Atnaujintas 2001 m. lapkričio 16 d.
Nr.86
(995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Susitikimai
Gimtas kraštas
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Bažnyčia susirūpinusi dėl Afganistano pabėgėlių padėties

Vykstant karinėms operacijoms Afganistane prieš Talibano režimo globojamą terorizmo tinklą, krikščioniškos paramos organizacijos stiprina pastangas pagelbėti sunkioje padėtyje atsidūrusiems vietos civiliams gyventojams. Popiežius Jonas Paulius II pasiuntė į kaimyninį Pakistaną padėjėją, atsakingą už humanitarinę paramą, tuo pabrėždamas savo artumą nuo karo kenčiantiems žmonėms, ypač pabėgėliams.
Popiežiškosios "Cor Unum" tarybos pirmininkas arkivyskupas Paulius Kordesas, viešėdamas Pakistane spalio 25-30 dienomis, susitiko su šalies vadovais, katalikiškų karitatyvinių organizacijų darbuotojais, aplankė prie Pešavaro miesto įkurtą Afganistano pabėgėlių stovyklą. Arkivysk. P.Kordesui perduotame laiške Šventasis Tėvas nurodė, kad daugelio vyrų, moterų ir vaikų kentėjimai yra ir raginimas praktinės paramos darbams. Jis taip pat išreiškė viltį, kad netrukus karo veiksmai baigsis ir bus sugrįžta prie taikos. "Tegul taikos žvaigždė vėl sužiba jūsų regione", - linkėjo laiške Šventasis Tėvas.

Afganų berniukas neša maisto paramos paketą, kuris buvo išmestas iš JAV karinio lėktuvo


Pasaulio iššūkių akivaizdoje

Vatikanas pasisako prieš vaikų dalyvavimą kariniuose konfliktuose ir jų įtraukimą į prostituciją

Bendradarbiaudamas su tarptautine bendruomene, siekiant apginti vaikų teises, Šventasis Sostas spalio pabaigoje ratifikavo Jungtinių Tautų dokumentus, kuriais siekiama užkirsti kelią vaikų įtraukimui į karinius konfliktus, vaikų prekybai, jų išnaudojimui prostitucijoje ir pornografijoje.
Ta proga spalio 24 dieną Jungtinių Tautų Organizacijos būstinėje Niujorke surengtoje spaudos konferencijoje Šventojo Sosto nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose arkivyskupas Renatas Martinas priminė, kad, pagal JT Vaikų fondo UNICEF duomenis, "daugiau kaip milijonas vaikų, daugiausia mergaitės, kiekvienais metais prievarta tampa daugelio milijardų dolerių apimties prekybos seksu objektais". Ratifikuotas protokolas "Dėl vaikų prekybos, vaikų prostitucijos ir pornografijos" ragina teisinėmis priemonėmis ginti vaikus nuo seksualinio išnaudojimo, jų organų naudojimo transplantavimui ir prievartinio darbo.

Vaikai dažnai dalyvauja karinėse kovose


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija