skaistkalnėje

Pasibaigus mokslo metams mokiniai dalyvauja vasaros stovyklose. Tokia stovykla visą savaitę veikė Germaniškio mokykloje. Ją lankė įvairių klasių vaikai. Kiekviena diena buvo kupina nuostabiausių veiklų.

Germaniškio mokykla nuolat labai gražiai bendrauja su Bažnyčia, čia vykdomi bendri projektai. Antrus metus šiltas santykis užsimezgęs su parapiją aptarnaujančiu kunigu Ernestu Želviu. Viena stovyklos diena buvo skirta dvasiniam tobulėjimui. Vaikai, lydimi vadovių – šių eilučių autorės Sandros Balodytės ir mokytojos Rasos Stanulevičienės – keliavo į Latviją, Skaistkalnės miestelį, esantį už kelių šimtų metrų nuo mokyklos. Kelionės tikslas buvo susipažinti su Skaistkalnės Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo šventove, garsėjančia visoje Latvijoje stebuklingu Marijos, Šeimų globėjos, paveikslu. Ši bažnyčia laikoma antra pagal svarbą Latvijoje.


Ką mokinai žino apie atkurtos Lietuvos istoriją

Konkurso dalyvių ir svečių grupė

Kauno arkivyskupijos muziejuje, artėjant 15-osioms kardinolo Vincento Sladkevičiaus mirties metinėms, drauge su muziejaus vadovybe surengėme Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto inicijuoto tarpmokyklinio konkurso „Sąjūdžio keliu“, skirto Baltijos kelio ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-osioms metinėms paminėti, aptarimo popietę. Pats Kardinolas buvo aktyviai įsijungęs dar sovietinės okupacijos metais į Lietuvos atgimimo sąjūdį, sveikindamas brėkštančią Lietuvos atgimimo aušrą. Taigi tarsi simboliškai konkurso dalyviai, mokytojai ir svečiai rinkosi į tą muziejaus menę, kurioje mokiniams daug kartų rengtos dvasinio patriotinio ugdymo pamokos, kuriose klausytasi autoritetingo Kardinolo žodžio, skambėdavo lietuviškos dainos ar giesmės.


Konkurse – gyvieji paveikslai

Biržiečiai Danas Čiubalis,
Ernesta Šalkauskaitė
ir Erikas Gailius su prizais

Lietuvos katechetikos centras ir Lietuvos Biblijos draugija, bendradarbiaudami su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija bei Bernardinai.lt, trečius metus organizavo konkursą „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“. Tai buvo puikus būdas suburti vaikus bendram siekiui kūrybingai ir įdomiai atskleisti Šventojo Rašto išmintį ir grožį. Konkurso tikslas – skatinti mokinius atpažinti ir pažinti bendražmogiškas, krikščioniškas vertybes, analizuojant Šventąjį Raštą.

Šiais metais buvo pasirinktos trys vertybės – bendrystė, ištikimybė ir džiaugsmas. Konkurse dalyvavo 4–10 klasių mokiniai, vaikų ir jaunimo organizacijų nariai. Mokiniai perskaitę ir išdiskutavę pateiktas Šventojo Rašto nuorodas, analizavo Šventojo Rašto ištraukas, išskyrė bendražmogiškąsias, krikščioniškąsias vertybes, įvardijo, kodėl jos svarbios, aiškinosi jų aktualumą šiandienos visuomenėje.


Prasminga kelionė istorijos takais

Šilalės ateitininkai su Šiaulių
vyskupu Eugenijumi Bartuliu

Gegužės 25-osios rytą Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos ateitininkai sėdo į mokyklinį autobusą ir išvyko į Šiaulių koncertų salę ,,Saulė“ stebėti Šiaulių dramos teatro vienos dalies muzikinį spektaklį ,,Žanos d‘Ark misterija“. Koncertų salėje šilališkius pasitiko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir nuoširdžiai bendravo.

Kai kurie į spektaklį vyko nusiteikę gana skeptiškai, tačiau jį pamačius nuomonė visiškai pasikeitė. Spektaklio metu susipažinome su drąsios, atsidavusios Dievui ir Bažnyčiai nepaprasto kovingumo merginos Žanos d‘Ark (1412–1431), dar vadinamos Orleano mergele, gyvenimo istorija. Ji – garsi prancūzų patriotė, anglų sudeginta ant laužo kaip eretikė, o paskui reabilituota Šventojo Sosto. Būdama keturiolikos Žana ėmė girdėti dangiškus balsus, kad reikia vaduoti Prancūziją iš anglų okupacijos. Po dvejų metų ji savanoriškai prisistatė kariuomenes vadovybei ir išsakė savo tikslą – išgelbėti Prancūziją. Orleanas buvo išvaduotas dieviškos pagalbos ir Žanos d‘Ark dėka. Buvo pasiektos ir kitos pergalės. Tačiau netrukus ji buvo savų išduota priešams anglams. 1910 metais popiežius Pijus X ją paskelbė palaimintąja, o 1920 metais Benediktas XV – šventąja.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija