Atnaujintas 2001 m. lapkričio 14 d.
Nr.85
(994)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas ir žmonės
Darbai
Kultūra
Istorijos vingiai
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Saugi šalis - NATO narė

TS(LK) pirmininko, Seimo nario prof. Vytauto Landsbergio

PAREIŠKIMAS

Lietuvos nacionalinis tikslas, 2002-aisiais laukiamas pakvietimas tapti Šiaurės Atlanto Aljanso - NATO nare, gali būti pasiektas. Sukrėtimų pasaulyje pasijustume ramiau, atsivertų plačios naujų investicijų ir darbų galimybės. Saugios šalies ženklas reikalingas visiems.
Tačiau garantijų, kad Lietuva tikrai bus pakviesta, dar nėra, o pastangų, kad taip neįvyktų, matoma ir gali rastis vis daugiau. Antai Kanadoje ką tik buvo paleista labai ypatinga mintis, neva saugumo padidėjimas gali sumažinti stabilumą! Todėl dvi šio pobūdžio aplinkybės žinotinos.
Jungtinėse Valstijose, kurios gali tarti konkrečios NATO plėtros klausimu lemiamą žodį, nūnai puoselėjama atsitraukimo idėja: kaip vis dėlto nepakviesti naujų narių (kad neliktų ir Baltijos valstybių problemos), pavadinant tai pasirengimo lenktynių tąsa, "regata". Viena vertus, būtų pasakyta, kad visos kandidatės apskritai kviečiamos, kita vertus - nekviečiama nė viena konkrečiai ir dabar. Toks kvietimas nekviečiant beveik nesiskirtų nuo ilgai kartoto "atvirų durų" posakio ir, be abejo, būtų didelė nuolaida Maskvai.
Būsimas Rusijos prezidento V. Putino vizitas į Vašingtoną, kur berods numatoma paliesti ir Baltijos valstybių narystės NATO reikalą, kelia vėl naujų klausimų apie garsiąją "veto teisę".
Galbūt JAV prezidentas korektiškai informuos aukštąjį svečią apie būsimą sprendimą pakviesti Baltijos valstybes. Gal dar bus nutarta šio reikalo visai neliesti. Juk V. Putinas ką tik pareiškė, kad už partnerystę nepageidaus jokių Amerikos nuolaidų. JAV Atstovų rūmai patvirtino finansinę paramą NATO plėtrai apskritai, kandidatėms pasirengti, tačiau be datų, o čia ir yra visas klausimas. Rusijos vyriausybės "vanagai" vizito išvakarėse vėl pasisako kategoriškai prieš Baltijos valstybių pakvietimą. Todėl jei ta tema pavirs JAV klausimu Rusijai, svarstymu ir derybomis Vašingtone arba rančoje dėl mūsų likimo mums nedalyvaujant, Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse kils nesmagių prisiminimų, o Rusijos diplomatijos tikslas, artimas veto teisei, bus bemaž pasiektas.
Tikėkimės, kad jokia "regata", kurios turinys - Baltijos valstybių nepakvietimas 2002 metais, ten nebus svarstoma.

© 2001 "XXI amžius"

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija