Atnaujintas 2001 m. spalio 10 d.
Nr.76
(985)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Darbai
Žiniasklaida
Atmintis
Žvilgsnis
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys

Sibiro maldaknygės autorė

Apie mokytoją ir tremtinę Adelę Dirsytę

Tegu tave nors retsykiais aplanko vidaus šilumos diena;
Tegu niekados tavęs nepavergia išorinis pasaulis;
Tegu tavęs net žūtbūtinių išbandymų akimirkomis neapleidžia ramybė;
Niekados neatitolk nuo didžiausios būties paslapties jutimo;
Palaikyk ryšį su visais, ypač su artimaisiais, ir nuolat dalinkis sielos ištekliais ir duona;
Nuolat kurk save ir savo namus;
Dievas visados su mumis;
Noriu jūsų tvirtų, pastovių tame begaliniame nepastovume;
Reikia įsižiūrėti į Advento žvakę, kaip prieš du tūkstančius metų, kad mes suprastumėm ir gyventumėm jos šviesoj.
Adelė Dirsytė. Jūs manieji

Adelė Dirsytė - krikščionė pasaulietė, autorė visame pasaulyje išgarsėjusios maldaknygės "Marija, gelbėk mus", per kurią ji tapo Kristaus Bažnyčios dukra ir apaštale. A. Dirsytei pradėta beatifikacijos - kėlimo į Altorių garbę - byla. Ji - jau antroji Kauno arkivyskupijos istorijoje, nes 2000 m. pradžioje pradėta Elenos Spirgevičiūtės kankinystės byla. Beatifikacijos byla ragina kiekvieną iš mūsų dar kartą prisiminti šią kankinę...

Adelė Dirsytė



Pagerbtas Šveicarijos sūnus, Lietuvos patriotas

1996 metų rudenį Lietuvoje plačiai suskambo profesoriaus Juozo Ereto (Joseph Ehret, 1896 10 18 - 1984 03 13) vardas: Kaune, Telšiuose, Panevėžyje, Kupiškyje, Vilniuje buvo organizuotos mokslinės konferencijos, daugelyje miestų ir miestelių apie jį skaitytos paskaitos, parengti televizijos reportažai, kalbėta radijo laidose, pasirodė ganėtinai daug straipsnių respublikinės spaudos bei rajoninių laikraščių puslapiuose. Taip paminėtos Lietuvai nusipelniusio, čia radusio antrąją tėvynę sūnaus, Juozo Ereto 100-osios gimimo metinės, kuriose dalyvavo iš Šveicarijos atvykę vaikai: sūnus Juozas, dukros Birutė ir Julija bei jų šeimos nariai.

Prie Juozo Ereto kapo Bazelyje - dr.Aldona Vasiliauskienė (kairėje) ir mokytoja ekspertė Lionė Lapinskienė


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija