„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2015 m. rugsėjo 18 d., Nr.9 (190)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Ateitininkų žygis pašaukimo beieškant

Ateitininkai Nasrėnuose,
prieš pradedant žygį.
Dešinėje – jo iniciatorius
kan. Domas Gatautas

Paskutinėmis liepos dienomis daugiau negu 30 ateitininkų iš Kaltinėnų, Viekšnių, Telšių, Šiaulių susiruošė į žygį, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams. Keliauti iš Nasrėnų į Kretingą juos sukvietė ir vedė pagrindinis šio žygio iniciatorius kan. Domas Gatautas ir Telšių vyskupijos Ateitininkų vietovės valdyba. Nasrėnuose, prie garsiojo Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus, su jaunaisiais piligrimais bendravo šio muziejaus direktorius Algirdas Čėsna ir Motiejaus Valančiaus vaidmenį įtaigiai atlikęs doc. dr. Petras Bielskis.

Žygiuodami su giesme ir malda į Kretingą, ateitininkai sustojo neseniai pastatytoje Kūlupėnų Šv. Motiejaus bažnyčioje. Apie ją papasakojo klebonas kun. Mindaugas Nausėda.

Kretingoje 20 kilometrų įveikusių piligrimų laukė šv. Mišios ir susitikimas su pranciškonėmis misionierėmis ir broliais pranciškonais senajame Pranciškonų vienuolyne. Jaunieji klausytojai buvo sujaudinti nuoširdžių vienuolių seserų ir brolių liudijimų.


Dievo dovanotų mažylių šventė

Į šventę „Aš – mažasis biržietis“
atėjo jaunos šeimos su vežimėliais
ar ant rankų nešamais kūdikiais.
Juos sveikina vikaras kun. Ernestas
Želvys (kairėje) ir klebonas
kun. Algis Neverauskas

„Dievo dovanotas stebuklas šeimai – vaikas – yra džiaugsmas, šeimos pagrindas, mūsų ateitis...“ – sako Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras kun. Ernestas Želvys.

Dvejus metus Biržuose tarnystę atliekantis kunigas antrus metus kartu su Biržų savivaldybe organizuoja daugelį renginių. Antrą kartą Biržų bažnyčioje vyko šventė „Aš – mažasis biržietis“. Į ją skubėjo jaunos šeimos su vežimėliais ar ant rankų nešamais kūdikiais, didesniais vaikučiais. Ypač buvo kviečiami vaikai, gimę nuo praėjusių metų rugsėjo iki dabar. Vyresniųjų irgi laukė malonios staigmenos. Dievas davė gerą orą, nuotaika visų buvo pakili. Bažnyčios prieigose suposi balionai, aplinkui – besiruošiančiųjų šventei šurmulys.

Suskambę bažnyčios varpai visus pakvietė šv. Mišioms, kurias aukojo kun. E. Želvys. Tėveliai su vaikais paraginti rinktis arčiau altoriaus, nes šią dieną dėmesys skiriamas jiems. Kunigas Ernestas pastebi kiekvieną vaiką, pakalbina, paima ant rankų... Mažyliai kunigo glėbyje jaučiasi itin gerai! Homilijoje jis akcentavo didžiulės Dievo dovanos – vaiko – reikšmę šeimai. Kiekviena šeima jo atėjimą į pasaulį turi priimti kaip stebuklą, nešantį džiaugsmą, teikiantį gyvenimo prasmę... Vaiko gimimas duoda palaimą tėvams, galintiems prisiimti džiaugsmingą atsakomybę kuriant pasaulį...


Ugdomos vaikų dorovinės vertybinės nuostatos

Šiais metais Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos jaunimo centras „Vartai“ pakvietė 6–14 metų vaikus į vasaros stovyklą, vykusią rugpjūtį Berčiūnuose (Panevėžio r.). Katalikiškoje stovykloje buvo ugdomos vaikų dorovinės vertybinės nuostatos, pagarba kitam, iniciatyvumas, atsakomybė, kūrybiškumas bei patriotiškumas (miesto gimtadienį stovyklautojai paminėjo skirdami gražiausius žodžius, kurdami įvairias menines instaliacijas).

Gausus stovyklautojų būrys – net 90 moksleivių (iš jų – 40 iš nepasiturinčių ir daugiavaikių šeimų) – daugiau nei savaitę keliavo draugystės taku, kviečiančiu augti siela, geranoriškumu, meile, tikėjimu, atjauta. Šiandienos aplinkoje, deja, kartais net ir šeimoje trūksta sutarimo, bendrystės, pasitikėjimo, nuoširdumo. Todėl kiekvieną dieną jaunieji stovyklautojai kartu su savo bendraamžiais dalyvaudavo įvairiose veiklose: leido laikraštį, rašė laiškus vieni kitiems, sportavo, dainavo, mokėsi šokio paslapčių, tvarkėsi, sprendė galvosūkius, diskutavo, kūrė, piešė, mokėsi išgyventi gamtoje, gilinosi į tikėjimo prasmę. Padėkos dieną „Irkis į gilumą“ (Lk 5, 4) vaikai kartu su vadovais keliavo po padėkos salas ir dėkojo Dievui už talentus, savo tėvams, šeimos nariams, mokytojams, gamtai, savo miestui, savo draugams, net ir sau. Stovykloje buvo gausu tradicinių renginių: „Angelų“ (gerumo) diena, susikaupimo vakaras, sporto olimpiada, mugė, liaudiška vakaronė, talentų vakaras „X faktorius“, bendravimo diena, draugystės vakaronė. Visa tai paskutiniąją stovyklos „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34) dieną tėveliai ir stovyklos svečiai galėjo pamatyti baigiamajame koncerte ir tradiciniame filmuke.


Malda už naujuosius mokslo metus

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios
klebonas kun. Artūras Stanevičius
su „Obelėlės“ direktore Renata
Zigmantavičiene, pavaduotoja
Danute Navajauskiene, pedagogėmis
bei atnašautojais vaikais

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje klebonas kun. Artūras Stanevičius aukojo šv. Mišias už moksleivius, jų tėvus bei globėjus, mokytojus, auklėtojus, ugdymo įstaigų vadovus ir visus jų darbuotojus. Į klebono kun. A. Stanevičiaus kvietimą pasimelsti prieš mokslo metų pradžią atsiliepė Kėdainių mokyklos – darželio „Obelėlė“ bendruomenė.

Pirmieji paruošę Viešpaties palaiminimui atnašas į bažnyčią atskubėjo „Obelėlės“ 1–4 klasių mokiniai. Atnašautas Šventasis Raštas, šventoji mūsų tikėjimo knyga, dorinio ugdymo kelrodė, kurią mokiniai skaitys tikybos pamokose. Pirmokai atnašaudami abėcėlės knygą „Dievo raidė būsiu“ nori, kad pažinę raidę galėtų pažinti ir knygą bei atskleisti joje glūdinčias paslaptis. Antrokai atnašaudami rašiklius ir pieštukus nori, kad mokėtų gražiai ir be klaidų rašyti bei piešti įvairius piešinėlius. Trečiokai atnašavo savo uniforminius švarkelius.


Mylėti lietuvių kalbą – rūpintis savo valstybe

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
su 2015 metų Nacionalinio
diktanto nugalėtojais

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino ir apdovanojo Nacionalinio diktanto konkurso nugalėtojus. „Nacionalinis diktantas neleidžia mums visiems užmiršti, kad lietuvių kalba – mūsų šalies identiteto ir išlikimo sąlyga. Esate pavyzdys, kad kiekvienas turime saugoti ir ginti gimtąją kalbą kaip brangiausią mus visus telkiantį ir stiprinantį turtą. Mylėti lietuvių kalbą reiškia rūpintis savo valstybe“, – sakė Prezidentė. Pasak jos, kalba mus vienija, ypač dabar, kai iš naujo suvokiame laisvės ir nepriklausomybės vertę, kai vėl turime mokytis mąstyti kritiškai ir dezinformaciją atskirti nuo tiesos, tikrąsias grėsmes – nuo gąsdinimų ir mėginimų mus supriešinti.

Per Prezidentūros Baltojoje salėje vykusią ceremoniją Prezidentė apdovanojo 11 konkurso finalininkų iš visos Lietuvos ir užsienio, pasveikino raštingiausią klasę.


Pėsčiomis į Trakus

Rugsėjo 12 dieną įvyko devintasis Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro organizuojamas jaunimo piligriminis žygis Aušros Vartai–Lentvaris–Trakai. Nuo ankstyvo ryto jaunieji piligrimai, kurių buvo virš 200, rikiavosi prie Aušros Vartų, laukdami žygio pradžios. Po vyskupo Arūno Poniškaičio palaiminimo piligrimų kolona patraukė Trakų link. Žygio metu savo įžvalgomis ir patirtimis apie gailestingumą dalinosi kun. Marius Žitkauskas bei kun. Kęstutis Dvareckas. Sustojimo metu Lentvaryje piligrimus parapijos bendruomenė vaišino arbata bei sausainiais, o bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija. Trakuose jaunuosius žygeivius pasitiko parapijos klebonas kun. Jonas Varaneckas, kviesdamas į šv. Mišias, kurių metu giedojo Gailestingumo Šventovės ansamblis, o po jų piligrimų laukė soti vakarienė bei Domanto Razausko ir Sauliaus Petreikio koncertas.


Už patriotinę mokyklą

Jonas BUROKAS

Apklausos rodo, kad tik kas antras jaunuolis eitų ginti valstybę, o ir didžiulė emigracija – patriotinio ugdymo stokos pasekmė, kelianti pavojų tautos ir valstybės ateičiai. Politiniams kaliniams ir tremtiniams, Laisvės kovų dalyviams nuo pat Atgimimo pradžios rūpėjo ir teberūpi patriotinis jaunimo ugdymas. Jie už savo kuklias pensijas pastatė du tūkstančius paminklų Laisvės kovotojams, negrįžusiems iš tremties, lagerių, kalėjimų, organizavo tūkstančius patriotinių renginių, parašė ir išleido daugybę netektis liudijančių knygų. Jie dėjo pastangas, prašydami, patardami, reikalaudami iš Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) sustiprinti patriotinį ugdymą, istorinės atminties įtvirtinimą.

2009 metais Lietuva minėjo garsiosios partizanų Deklaracijos 60-metį. Ta proga didžiausias Lietuvoje Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus organizavo parašų Švietimo ministerijai rinkimą; reikalauta Pasipriešinimo istorijos egzamino 10-ose klasėse. ŠMM, gavusi tūkstančius parašų, deja, nereagavo.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija