Atnaujintas 2001 m. spalio 31 d.
Nr.82
(991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Darbai
Žvilgsnis
Kryžkelės
Valstybė
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Įspėjimas

Britų specialiųjų pajėgų karininkas abejoja pergale prieš talibus

Knyga "Džihadas: slaptasis karas Afganistane", dar nespėjusi pasirodyti knygynų lentynose, Didžiojoje Britanijoje tapo bestseleriu. Jos ištraukos kiek anksčiau buvo spausdinamos didžiuosiuose Londono laikraščiuose. Knygos populiarumas nieko nestebina, nes ją parašė specialiųjų britų pajėgų SAS veteranas Tomas Kerju. Jis buvo nedidelėje britų specialiųjų pajėgų aukščiausiosios klasės profesionalų grupėje, kuri kovėsi kartu su afganų modžahedais prieš sovietų kariuomenę.
T.Kerju memuarai prieštarauja dabartinei daugumos anglų ir amerikiečių nuomonei, kad su talibais bus susitvarkyta, todėl daug savanorių tiesiog veržiasi į kovą. Jie tiki, kad bus susidorota ne tik su teroristu O. bin Ladenu, bet ir su jį remiančiais talibais. T.Kerju tuo netiki. "Amerikiečių ir anglų kariuomenė padarys didžiulę klaidą, jeigu įsivels į sausumos operaciją Afganistane. Devintajame dešimtmetyje afganai, kuriems aš padėjau kare su sovietų agresija, faktiškai parklupdė ant kelių galingą, puikiai ginkluotą rusų armiją. Dabar daugelis iš jų - tie patys žmonės, pademonstravę savo kovinį meistriškumą šiame kruviname ir negailestingame kare, nekantriai laukia kalnuose naujų įsibrovėlių, kad žiauriai juos nubaustų", - rašo T.Kerju. Jis prisipažįsta, kad metai, praleisti su afganų modžahedais, buvo patys sunkiausi ir pavojingiausi jo, kaip specialiųjų britų pajėgų kario, 22 metų tarnyboje. Afganų modžahedų drąsa ir tuo pačiu žiaurumas - fantastiški. "Viename mūšyje su gausiu ir puikiai ginkluotu sovietų daliniu mano akyse žuvo beveik visi afganų kovotojai, tačiau keletas likusių gyvų įnirtingai kovėsi tol, kol rusai pasitraukė. Penki likę gyvi modžahedai niekada nesigyrė, kokią žūtbūtinę kovą jie laimėjo", - prisimena knygos autorius.
Buvęs tarp afganų kovotojų T.Kerju teigia tada labai nustebęs, kad kiekvienas kovotojas turėjo portatyvinį radijo imtuvą ir klausėsi BBC bei "Amerikos balso" pranešimų anglų kalba. Daugelis jų laisvai kalbėjo angliškai. Pasak britų karininko, talibai puikiai žino apie galingą amerikiečių ir anglų jėgą, kuri juos užgrius, tačiau sausumos pajėgų įsiveržimą vertins kaip mirtinų priešų ir netikėlių atėjimą į islamo žemę, tad džihadas - šventasis karas - bus neišvengiamas. T.Kerju įsitikinimu, talibams į pagalbą bemat ateis musulmonų fundamentalistai iš Artimųjų Rytų, Balkanų, Kašmyro, o ypač - iš Pakistano. Tarp jų - geriausi pasaulyje partizanai, kurie nepalyginamai geriau prisitaiko prie Afganistano sąlygų nei amerikiečiai. T.Kerju ypač stebisi nepaprasta afganų ištverme. Kiekvienas jų karys, be ginklų ir kitos karinės amunicijos, nešasi ir maisto davinį. O tai visų pirma - maišas miltų, iš kurių pats kovotojas kepa paplotėlius. Specialiųjų pajėgų karininkas T.Kerju rašo buvęs tiesiog pritrenktas, kaip lengvai afganų modžahedai įveikia kelių dešimčių kilometrų žygį pėsčiomis per kalnus ir nejaučia jokio nuovargio. Autorius taip pat tvirtina niekada per kelerius buvimo Afganistane metus negirdėjęs, kad afganų kovotojai būtų paleidę gyvus sovietų belaisvius. Šiais T.Kerju teiginiais verta suabejoti. Rusijos spaudoje teko skaityti ne vieno buvusio sovietų belaisvio prisiminimus iš Afganistano. Jie teigia, kad su jais buvo elgiamasi gana padoriai, modžahedai dalijosi su belaisviais savo skurdžiu daviniu.
Vis dėlto T.Kerju yra įsitikinęs: "Jeigu JAV savo karine galybe parklupdys talibus, o O. bin Ladenui teks palikti savo urvą, tai visiškai nereikš pergalės prieš teroristus. O. bin Ladenas pasitrauks, pavyzdžiui, į Kašmyrą. O partizaninis karas užsitęs iki begalybės".

Petras KATINAS
"XXI amžiaus" apžvalgininkas

© 2001 "XXI amžius"

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija