Atnaujintas 2001 m. spalio 10 d.
Nr.76
(985)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Darbai
Žiniasklaida
Atmintis
Žvilgsnis
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


PRIEDAIARCHYVAI

2001 metai


PASKUTINIS NUMERIS

Maldomis prisimenamos terorizmo aukos

Rytoj, spalio 11 dieną, praėjus lygiai mėnesiui nuo Jungtines Valstijas ir visą pasaulį sukrėtusio teroristų išpuolio Niujorke ir Vašingtone, tos šalies bažnyčiose vėl bus meldžiamasi už šio baisaus nusikaltimo aukas.
Prie šių maldų tą dieną prisidės popiežius Jonas Paulius II drauge su dabar Vatikane vykstančios Vyskupų Sinodo asamblėjos dalyviais - beveik 250 katalikų ganytojų iš 110 pasaulio šalių. Apie tai Šventasis Tėvas pranešė po spalio 4 dieną įvykusio susitikimo su buvusiu JAV prezidentu Džordžu Bušu, kuris yra dabartinio Jungtinių Valstijų vadovo D.Bušo (jaunesniojo) tėvas. Po audiencijos Popiežius sakė, kad jis patikino D.Bušą, jog "visi Sinodo nariai gyvai jaučia artumą tokią didelę tragediją patyrusiems Amerikos žmonėms. Spalio 11-oji bus maldos diena ne tik Jungtinėse Valstijose, bet ir Vatikane".

Popiežius Jonas Paulius II audiencijoje priima buvusį JAV prezidentą D.Bušą, dabartinio Jungtinių Valstijų vadovo tėvą. Tai buvo aštuntasis jų susitikimas


Meninė kūryba - tai nuolatinis savęs tobulinimas

Gyvename laikotarpiu, kai knygų lentynos verste užverstos užsienio ir lietuvių grožinės literatūros leidiniais. Bet gali atrasti ir naujų kūrėjų, kurių vardai knygų viršeliuose pasirodė visai neseniai. Nežiūrint į tai, šie autoriai, nors ir neturėdami specialaus literatūrinio išsilavinimo, sugeba įtaigiai ir gyvai perteikti skaitytojams ne tik vaizduojamus įvykius, bet ir vidinę savo herojų dramą. Dažniausiai jie rašo apie jų bendraamžių išgyvenimų ir jausmų peripetijas.
Kalbamės su vienu iš minėto naujosios bangos grožinės literatūros kūrėjų, einančių literatūrinių ieškojimų ir atradimų keliu.
Vytautas Stirpeika - 38 metų, Žemaitijoje gimęs, techninius ir kultūros mokslus studijavęs pradedantis rašytojas. Šiuo metu jis gyvena ir dirba Vilniuje. Pirmąją savo knygą "Petras ir Petras, arba Kvailumo lobynas" išleido 1998 metais. 2000-aisiais pasirodė antra jo knyga - romanas "Nuogi šaltyje". Šiuo metu jau parengtas spaudai šio romano tęsinys "Skilęs medis".

Vytautas Stirpeika


"Caritas" darbo vizitas Vokietijoje

Rugsėjo 3-8 dienomis Vokietijos Oldenburgo krašto "Caritas" įstaigas lankė Lietuvos "Caritas" delegacija: generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, reikalų vedėja Kristina Mišinienė, socialinio "Caritas" projekto "Vaiko orumas" koordinatorė Aušra Budėjienė. Kartu su jais stažuotis vokiečių "Caritas" socialinėse įstaigose atvyko Lietuvos "Caritas" Pagalbos neįgaliesiems programos darbuotojai Polina Šedienė ir Juozas Šaulys. Jie dirba pagal Oldenburgo ir Lietuvos "Caritas" bendrą projektą, finansuojamą iš Vokietijos vyriausybinės programos "Aktion "Mensch" ("Akcija "Žmogus"), ir mėnesį stažuosis Klopenburgo miesto psichiatrijos centre bei neįgaliųjų pagalbos įstaigoje "Andreaswerk" Vechtoje.


Negrįžę iš praeities

Kur priešrinkiminiai pradingo pažadai,
Byrėję į ausis kaip iš gausybės rago?..
- Greit pasigirs, jei dar neišgirdai:
Neturit duonos? Valgykit pyragą...

Vytautas Cinauskas

Finansų ministerijos pateiktas 2002-ųjų metų valstybės biudžeto projektas rodo, kad visi gerovės pažadai buvo tik muilo burbulas. Numatoma skirti kur kas mažiau lėšų sveikatos apsaugai ir kitoms socialinėms reikmėms. Ir visai nesvarbu, kad dar niekas neatšaukė galiojančio įstatymo, pagal kurį sveikatos apsaugai skiriama 5 proc. bendrojo vidaus produkto. Taip pat nenumatoma skirti pinigų mokyklų kompiuterizavimo programai. Kyla klausimas kaip bus su tuo vadinamosios informacinės visuomenės kūrimu. Šis "kūrimas" pavestas ne kam kitam, o vienam iš neokomunistų - vidaus reikalų ministrui J.Bernatoniui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Ar pasibaigė Lietuvos krikščionėjimas

Kai redaktoriui rūpi niekinti kitą

Sibiro maldaknygės autorė

Pagerbtas Šveicarijos sūnus, Lietuvos patriotas

Kas užtvėrinėja kelius į ES ir NATO

Kremlius veržiasi į NATO?