Atnaujintas 2001 m. spalio 31 d.
Nr.82
(991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Darbai
Žvilgsnis
Kryžkelės
Valstybė
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Čekistų "tiesa" viršesnė už dviejų aukų liudijimus

Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui

Dvejus metus vieną mūsų politinę kalinę Mariją Kinertaitę-Laugalienę, visą savo jaunystę paaukojusią kovai už Lietuvos laisvę, 1949 metais suimtą, tardytą, kalintą Kauno saugumo rūsiuose, be teismo išsiųstą ilgiems lagerio metams į Magadaną, persekioja sovietinis poetas Vacys Reimeris. Jis išdrįso paduoti šią 79-erių metų laisvės kovotoją į teismą už tai, kad savo prisiminimų knygoje "Jaunystė ir rezistencija" ji prisiminė mačiusi V.Reimerį saugume ir parašė šiuos sakinius: "Mane tardė saugumietis rusas. Kadangi nemokėjau rusų kalbos, ateidavo vertėjas. Tai buvo tarybų Lietuvos rašytojas Vacys Reimeris".
Ukmergės apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis priėmė sprendimą, kad politinė kalinė paneigtų šiuos sakinius, paneigtų tai, ką išgyveno, matė ir atsimena. Net Aukščiausiasis Teismas šio sprendimo nepakeitė - paliko galioti.


Premija už didžiausią pasaulyje absurdą

Žiniasklaida pučia spalvingą burbulą apie Viliumo Malinausko alternatyvią Nobelio premiją. Socialdemokratinės koalicijos frakcijos Seime narys Justinas Karosas džiaugėsi, kad "šituo veiksmu Lietuvai buvo padaryta nepaprastai didelė reklama, Lietuva ir Druskininkai išgarsinti pasauliniu mastu" (Amerikiečių premiją gavęs Grūto parko steigėjas ieškos naujų sovietinių reliktų // Lietuvos aidas. 2001 10 12).
Iš tikrųjų išgarsinta Lietuva... kaip absurdo ir juokdarių šalis, nes ši premija ir yra skiriama už didžiausią pasaulyje absurdą. Neatsitiktinai ir šios premijos statute rašoma, kad tie "laimėjimai" "negali ir neturi būti pakartoti".
Didesnio ir ciniškesnio absurdo negu Grūto parkas ("Stalino pasaulis") iš tikrųjų pasaulis nėra nei girdėjęs, nei regėjęs. Daugiau negu trečdalį tautos nukankinusiems ir išžudžiusiems sadistams tauta įkūrė parką, demonstruodama savo vergišką nuolankumą ir susitaikymą su budeliais (apdovanojimas ir pateko į skyrių "Taika").


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija