Atnaujintas 2001 m. spalio 31 d.
Nr.82
(991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Darbai
Žvilgsnis
Kryžkelės
Valstybė
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Žmogus, kuriuo galima pasitikėti!

Didžiosios Britanijos konservatoriai jau turi vadovą

Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje baigėsi rinkimai į Konservatorių partijos pirmininko postą. Šios partijos pirmininku balsų dauguma išrinktas Jainas Dunkanas Smitas. Parlamentaras Maiklas Enkremas jį įvertino kaip kandidatą, kuris suvienys partiją, įtvirtins konservatizmo principus ir nebijos pokyčių, galinčių tapti tramplynu konservatorių pergalei kituose rinkimuose.
Kitas parlamentaras Davidas Davis akcentavo, kad dabar svarbiausi konservatorių uždaviniai yra rasti sprendimus pribrendusioms problemoms - švietimo sistemai tobulinti, ligoninių materialinei būklei gerinti, transporto sistemai, teisei ir viešajai tvarkai stiprinti. Jo nuomone, J.D.Smitas yra kaip tik tas žmogus, kuris geriausiai žino, kaip tuos uždavinius spręsti.


Jainas Dunkanas Smitas su žmona Betsi, stovėdami ant Centrinės konservatorių būstinės laiptų, džiaugiasi pergale


Įspėjimas

Britų specialiųjų pajėgų karininkas abejoja pergale prieš talibus

Knyga "Džihadas: slaptasis karas Afganistane", dar nespėjusi pasirodyti knygynų lentynose, Didžiojoje Britanijoje tapo bestseleriu. Jos ištraukos kiek anksčiau buvo spausdinamos didžiuosiuose Londono laikraščiuose. Knygos populiarumas nieko nestebina, nes ją parašė specialiųjų britų pajėgų SAS veteranas Tomas Kerju. Jis buvo nedidelėje britų specialiųjų pajėgų aukščiausiosios klasės profesionalų grupėje, kuri kovėsi kartu su afganų modžahedais prieš sovietų kariuomenę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija