Atnaujintas 2001 m. spalio 12 d.
Nr.77
(986)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Liudijimai
Ora et labora
Darbai
Gimtas kraštas
Atmintis
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


PRIEDAIARCHYVAI

2001 metai


PASKUTINIS NUMERIS

Naujos beatifikacijos

Praėjusio sekmadienio liturginėse apeigose popiežius Jonas Paulius II paskelbė palaimintaisiais septynis Dievo tarnus, tarp kurių buvo du kankiniai: 1915 metais turkų nužudytas armėnų katalikų arkivyskupas ir 1945-aisiais nacių auka tapęs vokiečių žurnalistas. Šv. Petro aikštėje aukotose beatifikacijos šv. Mišiose drauge su daugiatūkstantine maldininkų minia dalyvavo ir daugiau kaip 200 pasaulio vyskupų, susirinkusių į šį mėnesį Romoje vykstantį Vyskupų Sinodą. Pamaldų pradžioje buvo perskaitytos naujų palaimintųjų biografijos, pabrėžiant jų tikėjimo liudijimą.Aukštaitis, išsikovojęs gerą vardą Žemaitijoje

Kai atsiduri prie Švėkšnos bažnyčios, pasijauti lyg šimtus kartų čia buvęs. Lengva, paprasta ir erdvu čia todėl, kad 25 metus Švėkšnos klebonu dirba kanauninkas Petras Stukas, nuo Vabalninko kilęs aukštaitis.

Nesibaigiantis bažnyčios remontas

Vos atsikėlęs dirbti į Švėkšną, kun. P.Stukas pradėjo atakuoti Kultūros ministeriją, kad leistų išbetonuoti aikštę aplink bažnyčią. Sunkiai pavyko gauti leidimą. Po kurio laiko buvo sudėti bažnyčios antrieji langai, bet iš lauko pusės. Anksčiau, kai įsisiautėdavo liūtys, vanduo sienomis tekėdavo.
Bažnyčioje yra dvi zakristijos. Po jomis darbininkai iškasė rūsius ir ten įrengė šildymo skystu kuru sistemą. Buvo įrengta kanalizacija. Kadangi šventorius - aukštai iškeltas, buvo įrengti vandens nutekėjimo latakai. Praėjusio šimtmečio devintojo dešimtmečio pradžioje buvo remontuojami bažnyčios bokštai: pakeistos supuvusios jų viršūnės, jos apdengtos vario skarda bei padirbti žalvariniai kryžiai.

Švėkšnos klebonas kan. Petras StukasĮžiebęs žiburį

Rytų išmintis moko, kad tamsos arba nakties nereikia neapkęsti, peikti ar niekinti; reikia uždegti žiburį, ir tamsa pasitrauks. Iškilios asmenybės, nusipelniusios mūsų tautos atgimimui, kultūrai, vadinamos žiburiais, tamsumų šalintojais. Jie ypatingi tuo, kad, jiems užgesus, pasitraukus iš šio gyvenimo, šviesa neišnyksta, o sklinda per jų palikimą, nuveiktus kilnius darbus, kūrinius - šviesos nešėjus. Vieni žiburiai įsižiebia iš vidinių paskatų ir kūrybinių galių patys, kitus įžiebia kilnios, taurios asmenybės, ant kurių laiko tėkmė dažnai užtraukia užmaršties tamsą. Prisimename Povilą Višinskį, pažadinusį Žemaitės, Šatrijos Raganos, Jovaro kūrybines galias, Mortą Raišukytę, globojusią Vydūną ir rengusią jo kūrinius spaudai, prisimename dar kai ką. O kiek yra nežinomų ar nepelnytai pamirštų įkvėpėjų, globėjų, rėmėjų, gal ir nebesužinosime.

Mikelis Ašmys


Kur krypsta Lietuvos politika

Galima neabejoti, kad prasidėjusi karinė operacija prieš terorizmą Afganistane vienaip ar kitaip atsilieps ir Lietuvai. Mūsų politikai gana ramiai sutiko žinią apie prasidėjusius Afganistano bombardavimus ir išreiškė paramą Vašingtonui. Tačiau jau pasigirdo balsų, kad, užsitęsus karo veiksmams Afganistane, Lietuvos narystei NATO gali būti užkirstas kelias. Iš tiesų Vašingtonui dabar ne tas rūpi. JAV prezidentas Džordžas Bušas pareiškė, jog nereikia tikėtis, kad karinė akcija prieš terorizmą bus trumpa, ir ragino tėvynainius apsišarvuoti kantrybe bei supratimu. Vadinasi, pasaulis neišvengiamai susidurs su ekonominiu nuosmukiu, o tai gali skaudžiai atsiliepti ir braškančiam Lietuvos ūkiui. Dar daugiau. Tas ūkis sparčiai atiduodamas į Rusijos rankas. Ryškiausias to pavyzdys - "Lietuvos dujų" atidavimas Rusijos "Gazprom". Ir visi tyli.


Nusikaltėlių išpuoliai prieš Lenkijos bažnyčias skatina rūpintis jų saugumu

Po padažnėjusių nusikaltėlių išpuolių prieš dvasininkus ir maldos namus Lenkijos policija pradėjo vykdyti specialią šalies katalikų parapijų apsaugos programą.
Lenkijos vyskupų konferencijos sekretoriato pareigūnas Janas Drobas sakė, kad Bažnyčios vadovai ypač laukia policijos paramos siekiant apsaugoti XV ir XVI amžiuje statytas medines bažnyčias. Jose laikomos vertingos statulos, skulptūros bei kryžiai, kuriuos nesunku pavogti, šios vertybės gali nukentėti per tyčinį gaisrą. "Vagys žino, kad šiose provincijos bažnyčiose yra daug meno vertybių, bet jos menkai saugomos, nes parapijos neturi sudėtingos ir brangios saugumą garantuojančios aparatūros, - sakė J.Drobas Ekumeninei žinių agentūrai. - Pagrindinė problema - plėšikai grobia viską, ką gali, per daug nesirinkdami."


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Kas slypi už bombų lietaus

Išgirsk Kristaus kvietimą ir irkis į gilumą

Žemaičiai - "kieti" katalikai

Vienas kraujo lašas
būt tave nuplovęs