„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2018 m. balandžio 13 d., Nr.4 (221)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Dievas kalba per jaunimą

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus su Bažnyčios
hierarchais tarp priešsinodinio
jaunimo susitikimo dalyvių

Priešsinodinio susitikimo rezultatai

Rengiantis rudenį vyksiančiai istorinei Vyskupų Sinodo asamblėjai, kurioje pirmą kartą aukštu lygiu Bažnyčios hierarchai aptars jaunų žmonių sielovados problemas, Gavėnios metu, prieš Didžiąją savaitę, Vatikane buvo surengtas priešsinodinis jaunimo atstovų iš viso pasaulio susitikimas. Tame kovo 19–24 dienomis vykusiame suvažiavime, kurį suorganizavo generalinis Vyskupų Sinodo sekretorius kardinolas Lorensas Baldiseris (Lorenzo Baldisseri) su savo bendradarbiais, dalyvavo keli šimtai jaunų žmonių iš penkių kontinentų su įvairiomis gyvenimo patirtimis (pavyzdžiui, migrantų), įskaitant nutolusius nuo tikėjimo ar net nekrikštytus. Lietuvos katalikų jaunimui atstovavo Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro darbuotoja Gintarė Dragūnaitė ir jaunas Telšių vyskupijos kunigas Ramūnas Norkus. Beje, tūkstančiai jaunų žmonių priešsinodiniame susitikime dalyvavo prisijungdami per socialinius tinklus, tiesiogiai bendraudami interneto ryšiu, pasinaudodami „Facebook“ galimybėmis. Faktiškai šį savaitę trukusį, tikrai globalinį jaunimo susitikimą galima būtų įvardyti kaip virtualų kas treji metai rengiamų Pasaulinių jaunimo dienų analogą. Vatikano susitikimo, kuriame buvo dirbama pasiskirsčius į keliolika kalbinių grupių, tikslas buvo parengti Sinodo tėvams dokumentą, kuriame jauni žmonės atvirai pasisako apie savo gyvenimo patirtį, apie tai, kaip jie suvokia savo vietą Bažnyčioje ir bendradarbiavimą su ganytojais, su kokiais sunkumais susiduria įgyvendindami savo ateities viltis ir lūkesčius.


Kronika

Prezidentė apdovanojo mažuosius kauniečius už originalią iniciatyvą minint Vasario 16-ąją

Kauno mokyklos-darželio
„Šviesa“ atstovai su prezidente
Dalia Grybauskaite

Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ bendruomenė nuo šiol per valstybines šventes į viršų kels iš šalies vadovės Dalios Grybauskaitės rankų gautą trispalvę. Šią garbingą dovaną ji pelnė už išskirtinę idėją švenčiant Valstybės atkūrimo šimtmetį. Beje, tai baigėsi netikėta pažintimi su kaimynais estais.

Vasario 16-osios išvakarėse mokyklos-darželio „Šviesa“ auklėtiniai kartu su pedagogais bei namiškiais į dangų paleido tris puokštes geltonų, žalių ir raudonų helio pripildytų balionų. Prie jų buvo prikabinti vokai su 100 idėjų, kodėl Lietuvoje gyventi gera. Visus laiškus parašė mokyklos-darželio auklėtiniai kartu su tėvais.

Praėjus lygiai parai po šventės, vasario 16-osios vidurdienį, mokyklos-darželio „Šviesa“ „Facebook“ paskyrą pasiekė žinutė Estijos. Tenykščiai gyventojai pranešė džiugią žinią apie surastą mažųjų kauniečių „oro pašto“ siuntinį. Paaiškėjo, kad žalieji balionai, per parą nuskridę apie 400 kilometrų, nusileido Estijoje, miškelyje netoli sienos su Latvija.


Festivalyje „Dainos iš tremties“ išdainuota skaudi pokario istorija

Rūta Averkienė

Jaunieji Varėnos kultūros centre
nuskambėjusio respublikinio dainų
festivalio „Dainos iš tremties“ dalyviai

VARĖNA. Kultūros centre prasmingai nuskambėjo respublikinis dainų festivalis „Dainos iš tremties“, skirtas prisiminti ir pagerbti legendinį Pietų Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, kurio 100-ąsias gimimo metines šiemet minime, bei Lietuvos gyventojus, nukentėjusius nuo trėmimų ir sovietinės okupacinės valdžios vykdytų represijų. Šis festivalis, kurį organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti su Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos Tolerancijos centru, jau ketvirtus metus vyksta Varėnoje. Džiugu, kad šiemet jame dalyvavo daugiau kaip trys šimtai dalyvių iš dvidešimt vienos Lietuvos mokyklos, iš jų – net keturi Varėnos rajono mokinių kolektyvai.

Festivalį daina „Lietuva, Lietuva“ pradėjo Varėnos politinių kalinių ir tremtinių ansamblis „Viltis“, vadovaujamas Gražinos Kuodienės.


Šviesių vertybių raiškos svarba

Benjaminas ŽULYS

Konkurso laureatai ir jų mokytojai

Aptarė kūrybinėse grupėse

Kauno Šv. Kazimiero progimnazijoje buvo surengta respublikinė mokytojų ir mokinių kūrybinė konferencija bei kūrybinių darbų paroda-konkursas „Šv. Kazimiero asmenybės raiška“. Šventė buvo pradėta pirmo aukšto fojė, Šv. Kazimiero aikštėje, ir persikėlė į aktų salę. Čia progimnazijos mokiniai parodė išraiškingą kompoziciją apie šv. Kazimierą, jį supusius žmones, perteikė šventojo mintis apie Dievą, žmogų, jo paskirtį šiame pasaulyje.

Progimnazijos direktorė Palmira Talijūnienė pasidžiaugė mokinių išradingumu, kūrybiniais gebėjimais meno srityje, darbštumu. Konferencijos ir konkurso koordinatoriai – P. Talijūnienė, direktorės pavaduotojai Olivijus Spitrys, Filomena Beleškevičienė, dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis, pedagogės Dangira Mikalauskienė, Kristina Ališauskienė, Audronė Bartninkienė bei Daiva Jakučionienė. Renginį organizavo Kauno miesto Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno Šv. Kazimiero progimnazija, globojo Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrija bei Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) parapija.


Gavėnios lelija – šventasis Kazimieras

Konkurso nugalėtojai

Lietuva turi vienintelį šventąjį – karalaitį Kazimierą. Tuo tikintieji turi džiaugtis ir didžiuotis. Tik ar ne per mažai mes žinome apie jį ir ar ne per mažai nepelnytai esame primiršę jo dorybes, pavyzdį vėlesnių laikų žmonėms, jo nuopelnus Lietuvai, šventumo kelią.

Kiekvienais metais Panevėžio vyskupijoje minima Šv. Kazimiero – vyskupijos globėjo – diena. Joje dalyvavo gausus būrys ir biržiečių mokinių. Šiais metais vyskupas Linas Vodopjanovas parapijas ypač paragino atgaivinti šio šventojo kultą. Vyskupo siekis parodyti jauniems žmonėms kitokio gyvenimo pavyzdį per šventąjį turi pasiekti žmonių širdis. Biržų krašte irgi šv. Kazimieras nėra labai žinomas, todėl kilo idėja tarp Biržų dekanato mokyklų surengti konkursą šia tema. Iniciatyva skleisti žinią garsinant šventąjį brendo ir Gavėnios laiku pavyko ją įgyvendinti. Pasitarus su Biržų Švietimo Pagalbos Tarnybos vadovybe beliko kurti konkurso nuostatus ir kviesti mokyklas tapti jo dalyvėmis. Drauge su tikybą kuruojančia metodininke Gražina Brakniene ėmėmės darbo. Netrukus nuostatai buvo pateikti visoms mokykloms, parengtos užduotys. Nutarta konkurse kviesti dalyvauti 7–8 klasių mokinius iš miesto mokyklų ir leisti prisijungti 6–9 klasių mokiniams, besimokantiems rajono kaimo mokyklose, nes ten mažai mokinių.


Velykėlės ir katechezės pamoka po dangumi

Vaikai prie Šv. Jurgio
bažnyčios švenčia Velykėles

Aštuntąją dieną po Kristaus Prisikėlimo, Atvelykiu, apaštalo Tomo tikėjimo išpažinimo ir Dievo Gailestingumo sekmadieniu, užbaigiame Velykų savaitę. Atvelykio dieną besiruošiantys Pirmajai Komunijai vaikai, ateidami į Šv. Jurgio bažnyčią, atsinešė kiekvienas po margutį. Po šv. Mišių palaiminti klebono kun. Artūro Stanevičiaus visi sugužėjo į bažnyčios šventorių. ,,Ar norėtumėte linksmos pamokėlės šventoriuje?“ – paklausiau katekizuojamų vaikų. Prieštaraujančiųjų nebuvo. Tai juos labai sudomino.

„Ten, kur pernai pempės klykė, šiemet vaikščioja Velykė. / Kalnais ir kalneliais/ Vanduo nuteškėjo, / Balandis sušuko: / Velykos atėjo, / Velykos, Velykos, Velykos pas mus. (Vytė Nemunėlis)

Deklamuodama eiles pasirodė Velykė su pilnu krepšiu dovanėlių, kurias suruošė vaikams, Marijos legiono maldininkės ir Šv. Jurgio bažnyčios „Caritas“. Krepšelyje puikavosi ir pačios Velykės – Irenos Stanislauskienės – vašku marginti margučiai. Vaikams įvairiaspalvius muiliukus padovanoti Genovaitės Žukauskienės rūpesčiu paruošė Nociūnų bendruomenės centro ,,Nociūnų muilinyčia“. Veltui dovanų niekas nedalija, net Velykė, todėl vaikai turėjo atsakyti į klausimus iš to, ką jau išmoko katechezės pamokėlėse: „Kiek yra Dievo ir Bažnyčios įsakymų, kiek buvo apaštalų, skaičiavo sakramentus...“


Tarptautinis pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas „Tau, Lietuva“

Trečius metus iš eilės Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje (Lazdijų r.) organizuojamas tarptautinis pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas „Tau, Lietuva“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.

Dailyraštis – rašymas aiškia (lengvai skaitoma) ir gražia rašysena rašytinėmis raidėmis. Rašyti taisyklingai nemažas iššūkis – tam reikalinga dėmesio koncentracija, išlavinti pirštukų raumenys (smulkioji motorika) ir kiti gebėjimai. Sakoma, kad dailaus rašto galima išmokti. Bet tai yra darbas, kurį turime nuolatos atlikti. Šio konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. Šiemet dailyraščio konkurse dalyvavo visų rajono mokyklų pradinių klasių mokiniai. Jau trečius metus darbų konkursui atsiunčia Aleksandros Kazickienės lituanistinės mokyklos (JAV, Niujorko valstija) pradinių klasių mokiniai. Šiais metais prisijungė ir Halo lituanistinės mokyklos (Hull, Jungtinė Karalystė) pradinukai.


Įteikta Vaikų literatūros premija

Nacionaliniame Kauno dramos teatre įteikta Vaikų literatūros premija. Šiemet ji skiriama rašytojai ir mokytojai Ilonai Ežerinytei – už įtaigų ir tikrovišką prozos pasakojimą, puikų ir gyvą kalbos jausmą ir esminių žmogiškų vertybių perteikimą bei Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos bibliotekai. Biblioteka gavo premiją už sėkmingą vaikų bei jaunimo literatūros sklaidą, už intensyvią veiklą įtraukiant mokinius į knygos pasaulį, už prasmingą kūrėjų ir skaitytojų suartini.

Premija už kūrybą vaikams yra 2 280 €, o premija už vaikų literatūros sklaidą – 1 520 €.

Vaikų literatūros premiją 2004 metais įsteigė Švietimo ir mokslo ministerija. Šia premija norima paskatinti, kad Lietuvos rašytojai kurtų knygas vaikams. Taip pat siekiama įvertinti švietimo, visuomeninių ar privačių įstaigų bei asmenų indėlį populiarinant vaikų literatūrą, ugdant estetines, bendražmogiškas ir pilietines vertybes, skleidžiant originalias kūrybos iniciatyvas.


Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo konkursas moksleiviams

Teofiliaus Matulionio fondas Lietuvos mokyklose po Velykų atostogų paskelbė literatūrinių rašinių ir piešinių konkursą, skirtą palaimintajam Teofiliui Matulioniui atminti ir būsimam susitikimui su popiežiumi Pranciškumi šį rugsėjį. Moksleivių konkurso tema – palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus. Įvairaus amžiaus moksleiviai per kelias literatūros, dailės, etikos ar tikybos pamokas rašys ir pieš šių dviejų ypatingų asmenybių gyvenimo ir veiklos motyvais. Geriausi rašiniai bus skelbiami internete, skaitomi katalikų radijo „Mažosios studijos“ laidose. Geriausi piešiniai birželio pradžioje Vilniuje bus pristatyti parodoje ir aukcione, kuriame dalyvaus ambasadoriai, dvasininkai, verslininkai, politikai.

Fondas įsteigia tris premijas už geriausius rašinius ir tris – už geriausius piešinius. Pirmųjų vietų laimėtojams bus skiriamos piniginės premijos.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija