Atnaujintas 2001 m. spalio 31 d.
Nr.82
(991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Darbai
Žvilgsnis
Kryžkelės
Valstybė
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Premija už didžiausią pasaulyje absurdą

Žiniasklaida pučia spalvingą burbulą apie Viliumo Malinausko alternatyvią Nobelio premiją. Socialdemokratinės koalicijos frakcijos Seime narys Justinas Karosas džiaugėsi, kad "šituo veiksmu Lietuvai buvo padaryta nepaprastai didelė reklama, Lietuva ir Druskininkai išgarsinti pasauliniu mastu" (Amerikiečių premiją gavęs Grūto parko steigėjas ieškos naujų sovietinių reliktų // Lietuvos aidas. 2001 10 12).
Iš tikrųjų išgarsinta Lietuva... kaip absurdo ir juokdarių šalis, nes ši premija ir yra skiriama už didžiausią pasaulyje absurdą. Neatsitiktinai ir šios premijos statute rašoma, kad tie "laimėjimai" "negali ir neturi būti pakartoti".
Didesnio ir ciniškesnio absurdo negu Grūto parkas ("Stalino pasaulis") iš tikrųjų pasaulis nėra nei girdėjęs, nei regėjęs. Daugiau negu trečdalį tautos nukankinusiems ir išžudžiusiems sadistams tauta įkūrė parką, demonstruodama savo vergišką nuolankumą ir susitaikymą su budeliais (apdovanojimas ir pateko į skyrių "Taika").
Šaipokams išdidiems amerikiečiams, įpratusiems už skriaudas deramai atsilyginti, tai atrodo juokinga, aburdiška. Todėl "Stalino pasaulį" jie prilygino išradimui apatinių kelnaičių su anglies filtru ("mūvint šias kelnaites galima gadinti orą svečiuose, nebijant sulaukti neigiamos aplinkinių reakcijos") ir panašiems į tą išradimams (Balikienė B. Grūto parko įkūrėjui - alternatyvi Nobelio premija! // Lietuvos žinios. 2001 10 06).
Štai kuo džiaugiasi premijos laureatas ir jo advokatai. Nenustebsiu, jeigu ir profesorius Justinas Karosas, taip aukštai įvertinęs savo bendraminčio nuopelnus, vieną gražią dieną irgi taps šios premijos laureatu.
Iš tikrųjų žmogaus kvailumui ribų nėra!
Tenka tik apgailestauti, kad šio absurdiškiausio išradimo bendraautoris G.Vagnorius liko neapdovanotas.

Ona VOVERIENĖ

Vilnius

© 2001 "XXI amžius"

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija