Atnaujintas 2001 m. spalio 31 d.
Nr.82
(991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Darbai
Žvilgsnis
Kryžkelės
Valstybė
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Grėsmė Genocido centrui

Lietuvos Seimą pasiekė žinia, kad šalies Teisingumo ministerija ketina iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) perkelti KGB archyvus į kitą Vilniaus vietą - O.Milašiaus gatvėje esančias patalpas. Dabar LGGRT centras gyvuoja Gedimino pr. 40, buvusiame KGB pastate.
Dėl tokių ketinimų sunerimusi LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė kreipėsi į Seimo Žmogaus teisių ir Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijas.
Seime per Vyriausybės valandą Seimo narys, buvęs politinis kalinys P.Jakučionis, kiti parlamento nariai pasidomėjo, kokia šiuo klausimu esanti situacija. Bet premjeras A.Brazauskas atsakė apie tai nieko nežinąs ir komentuoti padėties negalįs. Tada P.Jakučionis pareiškė turįs jau parengtą Vyriausybės nutarimo projektą, kuriame Teisingumo ministerija prašo jos žinion perduoti 2,5 tūkst. kvadratinių metrų patalpų. O tai ne vien KGB archyvai, bet visas Genocido centras. Tada teisingumo ministras V.Markevičius prisipažino, kad tas patalpas ministerija išties nori perimti savo žinion. Motyvuojama tuo, esą patalpų stinga teismams, o tuose rūmuose daug dešimčių metų, dar nuo caro laikų, buvo įsikūrę teismai. Teigiama, esą Genocido centras turi patalpas kitoje miesto vietoje.
Tad dabar reikėtų susitarti. "Bet apie kokį tarimąsi kalbama, jei jau parengtas Vyriausybės nutarimo projektas?" - klausė Seimo narys P.Jakučionis. Konkretus nutarimas dar nepriimtas, tad į pasitarimus dėl patalpų turėtų būti kviečiami ir politinių kalinių bei tremtinių organizacijų atstovai.
Beje, dabartinėse LGGRT centro patalpose jau antri metai vyksta remontas, tačiau jam baigti nėra lėšų. Finansų ministerija nieko gero nežada, pinigų nėra.
Tai ne pirmas atvejis, kai LGGRTC ketinamas iškeldinti iš buvusio KGB pastato. Buvę politiniai kaliniai, tremtiniai tuomet nenusileido - jie, kitų visuomeninių organizacijų atstovai budėjo pastato viduje ir lauke, neleisdami užimti patalpų. Protesto akcijoje dalyvavo ne vien vilniečiai, bet ir tūkstančiai politinių kalinių bei tremtinių iš visos Lietuvos. Akcija truko apie trejus metus.
Dabar Centrui vėl iškilo grėsmė. Todėl Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai vėl rengia piketus, reikalaudami sudrausminti savivaliautojus. Viliamasi, kad teisingumas nugalės.

B.Ž.

Penktadienio numeryje pateiksime daugiau medžiagos šiuo klausimu.

© 2001 "XXI amžius"

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija