Atnaujintas 2001 m. lapkričio 16 d.
Nr.86
(995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Susitikimai
Gimtas kraštas
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Apie celibatą

Lietuvos tikintieji, perskaitę Amžinybėn neseniai išėjusio mons. Kazimiero Vasiliausko pasisakymą apie celibatą "Lietuvos žiniose", publikuotą praėjus dienai po šio dvasininko mirties (autorė Aldona Svirbutavičiūtė), labai nusiminė, nes mons. K.Vasiliauskas buvo sakęs: "Kokia neteisybė buvo uždrausti kunigams tuoktis. Kažkoks senelis, ganėtinai nukvakęs popiežius, ėmė ir uždraudė vedybas". A.a. monsinjoro išsakyta mintis, kad kunigai, kurių Lietuvoje yra per 600, galėtų auginti daugiau nei 1200 atžalų - nerimtas ir neatsakingas. (Pridėjus vienuolynus ir ten Dievui tarnaujančius asmenis, tų atžalėlių būtų dar daugiau.) Jei neklystu, celibatas (skaistybės įžadas kunigams) buvo įvestas praėjusio tūkstantmečio pradžioje labai garbingo popiežiaus Grigaliaus VII (jo jubiliejų Bažnyčia švenčia gegužės 25-ąją). Šis popiežius nebuvo jau toks "nukvakęs", kaip buvo teigiama, nes savo popiežišką tarnystę jis atliko būdamas 50-60 metų amžiaus. Taigi buvo dar ne toks senas.
Taip pat skaudu, kad a.a. mons. K.Vasiliauskas neteisingai atsiliepė apie daug kentėjusį, kovojusį ir tebekovojantį už Bažnyčią ir Lietuvą mons. A.Svarinską.
Mons. K.Vasiliauskas, būdamas gyvas, skelbti tokios nuomonės apie celibatą žiniasklaidoje nedrįso - "kad išgirdusios davatkos neužkapotų negyvai", ir todėl prašė ją išspausdinti tik po jo mirties. Tai labai įžeidžiantis pasakymas. Vadinasi, mons. K.Vasiliauskas nebijojo Dievo, Popiežiaus, vyskupų, o bijojo tik "davatkų"...
Plačiau apie tai kalbėti man, eiliniam katalikui, tarsi ir nedera. Vis dėlto, manyčiau, jog šiems viešai išspausdintiems mons. K.Vasiliausko žodžiams reikia viešo, gilaus Lietuvos kardinolo ir vyskupų komentaro.
Tad melskimės už mons. K.Vasiliausko vėlę, kad Dievas jam būtų gailestingas, ir už kitus, dabar Dievui tarnaujančius kunigus, kad neatsirastų tarp jų daugiau klystančių.

Jonas RAMANAUSKAS

Kaunas

© 2001 "XXI amžius"

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija