Atnaujintas 2001 m. spalio 31 d.
Nr.82
(991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Darbai
Žvilgsnis
Kryžkelės
Valstybė
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Žmogus, kuriuo galima pasitikėti!

Didžiosios Britanijos konservatoriai jau turi vadovą

Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje baigėsi rinkimai į Konservatorių partijos pirmininko postą. Šios partijos pirmininku balsų dauguma išrinktas Jainas Dunkanas Smitas. Parlamentaras Maiklas Enkremas jį įvertino kaip kandidatą, kuris suvienys partiją, įtvirtins konservatizmo principus ir nebijos pokyčių, galinčių tapti tramplynu konservatorių pergalei kituose rinkimuose.
Kitas parlamentaras Davidas Davis akcentavo, kad dabar svarbiausi konservatorių uždaviniai yra rasti sprendimus pribrendusioms problemoms - švietimo sistemai tobulinti, ligoninių materialinei būklei gerinti, transporto sistemai, teisei ir viešajai tvarkai stiprinti. Jo nuomone, J.D.Smitas yra kaip tik tas žmogus, kuris geriausiai žino, kaip tuos uždavinius spręsti.
Parlamentarė Andžela Brauning kalbėjo, kad J.D.Smitas yra žmogus, kuris visada sako tiesą, negražina tikrovės ir kuriuo galima pasitikėti. Jos nuomone, jis neabejotinai taps puikiu konservatorių vadovu ir aukščiausios klasės ministru pirmininku.
J.D.Smitas tapatina konservatorių partijos atgimimą su tautos atgimimu. Jo pagrindinės deklaruojamos vertybės - laisvė, tolerancija, pagarba šeimai ir tėvynės meilė. Pagrindiniai moraliniai partijos uždaviniai - atgaivinti teisingumą, politikos moralumą, žmonių pasitikėjimą parlamentu. Jo nuomone, laimėjusi Konservatorių partija pirmiausia imsis spręsti tokius uždavinius: tobulins švietimo sistemą, steigs slaugos namus, gerins ligoninių materialinę bazę, stiprins šeimą, mažindama mokesčius šeimoms, kuriose auga vaikai ir slaugomi seneliai, mažins mokesčius smulkiajam verslui, didins žmonių saugumą gatvėse, netoleruodama netgi smulkių nusikaltimų, nuosekliai kurs gerovę, išlaisvinančią asmenį ir šeimas nuo socialinių negandų.
Konservatorių partijos pirmininkas, kaip ir dauguma šios partijos narių, pasisako prieš vienos visoje Europoje valiutos įvedimą, prieš vieną Europos vyriausybę ir prieš planuojamą vieną Europos kariuomenę. Tačiau jis ir jo partija toleruos tuos, kurie manys kitaip.
J.D.Smitas gimė 1954 metais. 1982-aisiais vedė. Su žmona Betsi augina keturis vaikus: vyriausiam sūnui Edvardui 14 metų, Alicijai - 12, Hariui - 11, jauniausiai dukrelei Rosanai - 8 metai.
J.D.Smitas baigė Karo mokyklą. 1975-1981 metais tarnavo kariuomenėje karininku. Po to 11 metų dirbo įvairiose įstaigose, tapo vienos iš leidyklų direktoriumi. 1992-aisiais išrinktas į Didžiosios Britanijos parlamentą, tapo šešėlinio Socialinio saugumo komiteto vadovu. Nuo 1999 metų jis - šešėlinio Gynybos komiteto sekretorius. Buvęs karininkas lengvai randa kalbą su Didžiosios Britanijos ir užsienio kariškiais. Konservatoriai pripažįsta, kad Gynybos komitetui J.D. Smitas vadovauja sėkmingiausiai - rado bendrų interesų su JAV Gynybos komiteto sekretoriumi Donaldu Ramsfeldu.
Po rugsėjo 11-osios tragedijos Amerikoje net ir buvę J.D.Smito oponentai pripažįsta, kad partijos narių pasirinkimas buvo teisingas. Jis palaiko žymiai geresnius ryšius su Amerikos administracija nei bet kuris kitas iš konservatorių komandos. Tai nuteikia optimistiškai.
J.D.Smitas - Romos katalikas. Paskutinis konservatorių lyderis katalikas buvo tik prieš 172 metus. Jis teigia esąs pragmatikas. Pasisako prieš abortus savo šalyje, bet toleruoja kontraceptikus (Andrew Sparrow, Philip Johnston. First Roman Catholic to lead the Party// Daily Telegraph. 2001 09 14. P.13).
Kaip teigia Anglijos spaudos apžvalgininkai, J.D.Smitas keičia buvusį konservatorių lyderį Viljamą Heigą (išrinktą pirmininku 1997-aisiais) situacijoje ir geresnėje, ir blogesnėje, negu teko V.Heigui. Blogesnėje todėl, kad konservatoriai net du kartus iš eilės pralaimėjo parlamento rinkimus. Geresnėje todėl, kad antrąją Tonio Bleiro vyriausybės kadenciją lydi didžiulis žmonių nusivylimas dėl jo didelių pažadų netesėjimo (George Jones. Good and bad omens for Man at the top // Daily Telegraph. 2001 09 14. P.13).
Iš V.Heigo J.D.Smitas perėmė didelę Konservatorių partiją, vienijančią 328 271 narį, t.y. net 17 tūkst. didesnę nei leiboristų partija. Tačiau į partijos kokybę jis žiūri žymiai atsakingiau nei jo pirmtakas ir objektyviai vertina situaciją, kai "pačioje partijoje egzistuoja kelios kryptys, krypčių viduje - kelios grupės, o grupių viduje - kelios klikos". Jo, kaip partijos lyderio,laukia nelengvas uždavinys - padaryti partiją vieningą, siekiančią bendrų tikslų (Joe Murphy, David Cracknell. No honemoon for Duncan Smith// The Sunday Telegraph. 2001 09 16. P.23).
J.D.Smitas jau dabar suvokia, kad partijos sėkmė žymiai priklausys ne tik nuo partijos narių, bet ir, svarbiausia, nuo rinkėjų, nepriklausančių partijoms, valios. Todėl jis rengiasi sudaryti partijos programą, kuri bus patraukli ir nepartiniams rinkėjams. Tam, kad užsitikrintų pergalę kituose parlamento rinkimuose, konservatoriams reikia 5-10 procentų balsų daugiau, negu gavo buvusiuose rinkimuose (George Jones. Ten pat).
Konservatorių partijos vadovas - ryžtingas žmogus. Jau rugsėjo 14 dieną, iškart po rinkimų, jis pradėjo formuoti šešėlinę vyriausybę. Bendrųjų rūmų šešėliniu vadovu paskirtas p. Lenslis; jis taip pat rūpinasi mažumų reikalais; Partijos valdybos pirmininku - Davidas Davis; užsienio reikalų šešėliniu ministru - Maiklas Enkremas, vidaus reikalų ministru - Oliveris Letvinas, parlamentinės grupės organizatoriumi - Davidas Maklynas, lyderio parlamentinis privatus sekretorius - Ovenas Patersonas (Shadow Tem takes shape// The Daily Telegraph. 2001 09 14).
Didžiosios Britanijos konservatorių partijos patirtis, jos pergalės ir nesėkmės - pavyzdys Tėvynės sąjungai (Lietuvos konservatoriams). Dabar šis pavyzdys nuteikia optimistiškai.

Prof.Ona VOVERIENĖ

© 2001 "XXI amžius"

 


Jainas Dunkanas Smitas su žmona Betsi, stovėdami ant Centrinės konservatorių būstinės laiptų, džiaugiasi pergale

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija