Atnaujintas 2001 m. spalio 31 d.
Nr.82
(991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Darbai
Žvilgsnis
Kryžkelės
Valstybė
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Popiežius paskyrė naują nuncijų

2001 m. spalio 25 d. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje paskyrė Arkivyskupą Peterį Štefaną Curbrigeną (Peter Stephan Zurbriggen ).
Arkivyskupas P.Š.Curbrigenas gimė Brigo mieste (Šveicarijoje) 1943 m. rugpjūčio 27 d. Kunigystės šventimus priėmė 1969 m. spalio 10 d. Jis turi Kanonų teisės daktaro laipsnį. Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje P.Š.Curbrigenas pradėjo darbuotis 1975 m. kovo 5 d. Sėkmingai savo darbą atliko Popiežiaus atstovybėse Bolivijoje, Vokietijoje, Urugvajuje, Prancūzijoje, Pietų Afrikoje ir Indijoje. 1993 m. lapkričio 13 d. buvo paskirtas Apaštaliniu Delegatu Mozambikui. 1996 m. vasario 22 d. pakeltas Apaštaliniu Nuncijumi Mozambike. 1998 m. birželio 13 d. paskirtas Apaštaliniu Nuncijumi Gruzijoje, Armėnijoje ir Azerbaidžane.


Grėsmė Genocido centrui

Lietuvos Seimą pasiekė žinia, kad šalies Teisingumo ministerija ketina iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) perkelti KGB archyvus į kitą Vilniaus vietą - O.Milašiaus gatvėje esančias patalpas. Dabar LGGRT centras gyvuoja Gedimino pr. 40, buvusiame KGB pastate.
Dėl tokių ketinimų sunerimusi LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė kreipėsi į Seimo Žmogaus teisių ir Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijas.


Nemenkinkime Visų Šventųjų dienos prasmės

Lenkijos ir Austrijos Bažnyčios vadovai kritikuoja Halloween populiarinimą

Bažnyčios hierarchai Lenkijoje ir Austrijoje sukritikavo didėjantį Halloween populiarumą. Ši maskaradinė šventė į Rytų Europą atėjo žlugus komunistų režimui.
"Mūsų žmonės natūraliai svetingi ir rodo pagarbą užsienio papročiams, - sakė JAV katalikų žinių agentūrai Lomžos vyskupas Stanislavas Stefanekas, Lenkijos vyskupų konferencijos Šeimų sielovados komisijos pirmininkas. - Tačiau skaudu matyti žmones, mechaniškai kartojančius tuos dalykus, kurių jie iš tiesų nesupranta. Šis importuotas paprotys yra svetimas mūsų tradicijoms ir pavojingas savo patraukliu įpakavimu."
Vyskupas S.Stefanekas apie tai kalbėjo likus nedaug laiko iki spalio 31-ąją švenčiamo Halloween (dieną prieš katalikišką Visų Šventųjų šventę ir po jos minimas Vėlines, mirusiųjų pagerbimo dieną).


Kaip spręsime Karaliaučiaus krašto problemas?

Artėjant Lietuvos stojimui į Europos Sąjungą ir NATO, tampa vis aktualesnis klausimas: kas bus su Karaliaučiaus kraštu, turinčiu ilgą sausumos sieną su Lietuva (per 300 km), Lenkija (per 250 km) ir Baltijos jūra? Ieškant atsakymo į šį klausimą, spalio 19-20 dienomis Vilniuje buvo surengta tarptautinė konferencija "Neišspręstos Karaliaučiaus krašto problemos". Pranešimus skaitė Lietuvos, Rusijos, Karaliaučiaus, Latvijos, Estijos, Vokietijos mokslininkai, šio krašto tyrinėtojai ir žinovai. Konferenciją organizavo Mažosios Lietuvos reikalų taryba (pirmininkas Vytautas Šilas).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija