Atnaujintas 2001 m. spalio 10 d.
Nr.76
(985)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Darbai
Žiniasklaida
Atmintis
Žvilgsnis
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Kai redaktoriui rūpi niekinti kitą

Vasarą Vilniaus universiteto Žurnalistikos institutas surengė seminarą tema: "Pilietinė žurnalistika: žurnalistų atsakomybė ir visuomenės interesai". Pranešimus skaitė Visuomenės plėtros fondo vadovas filosofas Romualdas Ozolas, filosofė doc. Leonarda Jekentaitė-Kuzmickienė, žurnalistų etikos inspektorius Romas Gudaitis, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Rimgaudas Eilunavičius, Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Viešosios nuomonės tyrimų centro vadovas dr. Vladas Gaidys, Žurnalistikos instituto vyr. dėstytojas Skirmantas Valiulis ir kiti.
Publikacijos pagal kai kuriuos pranešimus pasirodė laikraštyje "Žurnalistų žinios" - leidinyje žurnalistams ir visuomenei - 2001 metų liepos-rugpjūčio mėnesių jungtiniame numeryje.
Tarp kitų pranešėjų buvo ir "Kaišiadorių aidų" redaktorius Jonas Laurinavičius, skaitęs pranešimą "Visuomenės interesai ir rajonų spauda". "Žurnalistų žinios" visą puslapį paskyrė šiam pranešimui, tas rašinys pavadintas "Pagrindinis cenzorius - litas". J.Laurinavičius pranešime atskleidė daugelį problemų, su kuriomis susiduria rajono laikraščio žurnalistai, siekdami, kad vietinis leidinys būtų populiarus, skaitomas, sugebėtų konkuruoti su kitais laikraščiais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija