„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2018 m. sausio 12 d., Nr.1 (218)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kalėdinis šeimų susitikimas

Šilalės lopšelio-darželio
„Žiogelis“ ugdytinių pasirodymas

Besiartinant Šventosios Šeimos šventei (šiemet ji minėta gruodžio 31-ąją) Šilalės dekanato Šeimos centro darbuotojų, sutuoktinių K. ir K. Ačų bei Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebono kan. dr. Algio Genučio iniciatyva šią šventę paminėti gruodžio 29 dieną vyko kalėdinis šeimų susitikimas „Sušildykime vienas kito širdį“. Už šeimas melstasi šv. Mišiose Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Po susitelkimo maldoje šeimos susirinko į Šilalės kultūros centrą. Renginio pradžioje į salę įneštas šeimos židinys, simbolizuojantis namų šilumą ir jaukumą. Šeimas džiugino mažųjų Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdytinių pasirodymas (muzikos vadovė – G. Pauliuvienė, auklėtoja – D. Kasiliauskienė), Šilalės kultūros centro moterų kvarteto „Aitra“ bei Šilalės kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Aušrinė“ (vadovė – L. Petkuvienė) atliekamos dainos. Giesmes giedojo Šilalės rajono Obelyno pagrindinės mokyklos skautės (vadovė – J. Armonienė), Šilalės parapijos Sumos choras (vadovas – A. Kazlauskas). Mažaisiais renginio dalyviais rūpinosi Šilalės Simono Gaudėšiaus skautai.


Kalėdinė dvasia progimnazijoje

Sveikinimo žodį tarė Panevėžio
vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

Prieš Šv. Kalėdas Alfonso Lipniūno progimnazijos teatras „Elfai“ visą bendruomenę pakvietė į tradicinį susibūrimo, pabuvimo kartu vakarą – kalėdinį gerumo spektaklį „Stebuklo belaukiant“, pastatytą pagal Samuilo Maršako pasaką „Katės namai“. Progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė, pasveikinusi žibintų šviesos keliu susirinkusius į aktų salę, padėkojo bendruomenei už susitelkimą, o aktyviausiems jos nariams, rėmėjams įteikė padėkos raštus. Sveikinimo žodį tarė Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Seimo narys Povilas Urbšys bei Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė. Svečiai džiaugėsi kalėdine dvasia ir ta gerų darbų viltimi, kuri kiekvieną sustiprina, įkvepia, paskatina.

Didžioji vakaro intriga – kam šiemet atiteks tradicinės Angelo statulėlės. Už bendruomeniškumą, visuomeninę, labdaringą veiklą, vertybių puoselėjimą progimnazijos taryba „Angelus 2017“ įteikė mokinei Akvilei Čiūraitei (8 a kl.), mokytojui Alminui Raišeliui, mamai Dianai Banienei, personalo darbuotojui Aurimui Makutėnui.


Skambėjo kalėdinės giesmės

Giesmių festivalio rengėjai ir dalyviai

Gruodžio 21 dieną Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčioje šurmuliavo vaikai ir jaunimas. Čia vyko tradicinis Kalėdinių giesmių festivalis, kuriame dalyvavo 200 jaunųjų dainininkų. Jau šešioliktą kartą besibaigiant gruodžio mėnesiui ir artėjant Šv. Kalėdų šventėms Lazdijų rajono savivaldybės mokyklų chorai susirinko giesmėmis – džiugia ir prasminga tarnyste – papuošti šį liturginį laikotarpį.

Festivalio dalyvius pasveikino Lazdijų rajono mero patarėjas Jonas Gudžiauskas. mero Artūro Margelio vardu jis padėkojo mokytojams ir įteikė 2018 metų „Dzūkų kalendorius“, o Krikštonių parapijos klebonui kun. Sigitui Bitkauskui įteikė kalėdinių dovanų.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas padėkojo mokytojams, kurie puoselėja tradiciją ir kasmet ruošia Kalėdinių giesmių festivalį, bei linkėjo, kad šis gražus renginys būtų organizuojamas dar daug metų.


Vakaronė žymiam kraštiečiui atminti

Jau tapo tradicija, kas penkerius metus Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje paminėti M. Katkaus gimimo metines „katkiškoje“ vakaronėje. Šiemet į šventę atvyko didelis būrys svečių iš Katkų giminės: M. Katkaus vaikaičiai – Albina, Gražvydas, Algimantas, Vytas ir Stasys, du provaikaičiai ir keturi proprovaikaičiai. Kartu svečiavosi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius, Krakių seniūnas Jonas Dalbokas ir šio krašto ūkininkas Šarūnas Šiušė.

Vakaronė „Mikalojui Katkui – 165-eri“ dvelkė liaudiška dvasia: stalai buvo nukloti lininėmis staltiesėmis, moliniuose induose – adventiniai valgiai. Tautiniai šokiai ir rateliai leido mokiniams prisiliesti prie to laiko, kuris niekada jau negrįš. Krakių kultūros centro folkloro ansambliai „Žiedupė“ ir „Smilgelė“ (vadovė – Jūratė Gudliauskienė) paruošė programą pagal M. Katkaus parašytą „Balanos gadynę“. Su šia programa krakiškiai dalyvaus ateinančių metų Dainų šventėje. Folkloro ansambliai ir Roberto Dubinkos vadovaujama kapela džiugino žiūrovus.


Laiškas proproseneliui Mielas proproseneli!

Rašau Tau laišką iš ateities. Esu Tavo vaikaitis Rokas Katkus, gyvenu netoli Tavo gimtųjų vietų – Krekenavoje. Visų pirma, noriu pranešti, kad ir XXI amžiuje esi labai gerbiamas. Manau, kad Tau smagu būtų tai žinoti, nes, kiek girdėjau, savo laiku Tau trūko pripažinimo, nors savo veikla, idėjomis, požiūriu norėjai tik gero. Pagaliau lietuviai suprato, kiek daug Tu paaukojai tam, kad beraščiai kaimiečiai galėtų rašyti. Dabar į Tave lietuviai žiūri kaip į kalbos saugotoją, tradicijų puoselėtoją, atkaklų žmogų, kuris nekeitė savo įsitikinimų, bet ir nereikalavo ypatingo dėmesio. O laikmetis, kaip suprantu, buvo sunkus: caro priespauda, spaudos draudimas, knygnešystės rūpesčiai, ūkis ir darbai jame... Net tokie dalykai kaip laikraščiai buvo retenybė, o lietuviški buvo dar ir draudžiami. Tad tai, ką Jūsų karta padarė, yra išties verta didžiausios pagarbos ir atminimo.


Baigėsi susitikimas Bazelyje

Grupė susitikimo dalyvių
Nuotrauka iš Taize.fr

„Europos jaunimas po metų susitiks Madride“, – pranešė Taizé ekumeninės bendruomenės prioras brolis Aloyzas (Alois), uždarydamas Šveicarijos Bazelio mieste penkias dienas trukusį naujametinį Europos jaunimo susitikimą. Gruodžio 29 – sausio 1 dienomis tris šalis – Šveicariją, Vokietiją ir Prancūziją – jungusiame mieste vykusiame susitikime dalyvavo apie 20 tūkst. žmonių. Uždarydamas naujametinį susitikimą Taizé prioras pakvietė jaunimą ir į kitus šiais metais numatytus susitikimus – Pasitikėjimo piligrimystės etapus, kurie vyks Lvove, Honkonge ir Grace.

Kalbėdamas apie jaunimo susitikimų tradiciją, kuriai šiais metais sukaks 40 metų, brolis Aloyzas sakė, kad esminis jos bruožas yra tas, kad susitikimai vis kitoje vietoje yra pasitikėjimo piligrimystės per pasaulį etapai, o dalyvaujantis jaunimas meldžiasi už taiką tarp tautų ir susitaikymą tarp žmonių. Šis aspektas, būdingas visai piligrimystei, vyravo ir Bazelio susitikime. Apie taiką ir susitaikymą buvo ne tik kalbama, ši tema ne tik vyravo pasisakymuose ir meditacijose, bet visų pirma už tai buvo meldžiamasi. Taika ir susitaikymas – ne susitikimui iš anksto nukaltas šūkis, ne retorinė figūra, bet vertybės, kurias jauni žmonės supranta ir brangina. Ištisas valandas jauni žmonės praleido maldoje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija