Atnaujintas 2001 m. spalio 31 d.
Nr.82
(991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Darbai
Žvilgsnis
Kryžkelės
Valstybė
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Pagerbta operos primadona

Violetai Urmanavičiūtei-Urmanai įteiktas "Kipras"

Lietuvos operos bičiulių draugija yra įsteigusi apdovanojimą "Kipras", kuris skiriamas geriausiems operos dainininkams. Tai Gedimino Jokūbonio sukurta bronzinė Kipro Petrausko statulėlė. Šis apdovanojimas spalio 23 dieną buvo įteiktas pasaulinio garso operos solistei Violetai Urmanavičiūtei-Urmanai, kuri kaip tik atvyko į Lietuvą. Priminsime, jog ji kilusi iš Marijampolės, o dabar yra žymiausių Europos ir Amerikos teatrų operų primadona, daugelio tarptautinių konkursų nugalėtoja. Kai kurie teatrai su ja yra sudarę sutartis keleriems metams į priekį. Sveikindamas garsiąją dainininkę, prof.Vytautas Landsbergis sakė: "Graži siela, gražus balsas - mums džiaugsmas, pasididžiavimas, garbė".

Operos solistė Violeta Urmanavičiūtė su savo mokytoja Vlada Mikštaite


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija